View More Listings

Fra bloggen

Se vores nyeste artikler

Livestreaming i kirken er nærværende

Livestreaming i kirken på Nordfyn

Livestreaming i kirken er mere nærværende, mener sognepræst på Fyn.

Det føles mere nærværende at gøre det live end sådan en båndet optagelse, siger Ulrik Andersen, sognepræst i Søndersø og Skamby.

I begyndelsen lavede kirken små andagter på video. De var optaget og redigeret før de blev sendt ud nogle dage efter.

Men det endte så med at kirken valgte at sende live, for at gøre det mere aktuelt og nærværende.

https://www.youtube.com/watch?v=UH-aW1FYvbw Livestreaming fjerner ikke kirkegængere

Ulrik Andersen sammenligner det nye medie med tidligere tiders medieudvikling. Da radiotransmission af gudstjenester begyndte var man mange for at det ville mindske antallet af gudstjenestedeltagere. På samme måde med TV-transmission af gudstjenester. Men tiden viste, at frygten var ubegrundet.

Hvis man livestreamer til plejehjemmene eller på kirkernes hjemmesider eller Facebooksider, så tænker jeg ikk…

Read more
  • 0

Kistevogne erfaringer – Spangkilde Teknik

Kistevogne erfaringer. Tina Juhl Aaagaard har gode erfaringer med Spangkildes kistevogne Kistevogne erfaringer fra Sædden kirke

- Tina Juhl Aagaard er kirketjener ved Sædden kirke fra 1978, Esbjerg.    Det er det største sogn i provstiet med tre ældrecentre.    Kirken har kølefacilitet til tre kister. Der er plads til de tre vogne ved siden af hinanden. Bedemændene leverer kisterne til kapellet, og så kan jeg køre dem ind til begravelseshandlingen.

Hvordan har oplevelsen været med dine tre nye kistevogn?               

Nu har vi jo ikke haft dem så længe, men min umiddelbare erfaring er, at det har fungeret helt optimalt. Jeg har en 3-4 begravelser hver uge. Nogen gange er der 2 på en dag med kun to timer imellem, så er det rart at håndteringen er blevet lettere. Nu kan vi kører kister ind og kører dem ud til rustvognen.

Før skulle jeg skubbe vogne med håndkraft, som var 40 cm høje og vejed…

Read more
  • 0

Plads i kirken

Plads i kirken med billetsystem til at booke gudstjeneste. Nyt værktøj/billetsystem til genåbning af kirken. Kirken åbner – men hvordan bliver den åben for alle under COVID-19? Genåbningen af kirken under Covid-19 stiller store krav til hver enkel kirke. Der er mange nye forbehold og retningslinjer, der skal tages højde for. Kirkegængerne skal føle sig trygge, når de igen begynder at komme i kirken efter den 18. maj.

Begrænset plads i kirken

Indtil kirken lukkede under Covid-19 har den altid været åben for alle. Når den åbner igen fra på mandag, er kirken ikke længere åben for alle – i hvert fald ikke på en gang. Der er begrænsninger på antallet af kirkegængere i kirken. Afstandskravet på de to meter gælder stadig i kirken, fordi vi kan smitte hinanden, når vi synger.

”Men at afvise nogle foran kirkens dør vil være en ubærlig tanke – nu har kirkegængerne endelig fået lov til at komme i kirken, og så skal de også være sikre på, at der er plads til dem”, fortæl…

Read more
  • 0