Biskopperne i fælles bøn for og hjælp til Aleppo

Biskopperne i fælles bøn for og hjælp til Aleppo Fællesudtalelse fra landets biskopper Forholdene for de civile i Aleppo er ubeskriveligt forfærdelige. Tusindvis af mennesker er på flugt – andre har ikke mulighed for at flygte. Vi følger rædslerne i medierne, og fortvivlelsen og afmagten truer troen og håbet. Midt i adventsmørket er der brug for at tænde lys for de nødlidende. Selvom vi ikke kender løsningen på den syriske konflikt, må vi kalde på næstekærligheden og stå fast på, at intet berettiger de lidelser, vi hører om fra Aleppo. Vi må fastholde, at volden og krigens sprog ikke er det eneste svar, når holdninger brydes. At det sprog ikke må stå uimodsagt – især ikke, når volden rammer civile og uskyldige, som vi hører om det fra Aleppo. Derfor opfordrer vi til forbøn for ofrene for borgerkrigen i Syrien og særligt for dem, som lige nu er så hårdt ramt i Aleppo. Vi opfordrer også til at give et bidrag til de indsamlinger, som en række kirkelige organisationer i…
Read more
  • 0

Politikere frygt ikke, sagde biskoppen

Politikere frygt ikke, sagde biskoppen Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Sådan indledte biskop Marianne Christiansens sin  prædiken ved Folketingets åbningsgudstjeneste den 6. oktober 2015 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. ”Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed” – sang vi før med Grundtvig. Det er fra et sted i det nye Testamente: ”Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten”. Kærlighed. Må man sige det ord i den virkelige verden? Grundtvig havde en fiks idé om, at Danmark var udvalgt til at være hjertefolket, kærlighedens jorderige. Et kærligt land? Frygt ikke, frygt er ej af kærlighed. Frygt er ellers voldsomt på mode. Frygt er en stærk faktor i samfundslivet - styrer forskning og styrer politik: hvad skal vi være bange for, hvordan kan vi føle os trygge, hvordan tager vi frygten alvorligt. Meget liv og meget politik er sty…
Read more
  • 0

Flygtninge – Henrik Stubkjær: Vi må stå sammen om at hjælpe flygtninge siger

Flygtninge - Henrik Stubkjær opfordrer til samarbejde Vi må samle kræfterne i kirke og myndigheder og sammen  finde nye veje til at hjælpe de mange flygtninge, som netop nu krydser Danmarks grænser, siger biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær. - Regeringen og myndighederne må prøve at samle kræfterne fra det civilsamfund, som kirken er en vigtig del af, så vi sammen kan sikre en værdig modtagelse af de mennesker, som er havnet i en ulykkelig situation, siger Henrik Stubkjær til www.folkekirken.dk. SE OGSÅ: Sådan kan du hjælpe flygtningene Kirken kan hjælpe lokalt I kirkerne findes der allerede mange lokale tilbud, som hjælper flygtninge med at få en god start på tilværelsen i Danmark. Mange sogne har lokale tilbud som eksempelvis uddeling af tøj og møbler, sprogundervisning, sociale tilbud som fællesspisning, sport, undervisning, mande- og kvindeklubber, men denne situation er ekstraordinær, og derfor skal også kirken tænke nyt, mener biskoppen. - Også kirken må tage …
Read more
  • 0

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge på søndag

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge Biskop over Lolland-Falsters Stift opfordrer stiftets præster til at bede for flygtningene ved gudstjenesten på søndag. Se bønnen her. Til inspiration har han skrevet denne bøn: Herre vor Gud himmelske far! Vi takker dig for livet, som du har givet os, og for de gode kår, som vi har fået lov til at leve under. Giv os at bruge dine gaver ret, så vi må være gode og trofaste forvaltere af alt det, som du har betroet os. I denne tid, hvor verdens nød og mange flygtninge er kommet tæt på vores dagligdag, beder vi dig: Lad os ikke bukke under i frygt, magtesløshed og bekymringer for fremtiden. Tilgiv os, både når vi tror, at vi kan vende ryggen til problemerne, og når vi tror, at vi kan løse alle verdens problemer. Vi beder for vore politikere, som har et stort ansvar og en stor opgave at løse. Vær hos dem og styrk dem midt i al rådvildhed, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Og vær med politiet, som står i forreste linje og skal håndt…
Read more
  • 0