Smykke-krise eller flygtninge-krise?

Smykke-krise eller flygtninge-krise? Mogens Mogensen er gæsteblogger I disse dage er det 10 år siden, at tegninge-krisen rasede og skabte alvorlige problemer for Danmark på den internationale scene. Og nu er Danmark igen gerådet ud en krise – smykke-krisen – som har rettet omverdenens kritiske lys mod vort land. I begge tilfælde er der tale om karikatur-kriser. Mange muslimerne opfattede tegningerne af deres profet på den måde, at de repræsenterede en karikeret opfattelse af islam. Mange danskere opfatter i dag mediernes billede af Danmark ud fra udlændingelovens bestemmelser om konfiskation af smykker, som værende karikeret – især da karikaturtegningerne af Danmark, for slet ikke at tale om karikaturtegningerne af Danmarks statsminister. Smykke-krisen handler således om Danmarks image i verden, og om branding af Danmark. Det er naturligvis en vigtig sag for Danmarks handelsinteresser, for muligheden for at tiltrække den rette kvalificerede arbejdskraft, for hvor attraktiv D…
Read more
  • 0

Biskop og borgmestre samarbejder om flygtninge

Biskop og borgmestre vil sikre god modtagelse af flygtninge Biskop Henrik Stubkjær har besøgt borgmestre i Viborg stift. På dagsordenen var samarbejde om modtagelse af flygtninge.   Henrik Stubkjær giver udtryk for, at han er at positivt overrasket over det engagement, han har mødt hos borgmestrene i Ikast-Brande, Lemvig, Herning, Holstebro og Vest-Himmerland. - alle er dybt engageret i at sikre en god modtagelse af asylansøgere og flygtninge. Sammen kan vi løfte udfordringen. Det er noget helt andet, end den skingre debat i medierne. Det giver optimisme og jeg bliver faktisk lidt glad! skriver Henrik Stubkjær på sin Facebook side. Snart skal Henrik Stubkjær mødes med de sidste tre kommuner i Viborg Stift.       - Kirken kan være med til at tage imod de flygtninge, der kommer til landet. Kirken står for en stor del af sammenhængskraften i vores samfund, og den er en spydspids inden for socialt arbejde i hele landet, fremhæver Henrik Stubkjær over for Folkekirke…
Read more
  • 0

Bo Nygaard Larsen og flygtninge

Bo Nygaard Larsen og flygtninge Bo Nygaard Larsen blev i september 2015 ekskluderet af Venstres byrådsgruppe i Solrød, fordi han i Deadline på DR 2 kritiserede Venstres flygtninge- og ulandspolitik. Han har nu meldt sig ind i Radikale Venstre. ”Hele Europa står over for så store udfordringer, at de enkelte lande ikke kan løse dem selv. Det kan kun ske gennem et tæt samarbejde i EU, og her har Radikale Venstre mere end noget andet parti vist, at det er klar til at påtage sig det ansvar,” siger Bo Nygaard Larsen. Radikale Venstre får nu kommunalpolitiker i Solrød Kommune. ”Det er ikke en beslutning, der har været svær at tage. De seneste år har Radikale Venstre været den nødvendige stemme, når det gælder menneskesyn, herunder forholdet til flygtninge. Samtidig fremstår Radikale Venstre som et parti, der mere end noget andet er optaget af uddannelse og dannelse. De områder stemmer overens med mine mærkesager og dér, hvor jeg står politisk, og derfor er det kun naturligt, at je…
Read more
  • 0

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika Med støtte fra Mission Afrika har Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun iværksat en ny nødhjælpsindsats, der skal sikre mad og tæpper til de mest trængende flygtninge i den nordvestlige del af Cameroun. Lad os begynde i flygtningelejren Minawao, der ligger i Nordcameroun, 30 kilometer fra den nigerianske grænse. I slutningen af august 2014 var der ifølge FN omkring 6.000 flygtninge i lejren, der blev etableret af den camerounske regering og FN-organisationen UNHCR i juli 2013. I dag, godt et år senere, er antallet af flygtninge omkring 42.000, og hver dag ankommer 200-250 nye flygtninge dertil. Flygtningestrømmen kommer primært fra den nordøstlige del af Nigeria, som desværre stadig lider under alt for mange angreb og kidnapninger, som er forårsaget af den islamistiske terrorgruppe Boko Haram. Men uhyrlighederne stopper ikke ved de 42.000 flygtninge i Minawao. Lige nu regner FN med, at omkring 82.000 camerounere er fordrevet …
Read more
  • 0

Konfirmander og flygtninge

Konfirmander fra Hanstholm Friskole  arrangerer et loppemarked, hvor overskuddet går til det lokale asylcenter. Hjælpearbejdet er en integreret del af konfirmandundervisningen. Der er opgaver nok, der skal fordeles: En gruppe skal samle effekter ind, nogle skal lave PR og reklame for loppemarkedet, mens andre skal bage kage og lave kaffe og saftevand, som loppemarkedets besøgende også kan købe. Konfirmanderne er i fuld sving. Men det handler ikke kun om de praktiske opgaver: Der er også diskussioner, der skal tages, både om, hvordan opgaverne skal løses, og om de etiske aspekter i at hjælpe flygtningene på asylcentret i Hanstholm. Sune Thøgersen er en af konfirmanderne, og han synes, loppemarkedet er en god idé. “Flygtningene er meget pressede for tiden, så jeg synes, det er et godt formål at hjælpe dem,” mener han. Selv kender han også nogle af flygtningene, fordi de går til fodbold sammen. Folkekirkens ansvar Mariann Dyhrberg er præsten, der underviser konfirmanderne. Det …
Read more
  • 0

Flygtninge – Henrik Stubkjær: Vi må stå sammen om at hjælpe flygtninge siger

Flygtninge - Henrik Stubkjær opfordrer til samarbejde Vi må samle kræfterne i kirke og myndigheder og sammen  finde nye veje til at hjælpe de mange flygtninge, som netop nu krydser Danmarks grænser, siger biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær. - Regeringen og myndighederne må prøve at samle kræfterne fra det civilsamfund, som kirken er en vigtig del af, så vi sammen kan sikre en værdig modtagelse af de mennesker, som er havnet i en ulykkelig situation, siger Henrik Stubkjær til www.folkekirken.dk. SE OGSÅ: Sådan kan du hjælpe flygtningene Kirken kan hjælpe lokalt I kirkerne findes der allerede mange lokale tilbud, som hjælper flygtninge med at få en god start på tilværelsen i Danmark. Mange sogne har lokale tilbud som eksempelvis uddeling af tøj og møbler, sprogundervisning, sociale tilbud som fællesspisning, sport, undervisning, mande- og kvindeklubber, men denne situation er ekstraordinær, og derfor skal også kirken tænke nyt, mener biskoppen. - Også kirken må tage …
Read more
  • 0

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge på søndag

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge Biskop over Lolland-Falsters Stift opfordrer stiftets præster til at bede for flygtningene ved gudstjenesten på søndag. Se bønnen her. Til inspiration har han skrevet denne bøn: Herre vor Gud himmelske far! Vi takker dig for livet, som du har givet os, og for de gode kår, som vi har fået lov til at leve under. Giv os at bruge dine gaver ret, så vi må være gode og trofaste forvaltere af alt det, som du har betroet os. I denne tid, hvor verdens nød og mange flygtninge er kommet tæt på vores dagligdag, beder vi dig: Lad os ikke bukke under i frygt, magtesløshed og bekymringer for fremtiden. Tilgiv os, både når vi tror, at vi kan vende ryggen til problemerne, og når vi tror, at vi kan løse alle verdens problemer. Vi beder for vore politikere, som har et stort ansvar og en stor opgave at løse. Vær hos dem og styrk dem midt i al rådvildhed, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Og vær med politiet, som står i forreste linje og skal håndt…
Read more
  • 0