Nyt web-katalog skal give mere kirke for pengene

Et sogn sparede 25.000,- på bl.a at droppe fastnettelefonen og fik råd til kirkehøjskole, forårsjazz og en større julekoncert. Disse erfaringer og mange flere samles nu i et web-katalog, så landets kirker kan trække på hinandens erfaringer. - Nyheder
Read more
  • 0

Menighedsråd bruger milliarder

Menighedsråd bruger milliarder Helt nøjagtigt brugte menighedsrådene 6,24 mia. kr i 2014. Nu kan alle se, hvor mange penge, der blev brugt i 2015 og hvor mange penge, der bliver der brugt de kommende år. Som noget nyt er ikke kun sognenes regnskaber, men også sognenes budgetter tilgængelige digitalt på sogn.dk,Det er muligt at se både budget og regnskab for landets menighedsråd, der forvalter folkekirkens lokale økonomi. Menighedsrådene forvalter  80 procent at hele folkekirkens økonomi.Pengene bliver brugt til bygninger som kirker, præstegårde, sognegårde, kapeller og graverhuse.  Menighedsrådene anvender også penge på drift af de mange kirkegårde i hele landet. Der skal også bruges penge på lønninger til kirkens personale - kordegn, organist, graver, kirkesanger, kirketjener og vikarer. Endelig bliver der også penge til overs til aktiviteter ved kirkerne.  Læs mere om Folkekirken sparer penge på samarbejdeKirkeminister Bertel Haarder ser den nemme adgang til oplys…
Read more
  • 0

Kirke og kulturmedarbejder

”Med frivillige hænder kan vi så meget mere”I Thisted Kirke koordinerer kirke og kulturmedarbejder Ester Jørgensen sognets 100 frivillige. Sammen har de babysalmesang, åbent hus-gudstjenester og sogneindsamlinger. På den måde bliver det hele meget sjovere, fortæller hun. Presse - Aalborg Stift
Read more
  • 0

Thranholm: Vær mere ambitiøs med troen!

DA DEN TIDLIGERE fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen, også kaldet Ricardo, for nylig blev begravet, skrev avisen BT på forsiden: ”Han fandt trøst i troen”. Få dage forinden havde samme avis en t… Kristeligt Dagblad - Kirke & tro
Read more
  • 0