Kirken er grøn og ikke sort

Kirken er grøn og ikke sort Med Skovby Kirke som nyest tilkomne er 175 danske kirker nu med i Grøn Kirke-ordningen, der handler om at arbejde for den grønne omstilling i kirkerne og kirkelige organisationer. - Nyheder 175 kirker er nu grønne

Med Skovby Kirke som nyest tilkomne er 175 danske kirker nu med i Grøn Kirke-ordningen, der handler om at arbejde for den grønne omstilling i kirkerne og kirkelige organisationer.

20.04.2017 Grøn Kirke handler ikke om farven på taget, men alt det, der gemmer sig under. For at blive Grøn Kirke skal man arbejde med miljøvenligt forbrug, bæredygtigt indkøb og tænke klimaet med i kirkens arbejde. Marianne Luna Røndal I Skovby Kirke i Midtjylland havde de ansatte og menighedsrådet i flere år tænkt grønt, når de handlede. De købte så vidt muligt lokalt og økologisk og var opmærksomme på elforbruget. På et møde i Skanderborg Provsti blev menighedsrådsformand Anders Lindberg opmærksom på, at kirken allerede var…
Read more
  • 0

Kirker vil give voksne ensomme et fællesskab

Der har været fokus på ensomme unge og ensomme ældre, men vi glemmer en stor gruppe, mener man Roskilde Stift. Her man netop søsat et projekt, der skal hjælpe ensomme mellem 30 og 50 - Nyheder
Read more
  • 0

Tyveri af kobber i danske kirker

Tyveri af kobber i danske kirker Tyveri af kommer fra danske kirkers tage og inventar stiger. Bolbro Kirke ved Odense haft besøg af kobbertyve i flere omgange. Der er stjålet kobber fra kirken og sognehusets vinduer, og tyvene har forsøgt at tage noget af kirkens udendørs kobbervæg. Bolbro Kirke har et pyramideformet tag med en sternkant af kobber.  Kirken har to kobberklædte spir. Bolbro Kirkes arkitekt er Erik Ebbe Lehn Petersen, Odense. Bolbro Kirke har nu installeret videoovervågning. Læs også: Tyverisikring i kirken ”Det er da forfærdeligt og irriterende. Folk herfra er rystede over, at der kommer folk og stjæler fra kirken. Man skulle tro, at den slags var utænkeligt, men det er der ikke noget, der er længere. Intet er helligt for tyvene,” siger Aage Møller, sognepræst i Bolbro Kirke til Kristeligt Dagblad. Andre kirker rundt om i landet er også ramt af kobbertyveri. Kobber mindeplader er hugget fra Østre Kirkegård i Randers. Der er stjålet nedløbsrør og en tagren…
Read more
  • 0

Fastelavn overalt i de Fynske Kirker

Glade børn klædt ud som prinsesser, røvere og engle vil befolke kirkerne, og mange steder bages der fastelavsboller og slås katten af tønden. I Årup Kirke er der gudstjeneste i en fastelavnspyntet kirke kl. 14, og bagefter sørger menighedsrådet for tøndeslagning og kaffedamerne har bagt fastelavnsboller til alle de ca. 100 mennesker, der plejer at komme til gudstjenesten. ”Fastelavnsgudstjenestener blevet en tradition hos os, som både børn og voksne i sognet ser frem til,” siger sognepræst Rikke Steen Knudsen.   Vi har fået lov til at trykke én af præstens tidligere fastelavnsprædikener. Læs den - klik her Find din egen kirkes fastelavnsgudstjeneste i dit kirkeblad eller i kirkekalenderen - klik her http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0

Ingen tomme kirker i Viborg Stift

  Viborg Stift har siden april 2013 talt antallet af aktiviteter og besøgende i stiftets kirker. De nye tal omfatter derfor et helt år med jul, påske, pinse og de øvrige helligdage foruden alle hverdagene. Der har i løbet af et år været afholdt lidt over 17.000 gudstjenester og kirkelige handlinger i stiftets 288 kirker. Her var der i gennemsnit 59 besøgende. Også de mange kirkelige aktiviteter som babysalmesang, foredrag og koncerter har været rigtig godt besøgt. Samlet set har der været omkring 27.000 folkekirkelige aktiviteter i Viborg Stift det sidste år med et deltagerantal på 49. Kun 10 gange i løbet af det seneste år har en kirke i Viborg Stift måttet aflyse en gudstjeneste pga. for få deltagere. Læs også: Flere går i kirke end i biograf Gudstjenesten er folkekirkens kerneydelse - Tallene understreger gudstjenestens betydning som folkekirkens kerneydelse. Den udbredte opfattelse, at kirkerne står tomme, når der holdes gudstjeneste, holder ikke stik. Folkeki…
Read more
  • 0

Kirker kan spare millioner

Der er penge at spare på varmeregningen i kirkerne, og i Bogense Provsti griber provstiudvalget nu til handling.  Alle provstiets kirker og præstegårde har fået et energitjek, og i nogle af kirkerne kan man spare helt op til 25.000 kroner blot ved at sænke grundvarmen eller slukke for den. I andre kirker er der tusindvis af kroner at spare ved at vente med at varme kirken op til natten mellem lørdag og søndag i stedet for at starte fredag ved middagstid. Provst Keld B. Hansen fortæller, at Vigerslev Kirke som den første går i gang med at projektere nyt varmeanlæg. Udgiften er skønnet til 600.000 kr. og besparelsen er skønnet til 95.000 om året – det giver en tilbagebetalingstid på under 7 år. Læs provstens artikel om besparelse på opvarmning - klik her http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0

Samuels Kirke bliver ombygget til ungdomsboliger

Fra Samuels kirke til ungdomsboliger  Kirkefondet sælger Samuels Kirke på Nørrebro til boligselskabet VIBO, som vil omdanne kirkebygningen til 53 ungdomsboliger. Peter Lassen, COO & Partner i Colliers, som står for salget af kirkerne siger:  ”Vi glæder os til at se, hvordan Samuels Kirkes nye funktion kommer til at bidrage til byen og lokalområdet. Med salget til VIBO vil ejendommen fortsat være til gavn for mange mennesker og vil fortsat kunne opretholde en funktion som et sted, hvor der er plads til dem, der kommer til byen.” Samuels Kirke på Nørrebro blev opført i 1924, men blev med udgangen af 2013 taget ud af folkekirkelig brug. Sælger af kirken er Kirkefondet, som blev etableret i 1890, da befolkningstilvæksten i København var så stor, at der ikke var nok kirker til at dække befolkningens behov. Det blev Kirkefondets opgave at rejse midler rundt i landet til at bygge nye kirker i hovedstaden. ”Omdannelsen af Samuels Kirke til ungdomsboliger falder fint i tråd me…
Read more
  • 0

Danmarks største kirke

Danmarks største kirke   Den længste kirke er Aarhus Domkirke. Den største landsbykirke er Vestervig, som ligger i Thy. Se alle kirker Kirken med de fleste kirkegængere Når der er radiotransmission fra en kirke er der cirka 75.000, der lytter med i radioen. F.eks. Søndag den 18. maj 2014, hvor  DR P1 sendte direkte gudstjeneste fra Hjallese kirke. Med omkring 75.000 lyttere blev den moderne, røde murstenskirke for en stund forvandlet til kirken med landets største menighed. Sognepræst Lene Crone-Nielsen stod for prædikenen og kirkens organist Svetlana Prip stod for musikken samme med kirkens kor.P1 sender direkte gudstjenestetransmissioner hver eneste søndag og helligdag året rundt. Der skal omkring 15 mikrofoner til at få den bedste lyd til de ca. 75.000 lyttere der i gennemsnit lytter med. Mange bruger radiogudstjenesten til at gå i kirke, synger med på salmerne og spiser selv brød og vin hjemme i stuen, når der er altergang i radioen…
Read more
  • 0

Kirkepartner Magasin – nyt blad til alle kirker

  Kirkepartner Magasin Kirkepartner Magasin er torvepladsen, hvor præst og menighedsråd nu kan mødes med handlende. Her mødes kirker og virksomheder. Klik og læs online version Kirkepartner Magasin indeholder godt læsestof for menighedsråd og præster, der søger efter en professionel partner til rådgivning eller levering af produkter. Nu er det let at finde den rette partner blandt de små og store leverandører Via www.kirkepartner.dk - hjemmesiden Via Magasinet Kirkepartner, der bringer historier fra kirkerne og leverandørerne til inspiration Via Kirkens Forum messen, hvor menighedsråd og leverandører kan mødes ansigt til ansigt.  Bestil Kirkepartner Magasin   INDHOLD Ny fagmesse på kirkeområdet - Kirkens Forum Personaleledelse - personaleudvikling Sørens prædikener blive hørt i 10 lande Lone Hertz: Gud træder frem i det stille og enkle Tjærede tagspåner Hvad kan du med Kirkepartner? Hjemmesiden www.kirkepartner.dk, magasinet Kirkepartner og Kirkens F…
Read more
  • 0