Kirkens bygninger – tilbud fra leverandører

Kirkens bygninger - få det rigtige tilbud Menighedsråd har ansvaret for kirkens bygninger. I Danmark er der fine gamle landsbykirker, som har stået i mange hundrede år. Hvert år skal menighedsrådet lavet et syn på kirken og kirkegården og kirkens andre bygninger som præstegård, kontorer og konfirmandstuer. Ved synet bliver mangler skrevet op. Og så skal menighedsrådet ofte finde hjælp til at udbedre manglerne. Det kan være opgaver med kalk, fugt eller mindre reparationer. Nogle får til opgave at indhente tilbud. Og så er udfordringen, skal vi bruge de sædvanlige leverandører eller skal vi indbyde nogle flere til opgaven. Og hvor finder vi dem, og hvordan klarer de at løse opgaverne. Kirkepartner Leverandørguide for 2017 udkommer nu på tryk. Det er et supplement til den online leverandørguide på www.kirkepartner.dk . Leverandørguiden er inddelt efter faggrupper, så menighedsråd let kan finde dem, der kan løse opgaver vedrørende bygninger. På online guiden kan man også søge ge…
Read more
  • 0

Præst uden menighedsråd

Fængselspræsten i Ringe Statsfængsel skriver om at være præst uden menighedsråd. Hun er allergisk overfor møder, men alligevel...... Af: Kamille Nygård, fængselspræst i Ringe Statsfængsel - og sognepræst i Herringe og Gestelev sogne I flere og flere stillinger oplever præster at være menighedsråds-fri. Al den jammer man kan høre om for gamle, for unge, for travle, for uengagerede, for overengagerede osv. menighedsråd – findes ganske enkelt ikke hos det man kalder institutionspræster. Det er præster, der ikke fritsvævende, men så at sige kilet ind på en institution, mellem en ledelse som ikke interesserer sig for, hvad præsten laver, og en ”menighed” der måske ikke lige har efterspurgt en præst. Mange steder er arbejdsbyrden voksende, fordi det er et felt under udvikling, men det sker uden arbejdsgiver, og uden en organiseret menighed. Ofte også uden en tillidsmand, fordi man falder ned mellem to stole, og økonomien skal forhandles fra sted til sted mellem provstiet og ins…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2016 kampagne i Aarhus

Menighedsrådsvalg 2016 kampagne i Aarhus Fire provstier i Aarhus provstier laver en kampagne i forbindelse med menighedsrådsvalg 2016. Kampagnen er synlig i byen de næste to uger. Kampagnen består af flere elementer: 1. En målrettet PR-indsats med fokus på lokale medier (lokalaviser og radio) 2. Reklamer på digitale infostandere ved indfaldsvejene til Aarhus (i 2 uger) 3. Busreklamer på 50 bybusser i de fire provstier (i 2 uger) 4. Plakater og informationspostkort, som er omdelt i kirker, sognegårde - men vigtigst af alt, på caféer, uddannelsinstitutioner, kulturhuse o.lign. i de fire provstier. fortæller Brian P. Ørnbøl, kommunikationsrådgiver i Århus Domprovsti.    
Read more
  • 0

Menighedsråd frivillige i tusindvis

Menighedsråd frivillige i tusindvis Menighedsråd skal finde 12.000 frivillige til landets menighedsråd.  Kan folkekirken redde udkantsdanmark? Skal stat og kirke adskilles? Hvilke tilbud skal min lokale kirke give mig? Der er mange spørgsmål i forbindelse med menighedsrådsvalg 2016 i efteråret. Folkekirkens Hus i Aalborg laver stormøde den 1. september kl. 19.30 med overskriften ”Folkets kirke – er det også mig?”. Tidligere kirkeminister Marianne Jelved, chefredaktør på TV2/Nord Ingrid Buch og direktør Jakob Axel Nielsen er blandt paneldeltagerne, der hver især skal give deres bud på kirkens fremtid og rolle i samfundet. Der er valgt til landets 1748 menighedsråd hvert fjerde år. Med debatten håber arrangørerne, at mange nye vil se vigtigheden og få interesse i at stille op til valget. De seks deltagere i panelet er Jakob Axel Nielsen, der er direktør for Calum, Ingrid Buch, der er chefredaktør for TV2 Nord, Niels Chr. Kobbelgaard, der er domprovst i Budolfi provsti,…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august Læs bladet online Kirkepartner august er et temanummer om menighedsrådsvalget. Tips fra sogne rundt om i landet: 1. Brainstorm i menighedsrådet 2. Lav strategi og ringeliste 3. Prik folk på skulderen 4. Argumentér ved enhver lejlighed 5. Skriv i kirkebladet 6. Brug Facebook 7. Uddel foldere eller valgaviser 8. Deltag i byfester og lign. 9. Skriv til lokalavisen 10. Gå sammen om fælles annoncering Gode råd fra kommunikationsrådgivere. Læs bladet online MENIGHEDSRÅDSMEDLEM PAULA LARRAIN Paula Larrain fortæller i et interview, at menighedsråd ikke kun er for almindelige mennesker – også tvivlere. Paula Larrain: Menighedsråd er også for tvivlere Vi skal åbne kirken og vise, at den er til for almindelige mennesker, hvor troen kan gå op og ned, mener journalist og tv-vært Paula Larrain. Hun er selv med i et menighedsråd. Man behøver ikke at være »hellig« for at sidde i et menighedsråd, mener Paula Larrain, der bruger en del af…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

[author] [author_image timthumb='on']https://kirkepartner.dk/wp-content/uploads/2016/06/IMG_6376-1-e1507274891485.jpg[/author_image] [author_info]Kathrine Arenstorff , Miljøhuset[/author_info] [/author] Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø Gæsteblog af Kathrine Arenstorff Snart er der valg til menighedsråd. Det er ikke uden en del bekymring nogle steder. Det er et vilkår for de ansatte i folkekirken, at de hvert fjerde år får ny arbejdsgivergruppe med nye ideer, ønsker og krav. Som bekendt er menighedsrådet er frivillige. De ønsker at indgå i menighedsarbejdet og samtidig bliver de også arbejdsgivere for de ansatte ved kirken. Mange nyvalgte går tilsyneladende ind i arbejdet med helt andre forestillinger end det, som realiteterne indebærer. Der bliver masser af arbejde, og det er bare at komme godt i gang. En god overlevering af vedtagne og gældende aftaler kan give en bedre og lettere start. Det sikrer også kontinuitet. Arbejdsmiljøloven og menighedsrådets ansvar Som arbejdsg…
Read more
  • 0

Menighedsråd på Facebook

Menighedsråd på Facebook Menighedsråd på Facebook er folkekirkens kampagne for at få folk til at stille op til menighedsrådsvalget. Kirkeministeriet står bag kampagnen, der skal finde kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november. Kampagnen begyndte store bededag og inddrager Facebook, hjemmeside og videoer. - Det er godt at få sat fokus på, at menighedsrådsarbejdet er givende, både personligt og på cv’et. Derfor håber jeg også, at rigtig mange vil dele kampagnen, både personligt og på kirkens Facebook- eller hjemmeside, siger Inge Kjær Andersen, der opfordrer menighedsråd til at sprede budskabet. Inge Kjær Andersen, medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse Læs også: Min kirke - musicalforfatteren Thomas Høg Menighedsråd kan bruge valgmaterialet Landsforeningen af Menighedsråd har lavet valgmaterialer, som de lokale sogne kan anvende. Der er plakater, flyers og elementer til digitale medier. Folkekirkens Fællesfond har bevilget en million kroner til kampagn…
Read more
  • 0

Menighedsråd fremmer kristendom

Menighedsråd fremmer kristendom, siger biskop Menighedsrådet skaber gode vilkår for kirkens liv og fremmer det kristne menneskesyn. Det er vigtigt i et samfund præget af systemtænkning, mener biskop Elof Westergaard. [author] [author_image timthumb='on']http://kirkepartner.com/svendloebner2/[/author_image] [author_info]Interview af  journalist Svend Løbner i kirkebladet Sognenyt[/author_info] [/author]   Menighedsråd fremmer kristendom lokalt. Menighedsrådsmedlemmer tager sig af kirkens økonomi og medarbejdere, motiverer de frivillige og sikrer, at der holdes gudstjeneste for sognets beboere. Det er vigtigt i et samfund, hvor mennesket ofte reduceres til en lille brik i et stort spil. I kirken bliver vi små på en anden måde, fordi vi møder noget større og bliver mindet om vores ansvar for hinanden, siger biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard. Vi fanger ham på telefonen for at spørge om råd til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer til menighedsrådsvalget i nove…
Read more
  • 0

7 artikler til menighedsrådsmedlemmer

Kirkepartner Magasin april 2016 7 artikler til menighedsrådsmedlemmer Læs bladet online Sognesamarbejde giver fællesskab og dynamik. Menighedsråd i godt samarbejde på Hindsholm ved Kerteminde Regnskabsfører for 30 menighedsråd om KirkeAdministration Himmelske dage åbner nye perspektiver Sven Erik fortæller historien om DSN A/S Dan Sand Lyset skaber helhed i kirkerummet Overlever den trykte bog? af Morten Christiansen, Eksistensen Verden har fået 17 nye mål Læs bladet online           Læs bladet her: Læs bladet online, Kirkepartner Advent 2015 Henrik Stubkjær: Udkantskirker på forkant Flygtninge i Rødby En mobil sognemedhjælper Varmestyring giver besparelser Tre i et træ - bog for børn Engle i lommen - Munck engle     Kirkepartner Magasin september 2015 Læs bladet her: Læs bladet online, Download pdf fil Mus – respektfuld vej til ny fremtid af Poul Langagergaard Mette Bock og Pia Olsen-Dyhr: Mennesker …
Read more
  • 0