Persondataforordning rammer menighedsråd

Persondataforordning rammer menighedsråd Er dit menighedsråd beredt til EU's Persondataforordning pr. 25. maj 2018? Af ledelsesrådgiver, adm. direktør Poul Langagergaard, Musskema.dk   Persondataforordning rammer menighedsråd. Det er alvor. Det er snart. Det gælder alle, som har persondata – og dermed også menighedsråd. Det kan få voldsomme konsekvenser, hvis ikke man er beredt. Kirken er en del af samfundet og underlagt samfundets love, så det gælder altså også kirken! Efter den 25. maj 2018 ser denne del af verden helt anderledes ud. Er dit MR beredt? Hvis nej – så har jeres MR faktisk travlt, for 25. maj er lige om hjørnet!   Ganske gratis – til dit MR Her vil vi gerne give dig en lille gave, kvit og frit: Kort fortælling om, hvad det hele handler om med EU's Persondataforordning – i et MR En unik grafisk oversigt med eksempler på, hvor det rammer alle danske MR, som lige er til at gå til, og som også skitserer en konkret handlingsplan for ethvert MR Down…
Read more
  • 0

Kirkens bygninger – tilbud fra leverandører

Kirkens bygninger - få det rigtige tilbud Menighedsråd har ansvaret for kirkens bygninger. I Danmark er der fine gamle landsbykirker, som har stået i mange hundrede år. Hvert år skal menighedsrådet lavet et syn på kirken og kirkegården og kirkens andre bygninger som præstegård, kontorer og konfirmandstuer. Ved synet bliver mangler skrevet op. Og så skal menighedsrådet ofte finde hjælp til at udbedre manglerne. Det kan være opgaver med kalk, fugt eller mindre reparationer. Nogle får til opgave at indhente tilbud. Og så er udfordringen, skal vi bruge de sædvanlige leverandører eller skal vi indbyde nogle flere til opgaven. Og hvor finder vi dem, og hvordan klarer de at løse opgaverne. Kirkepartner Leverandørguide for 2017 udkommer nu på tryk. Det er et supplement til den online leverandørguide på www.kirkepartner.dk . Leverandørguiden er inddelt efter faggrupper, så menighedsråd let kan finde dem, der kan løse opgaver vedrørende bygninger. På online guiden kan man også søge ge…
Read more
  • 0

Personalevejledning for menighedsråd

Personalevejledning for menighedsråd Personalevejledning for menighedsråd  er et opslagsværk. Her kan menighedsråd og øvrige folkekirkelige myndigheder læse om menighedsrådenes opgave som arbejdsgivere. Vejledningen er skrevet af stifterne i fællesskab og ligger på Den Digitale arbejdsplads under håndbøger. Kontorchef Elisabeth Aggerbeck fra Ribe Stift har været projektansvarlig på udarbejdelsen. "Start i vejledningen, når I søger efter generelle råd, vejledning og viden i forhold til de spørgsmål, der knytter sig til jeres rolle som arbejdsgivere – så er I godt vej", siger kontorchef Elisabeth Aggerbeck. "Personalevejledning er bygget over 9 emneindgange, der sikrer, at man hurtigt og nemt kommer frem til den præcise information, man har brug for", fortsætter Elisabeth Aggerbeck. Udover faktuel viden om regler og overenskomster indeholder Personalevejledningen også mange skabeloner og hjælpeværktøjer, som kan lette jobbet som kontaktperson. F.eks. et forslag til årets ga…
Read more
  • 0

Præst uden menighedsråd

Fængselspræsten i Ringe Statsfængsel skriver om at være præst uden menighedsråd. Hun er allergisk overfor møder, men alligevel...... Af: Kamille Nygård, fængselspræst i Ringe Statsfængsel - og sognepræst i Herringe og Gestelev sogne I flere og flere stillinger oplever præster at være menighedsråds-fri. Al den jammer man kan høre om for gamle, for unge, for travle, for uengagerede, for overengagerede osv. menighedsråd – findes ganske enkelt ikke hos det man kalder institutionspræster. Det er præster, der ikke fritsvævende, men så at sige kilet ind på en institution, mellem en ledelse som ikke interesserer sig for, hvad præsten laver, og en ”menighed” der måske ikke lige har efterspurgt en præst. Mange steder er arbejdsbyrden voksende, fordi det er et felt under udvikling, men det sker uden arbejdsgiver, og uden en organiseret menighed. Ofte også uden en tillidsmand, fordi man falder ned mellem to stole, og økonomien skal forhandles fra sted til sted mellem provstiet og ins…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2016 kampagne i Aarhus

Menighedsrådsvalg 2016 kampagne i Aarhus Fire provstier i Aarhus provstier laver en kampagne i forbindelse med menighedsrådsvalg 2016. Kampagnen er synlig i byen de næste to uger. Kampagnen består af flere elementer: 1. En målrettet PR-indsats med fokus på lokale medier (lokalaviser og radio) 2. Reklamer på digitale infostandere ved indfaldsvejene til Aarhus (i 2 uger) 3. Busreklamer på 50 bybusser i de fire provstier (i 2 uger) 4. Plakater og informationspostkort, som er omdelt i kirker, sognegårde - men vigtigst af alt, på caféer, uddannelsinstitutioner, kulturhuse o.lign. i de fire provstier. fortæller Brian P. Ørnbøl, kommunikationsrådgiver i Århus Domprovsti.    
Read more
  • 0

Menighedsråd frivillige i tusindvis

Menighedsråd frivillige i tusindvis Menighedsråd skal finde 12.000 frivillige til landets menighedsråd.  Kan folkekirken redde udkantsdanmark? Skal stat og kirke adskilles? Hvilke tilbud skal min lokale kirke give mig? Der er mange spørgsmål i forbindelse med menighedsrådsvalg 2016 i efteråret. Folkekirkens Hus i Aalborg laver stormøde den 1. september kl. 19.30 med overskriften ”Folkets kirke – er det også mig?”. Tidligere kirkeminister Marianne Jelved, chefredaktør på TV2/Nord Ingrid Buch og direktør Jakob Axel Nielsen er blandt paneldeltagerne, der hver især skal give deres bud på kirkens fremtid og rolle i samfundet. Der er valgt til landets 1748 menighedsråd hvert fjerde år. Med debatten håber arrangørerne, at mange nye vil se vigtigheden og få interesse i at stille op til valget. De seks deltagere i panelet er Jakob Axel Nielsen, der er direktør for Calum, Ingrid Buch, der er chefredaktør for TV2 Nord, Niels Chr. Kobbelgaard, der er domprovst i Budolfi provsti,…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august Læs bladet online Kirkepartner august er et temanummer om menighedsrådsvalget. Tips fra sogne rundt om i landet: 1. Brainstorm i menighedsrådet 2. Lav strategi og ringeliste 3. Prik folk på skulderen 4. Argumentér ved enhver lejlighed 5. Skriv i kirkebladet 6. Brug Facebook 7. Uddel foldere eller valgaviser 8. Deltag i byfester og lign. 9. Skriv til lokalavisen 10. Gå sammen om fælles annoncering Gode råd fra kommunikationsrådgivere. Læs bladet online MENIGHEDSRÅDSMEDLEM PAULA LARRAIN Paula Larrain fortæller i et interview, at menighedsråd ikke kun er for almindelige mennesker – også tvivlere. Paula Larrain: Menighedsråd er også for tvivlere Vi skal åbne kirken og vise, at den er til for almindelige mennesker, hvor troen kan gå op og ned, mener journalist og tv-vært Paula Larrain. Hun er selv med i et menighedsråd. Man behøver ikke at være »hellig« for at sidde i et menighedsråd, mener Paula Larrain, der bruger en del af…
Read more
  • 0