Domkirke med englelyd

Domkirke med englelyd Endnu en domkirke har fået englelyd af NorthStar I påsken lød præsten i Aarhus Domkirke anderledes. Talens rungende efterklang var reduceret betragteligt, og ordene var nu lettere at høre. Forklaringen på den klare lyd og forbedrede taleforståelighed i kirkerummet er et helt nyt lydanlæg skræddersyet og installeret af AV-virksomheden NorthStar. Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke, og 20 meter under hvælvingerne er menigheden udsat for en efterklangstid på ca. 6 sekunder. Den meget lange efterklangstid er god til orgelmusik, men udfordrer præstens tale, så mange af tilhørerne på de 1.200 siddepladser har svært ved at høre ordene ordentligt. Flerårig proces Menighedsrådet for Aarhus Domkirke havde gennem en årrække ønsket et nyt lydanlæg, og efter en flerårig proces med markedsvurdering, indhentning af tilbud, ansøgning om penge, godkendelse hos myndigheder, Nationalmuseet m.fl. lykkedes det endeligt i januar at få accept t…
Read more
  • 0

Renovering af Stenløse Kirke lukker solen ind

Renovering af Stenløse Kirke lukker solen ind Altertavlen er fjernet, og et lille apsisvindue er genåbnet, så Guds lys igen kommer ind fra øst. Menighedsrådets har villet give kirken sit middelalder præg tilbage og lukke lyset ind. ”Mottoet for istandsættelsen her været enkelhed, for menighedsrådet mener, at det holder bedst i det lange løb. Vi er meget glade for resultatet, og vi glæder os til komme i kirken igen,” siger menighedsrådsformand Lisbeth Knudsen. Kirken fået et nyt alter af bornholmsk granit, et nyt kors samt et nyt knæfald. Hele kirkerummet trængte til en kærlig hånd, og det har fået en gennemgribende istandsættelse. Blandt andet er gulvteglene blevet skiftet, el- og varmeanlæg er nyt, der er kalket indvendigt, alt er malet, og der er kommet nye hynder. På loftet er der gennemført en omfattende stabilisering. Endelig er adgangsforholdene til kirken blevet mere handicapvenlige. Billedhugger Kirsten Lockenwitz blev efter anbefaling af Akademirådet valgt til a…
Read more
  • 0

Renovering og genbrug

Renovering og genbrug af spir blev til nye ikoner Nye ikoner af gamle skifferplader i Kolding.

Da Sct. Michaels kirke i Kolding blev renoveret spurgte billedkunslæreren fra Sct. Michaels Skoles billedkunstlærer, om ikke man kunne finde et antal skifferplader, som eleverne kunne lave til ikoner.

Med billeder fra Det Sixtinske Kapel, bladguld, efeublade, ler, perler, garn, sider fra gamle bøger, akrylfarver og elevernes fantasi blev der fremstillet 125 ikoner fremstillet af elever i 4. 5. og 6 klasse.

Skifferen var mere end 125 år gammel og ikonerne er fremstillet med et årstal, så de matcher årene frem til nu.

Ikonerne har netop været udstillet på Kolding bibliotek i form at fotos i naturlig størrelse, idet den 125 år gamle skiffer med årene er blevet porøs.

 

Read more
  • 0

Tønder Kristkirke får renoveret tårnet

Tønder Kristkirke får nye tjærede tagspåner på spiret Tønder Kristkirke ligger smukt på kirkepladsen. Det 50 meter høje og slanke spir rejser sig højt over byen og kan ses vidt om i landskabet. Tårnet har været et vigtigt sømærke for de sejlende, der skulle anløbe Tønders havn.  Kristkirken er en af landets vigtigste kirkebygninger fra renæssancen.   Da det ved menighedsrådets kirkesyn i 2004 blev konstateret, at vand var begyndt at trænge ind gennem tagspånerne. Blev det, efter en sagkyndig vurdering af spåntaget, besluttet at foretage en renovering.   Restaureringen af Tønder Kristkirke skal sikre en bevaring af spir og tagværk ved at træspånerne bliver udskiftet, således at den begyndende nedbrydning af tagværk ved fugt og råd stoppes. Endvidere skal konstruktioner og tårnets og spirets mange historiske helheder og detaljer bevares.   Spiret er beklædt med tagspån, hvor tjæren ses udvasket mange steder med udtørring og revnedannelser i spånerne til fø…
Read more
  • 0

Den Jyske Gørtler forgylder Svendborg

Torvepladsen i Svendborg skal renoveres i forbindelse med en byforskønnelse. Det gamle springvandsystem med havfruer og løvehoveder skal igen stå på torvet. Der skal nyt bronze på og det sørger Den Jyske Gørtler for. To tons bronze i plader af 5x6 meter skal der til. Her ses et billede af karret som det ser ud i august. To tons bronze i plader af 5×6 meter skal der bruges hertil. - Det er en opgave der kræver erfaring med at svejse i bronze og værkstedskapacitet til at håndtere de store tunge plader. Der var 5 der var med i licitationen, der altså blev vundet af det jyske firma. Den Jyske Gørtler er specialiseret i renoveringsopgaver og har lavet arbejder i bl.a. Hover, Balslev og Skibet kirker.
Read more
  • 0

Sunds Kirke åbner Palmesøndag

Sunds Kirke åbner igen Palmesøndag Sunds Kirke har været lukket siden august måned 2013  palmesøndag den 13. april 2014. Kirken genindvies efter endt indvendig istandsættelse, nyt orgel og nyindretning ved VMB arkitekter. Efter at have været lukket for kirkelige handlinger siden august måned sidste år, genåbnes Sunds Kirke Palmesøndag med en festgudstjeneste, hvor biskop Karsten Nissen prædiker. - Det bliver stort, siger sognepræsten,... Sund Kirkes hjemmeside Kirkens tidligere orgel fra 1974 var bygget af Jysk Orgelbyggeri og rummede 10 stemmer fordelt på 2 maualer (hovedværk og svelleværk) og pedal. Det var placeret på et pulpitur i bunden af kirkens nordre korsarm. Spillebordet var bygget bag på hovedværket, som stod i pulpiturbalustraden (et såkaldt ”maveorgel”), og med svelleværket placeret umiddelbart bag orgelbænken. Visuel kontakt med alter og prædikestol foregik vha. kamera og monitor. Orglet havde en spids og pågående, lidet befordrende og til ringe støtte for en ud…
Read more
  • 0