Folkekirkens Nødhjælp indsamling til Malawi

Folkekirkens Nødhjælp indsamling Folkekirkens Nødhjælp har indsamling i hele Danmark på søndag den 12. marts. Mange konfirmander og frivillige i sognene går rundt til husstandene og samler ind. Formålet er mere lighed og retfærdighed i verden. Mange konfirmander har set små film fra Malawi. Her oplever de hvordan det er svært at få rent vand og mad nok i dagligdagen. Her kan du læse mere om Malawi fortalt af en præst og journalist fra Aalborg Stift . Han var i efteråret i Malawi for at se, hvordan Folkekirkens Nødhjælp redder liv, bekæmper ulighed og opbygger lokalsamfund. Aalborg Stift Søndag den 12. marts inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste Gør en verden til forskel

Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.  Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt 25 mennesker midlertidigt hu…
Read more
  • 0

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Birger Nygaard ny sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd april 2015. Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) valgte blandt mange kvalificerede ansøgere en kandidat, som Rådet kender rigtig godt i forvejen, da den kommende sekretariatschef skulle udpeges. Birger Nygaard har de seneste tre år været ansat i MKR med folkekirkens mission som ansvarsområde. Nu overtager han den samlede, daglige ledelse af MKR, når Jørgen Skov Sørensens åremålsansættelse udløber d. 31. marts 2015. "Det var vigtigt for os i Rådet at finde en ny chef, der kombinerer de nødvendige lederevner med kvalifikati-onerne til at sætte handling ind på de felter, som Rådet har besluttet skal være fokusområder for det mellem-kirkelige arbejde de kommende år", siger Mogens S. Mogensen, der er formand for Rådet. Mogensen fort-sætter: "Det vil især sige trosfrihed, forfølgelse af kristne samt folkekirkens arbejde for og blandt de mange kristne såvel som konvertitter, der søger i sikkerhed i Danmark i …
Read more
  • 0

Folkekirkens mellemkirkelige Råd – hvad er det?

  Folkekirkens mellemkirkelige Råd - fra frivillig kirkelig organisation til en naturlig del af folkekirken Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken. Rådet er det organ, som tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet. Folkekirkens mellemkirkelige Råd blev i 1990 etableret  ved lov som en formel del af Folkekirken. Det er Rådets opgave at varetage kontakterne til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet. Før 1990 havde der eksisteret et mellemkirkeligt råd som en slags fri, kirkelig organisation, men med et usikkert mandat og finansieringsgrundlag. Med lovændringen blev der skabt klarhed om det mellemkirkelige arbejde i ind- og udland som en anerkendt forpligtelse for folkekirken. Råd sidder med ved bordet i det nye Europa Folkekirkens mellemkirkelige Råd blev til efter Berlinmurens fald. Nu var det muligt for danske menigheder at komme i kontakt med de menigheder i Øste…
Read more
  • 0

Et løft til folkekirkens korarbejde

Folkekirkens Ungdomskor har med en fast bevilling fra Kirkeministeriet fået mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning. En ordning, der giver korlederne mulighed for  vejledning, faglig sparring, mulighed for erfaringsudveksling, kurser og videreuddannelse. På Fyn er ca. 40 kor med i FUK.  Læs pressemeddelelse fra Folkekirkens Ungdomskor - klik herLæs artikel om folkekirkens planteskole - klik her  http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0

Tv-debat om folkekirkens rolle

Skal folkekirken underholde eller holde hånden under folk? TV/Nord satte tirsdag den 28. januar fokus på folkekirken i magasinet Konsekvens Presse - Aalborg Stift
Read more
  • 0

Folkekirkens Hus i Aalborg

Folkekirke – udvikling – ledelse – vision – trivsel – arbejdsmiljø – Kirkemusik – Teologisk Voksenundervisning – Ungdomskirke – Café og musikliv – Værdidebatter Presse - Aalborg Stift
Read more
  • 0

Udnævnelse af rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Efter indstilling fra bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster har ministeren for ligestilling og kirke besluttet at udnævne lektor cand. teol., ph.d. Hans Vium Mikkelsen som ny rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Ministeriet for Ligestilling og Kirke RSS feeds
Read more
  • 0