Kirkegård elektriske maskiner giver stilhed

Kirkegård elektriske maskiner giver stilhed Kirkegården har stilhed og ingen generende røg og os. Det skyldes elektriske maskiner med batteridrift. Støj, usunde vibrationer og benzin-os er nogle af de ting der kendetegner graverens mest brugte redskaber. En ny udvikling, grundet den fremstormende teknologi, er batterimaskinernes indtog på de danske kirkegårde. Tidligere var det ”lavprismærkerne”, som var mest repræsenteret blandt batterimaskinerne. Nu er de professionelle producenter endelig kommet med holdbare og velfungerende løsninger. Senest er den anerkendte motorproducent Honda kommet med deres serie af batterimaskiner. Batteriteknologien er i en rivende udvikling og har nu nået et niveau hvor batterilevetider, opladningstider og ydelsen er kommet på niveau med de små benzinmotorer. Hondas nye batteriserie er blandt markedets kraftigste med motorer og batterier på hele 56 volt. Høj varme og fugt forkorter levetiden for elektronik, og derfor er batterierne konstrueret m…
Read more
  • 0

Sådan vil vi begraves – individuelt og meningsfuldt, men ikke traditionelt

Sådan vil vi begraves - individuelt og ikke traditionelt Sådan vil vi begraves i dag: på et sidste hvilested, der giver mening.  Moderne mennesker underlægger sig ikke længere traditionen, men vælger det, der giver mening for dem.Standardløsninger fungerer ikke for moderne mennesker i dag.     Derfor skal vi væk fra tanken om at one size fits all. For vi har i forbindelse med valg af gravsted næsten udelukkende standardløsninger på hylden. Udvalget af gravstedsstørrelse, hække, blomster, sten osv. er stort set ens, hvor du end kommer hen og derfor ligner gravsteder overalt i Danmark hinanden. Gæsteblog af Birgitte Krag Engholm Fra den gode historie til min historie! Som jeg skrev i den første blog, kommer fem af fremtidens store megatrends, til at blive helt afgørende for, hvordan vores behov, ønsker, forventninger og krav til det sidste hvilested, vil komme til at se ud i fremtiden. Og hvis kirkegården stadig skal give mening og være danskernes foretrukne hvilested, så er …
Read more
  • 0

Har kirkegården en fremtid – har fremtiden en kirkegård?

Har kirkegården en fremtid - har fremtiden en kirkegård? Gæsteblogger Birgitte Kragh Engholm Har kirkegården en fremtid - har fremtiden en kirkegård? Over denne overskrift har jeg fået lov til at gæsteblogge det kommende års tid. Og med den tidshorisont har jeg nok allerede givet svaret på det spørgsmål. For er svaret NEJ, kirkegården har ingen fremtiden - i fremtiden er der igen kirkegård, ja så er arbejdet jo hermed allerede gjort. Hvis svaret er nej, kirkegården har ingen fremtid, ja så har bloggen jo heller ingen fremtid, punktum. Men sådan er det langt fra, for en ting kan vi være sikre på, osse i fremtiden vil vi have behov for at stede vores døde til hvile. Pårørende, der har mistet, vil altid have behov for at skabe et “sted”, hvor de kan mindes deres kære, men den store udfordring vil blive at FORSTÅ de behov, ønsker, forventninger og krav de pårørende i fremtiden vil have til deres “sted”. Og det har vi som kirke ikke været gode nok til. Vi har forsømt at produktu…
Read more
  • 0

Kirkegårdens herligheder

Kirkegårdens herligheder - skabe fremtidens værdier på kirkegårdene. . Gæsteblog ved Eivind Wad Historiske værdier Det er en historisk tradition, at kirkegården er afgrænset fra omgivelser, for at markere at her er et særligt sted til begravelser for mennesker. Vi kan gå helt tilbage til stenalderen og se, at begravelsespladsen (gravhøjen) er omkranset med sten. En anden historisk værdi er særlige gravsteder og gravsten, som ved Thøger Larsens gravsted i Lemvig.         Det er ham med ” Danmark nu blunder den lyse nat... Et tredje forhold er kirkegårdens samspil med det omgivende landskab. Det kan ses ved Agri på Mols, hvor højene fra bronzealderen med kvindelige former vokser ud af bakkerne. Også bronzealderens gravpladser er omgivet af sten. I den nye natur kirkegård i Billund har vi arbejdet med samspillet imellem kirkegård og dalstrøget langs Grindsted å, ved stendigets form og bevoksning og udsigten til landskabet fra kirkgården. Rammen omkring kirkegården er en bliv…
Read more
  • 0

Kirkegård arbejdsmiljø

Kirkegård arbejdsmiljø Kirkegård arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøvejviser og artikler om arbejde på kirkegårde Arbejdsmiljøvejviser nr. 22 2009 - elektronisk version Velkommen til arbejdsmiljøvejviseren Arbejdsmiljøvejviseren omhandler følgende arbejdsfunktioner: Klipning af hække og anden vedligeholdelse af kirkegårde Ringning og kimning Gravning af grave Pudsning af vinduer og anden rengøring Kontorarbejde Håndtering af kister mv. Flytning af afdøde, iklædning af afdøde samt ilægning i kiste Kontakt til pårørende, myndigheder og andre. Kirkeministeriets vejledning Har kirkegården en fremtid - har fremtiden en kirkegård?  
Read more
  • 0

Grøn kirkegård på Nyborg Strand

Grøn kirkegård bliver emnet for årets kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 10. marts 2016. Grøn kirkegård handler om at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten.

Og en grøn kirkegård er også et sted, hvor mennesker gerne vil komme. Derfor skal der tænkes i , hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer.

Læs mere her

Read more
  • 0

Kirkegård julehjerte

Kirkegård julehjerte er lavet med gran på kirkegården ved Hellevad-Ørum Kirker. Det er  meget populært på facebook. Det er vist 140.000 gange siden første tirsdag i december 2015. Læs mere om kirkegård Kilde:  - Aalborg Stift
Read more
  • 0

Bæredygtig kirkegård

Kirkegård bæredygtigt mini landskab I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. De optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt – men til glæde for hvem? Sådan spørger VEGA, en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. På Kirkens Forum fagmessen i Fredericia fortæller Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar sidst i september om deres arbejde med at nytænke kirkegården til et helende og bæredygtigt mini-landskab. Fra de dødes gård til de levendes have Landskaber er er ikke kun flotte omgivelser. Landskaber skal være rammen om liv og være for liv ved involvere og aktivere. VEGA er en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar, der skaber meningsfyldte rammer til levende mennesker. Deres vision er, at de landskaber og rum de skaber, også skal være til glæde og gavn for fremtidige generationer. På Kirkens Forum 2015 vender de følgende problemstillinger: • Ka…
Read more
  • 0

Kirkegårdens værdier

Kirkegårdens værdier belyst på konference i Nyborg Kirkegårdskonferencen i 2015 havde indlæg af kirkeminister Marianne Jelved og biskop Elof Westergaard, formand for Foreningen for Kirkegårdskultur 10 bud på kirkegårdens værdier.  Der var debat om kirkegårdens værdier. Og der blev fokuseret på, hvordan man bevarer værdier igennem beskyttelse, synliggørelse. Det er også vigtigt at skabe nye værdier. Læs hele artiklen her  
Read more
  • 0

Kister – pladsmangel på kapeller

Kister - pladsmangel på kapeller - løsning med kistevogn fra Balle Innovation Mange kirker og kapeller har i dag problemer med opbevaring af kister. Ofte er der kun plads til 2-3 kister i kølerummet, hvilket gør bedemændene må køre forgæves. Grunden til pladsmanglen i kirker/kapeller skyldes, at mange kølerum er opbygget i gamle bygninger, hvor der er ikke taget hensyn til håndteringen af kisterne under opførelsen. Det var denne problem stilling, som grundlagde ideen for Balle Innovations udtræksreol, som optager minmalt plads, men samtidig tillader, at stable tre kister op i højden. Med deres unikke kistevogne, som kan løft fra 25 cm, har de udviklet en løsning, som ikke blot øger kapaciteten men også forbedrer arbejdsmiljøet ved, at eliminere alle manuelle løft af kisten. Ideen til kistevogne kom oprindeligt fra Nordre Kirkegård i Herning, som grundet udformningen af deres kølerum ikke havde gavn af de sædvanlige reolsystemer, fortæller Hans Balle, som er medejer af Bal…
Read more
  • 0