Kirke i Nigeria behøver forbøn

Ekstra grund til at bede for kirke i Nigeria Kirken i Nigeria. Flere dages voldelige sammenstød i det nordlige Nigeria har kostet 55 mennesker livet, skriver Ritzaus Bureau. Sammenstødene har været mellem forskellige grupper i et lokalområde, oplyser Ahmad Abdur-Rahman. Han er politichef i området. Nyhedsbureauet dpa bekræfter oplysningerne og siger. Der er tale om sammenstød mellem hausa-muslimer, der er migreret til området, og indfødte adara-folk, der hovedsageligt er kristne. Det er desværre ikke første gang, sammenstød mellem etniske grupper har kostet menneskeliv. I sommer blev over 300 medlemmer af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria dræbt, da nomadehyrder angreb landsbyer i Numan-området, hvor Mission Afrika har drevet missionsarbejde i over 100 år. Kirken tager sig af mange flygtninge Medlemmer af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria har taget sig af de mange fordrevne fra kampene. De seneste dages dræbte er endnu en grund til at bede for Nigeria. På søndag den 28. okto…
Read more
  • 0

Danmission 2018

Danmission 2018

Danmission 2018 årsmøde og repræsentantskab på Nyborg Strand 1. september 2018.

Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danmission aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.Han fortalte om samarbejdet med Danida. Danmissions medarbejdere får et godt skudsmål. Danida er imponeret over det gode udviklingsarbejde Danmission udfører. Tidligere var 'kirke' og 'kristendom' et fy-ord, men nu er det anerkendt at kristne kan gøre en forskel. Midler fra Danida kan derfor også gå til kirkeudvikling.

"Mens vi kan glæde os over en voksende forståelse for troens betydning i menneskers liv og hverdag hos vores samarbejdspartnere i Danida og Udenrigsministeriet, så må vi konstatere, at religionsfriheden generelt er kommet under pres. Der er derfor fortsat akut brug for Danmissions indsats både i form af fattigdomsbekæmpelse og samfundsopbyggende, konfliktdæmpende og fredssk…

Read more
  • 0

Faste-appel: Hjælp rohingyaer i Bangladesh

Faste-appel: Hjælp rohingyaer i Bangladesh

Faste er at tilsidesætte egne behov for et større formål.. Derfor opfordrer Mission Øst alle kirker til at støtte sundhedscentre og sundhedsteams og redde tusindvis af menneskeliv i de overfyldte flygtningelejre i Bangladesh.

Vi er midt i fastetiden, der varer frem til påske. Mission Øst opfordrer kirker til at bruge denne periode af kirkeåret på at rette opmærksomheden mod de næsten 700.000 rohingyaer. De er flygtet fra Myanmar til Bangladesh og lige nu opholder sig i overfyldte flygtningelejre, hvor en kolera-epidemi truer. Samtidig truer den årlige monsun-regn med at skabe voldsomme oversvømmelser.

Mission Øst forebygger smitte og livstruende sygdomme gennem vores samarbejdspartner, der opretter sundhedsklinikker, laver vaccinat…

Read more
  • 0

Danmission får millioner fra EU

DANMISSION FÅR 12 MIO. KR. FRA EU TIL FREDSARBEJDE I MELLEMØSTEN

EU anerkender,  at religion og religiøse aktører er  afgørende, hvis freden skal genvindes i Mellemøsten. Og at det kræver langsigtet indsats at stoppe hadet og forebygge ekstremismen.  Det er første gang, Danmission får en stor EU-bevilling.

af Tove Lind IversenDanmission den 16. januar Militante islamister har på det seneste lidt store nederlag i Mellemøsten. Nu skal freden, sikkerheden og stabiliteten vindes. Og her er der ingen hurtige og lette løsninger. Det anerkender EU, som derfor netop har bevilget næsten 12 millioner kroner til Danmission. Pengene skal bruges i Syrien, Irak og Libanon over de kommende tre år til at videreudvikle vores arbejde for tolerance, dialog, forsoning og fred mellem stridende religiøse og etniske grupper i regionen. Bevilli…
Read more
  • 0

Overlevelse i Mosul med Mission Øst

Overlevelse i Mosul med Mission Øst Den danske hjælpeorganisation hjælper nu også befolkningen i og omkring det vestlige Mosul med mad, kogegrej, tæpper og hygiejneartikler. Tusindvis af mennesker er fanget i kampe mellem irakiske sikkerhedsstyrker og Islamisk Stat. Befolkningen må have hjælp nu, siger generalsekretær. Mission Øst var en af de første internationale hjælpeorganisationer til at uddele nødhjælp i den befriede østlige del af Mosul. Nu er hjælpeorganisationen igen først til at reagere og afsøger nu den sikreste måde at hjælpe de, der enten er fordrevet fra eller stadig er fanget i det vestlige Mosul. Overlevelse i Mosul med overlevelsespakker Mission Øst har allerede uddelt overlevelsespakker med tæpper og hygiejneudstyr til hundredvis af familier, for hvem det er lykkedes at flygte ud af Vest-Mosul. Endnu flere pakker med førstehjælpsudstyr, hygiejneartikler, husgeråd og vandbeholdere vil blive uddelt i den kommende tid. Hjælpen til befolkningen inde i det vest…
Read more
  • 0

Mission Afrikas generalsekretær fylder rundt

Han er “konsensussøgende på den gode måde,” men han bliver noget stram i betrækket, når medmenneskeligheden nedprioriteres i samfundet. Mission Afrikas generalsekretær fylder i dag 40 år.

40 år er et skarpt hjørne for en mand, der trods en travl hverdag i spidsen for en af Danmarks største missions-organisationer, stadig holder sig godt.

Nogle vil dog mene, at 40 år faktisk stadig er ret ungt, og faktisk er de eneste tydelige tegn på, at Peter Fischer-Nielsen aldrer, sølvstænkene i hans fuldskæg.

Sammen med hans højde på 1,95 meter indgyder det i hvert fald en naturlig respekt, når han besøger partnerkirkerne i Afrika – og så er der også hans CV, der er spækket med ledelsesopgaver og eventyrlyst:

Peter Fischer-Nielsen er født 27. oktober 1976 i Vejle, hvor han voksede op og gik i skole og gymnasium. Efter gymnasietiden var han elev på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC) og tilbragte derefter et halvt år i Botswana som vo…

Read more
  • 0

Årsberetning: Den røde tråd i al Mission Afrikas arbejde er Evangeliet

Fælles for alt arbejdet i Mission Afrika er viljen til at forkynde Evangeliet. Det var budskabet i Mission Afrikas årsberetning, der blev fremført på års- og repræsentantskabsmødet i Aarhus.

På et repræsentantskabsmøde kigger man både tilbage og fremad. Tilbage på alle de ting, der er sket. På de beslutninger, der er blevet taget. Og på de udfordringer, der er overkommet.

Men også fremad. For fremtiden er altid en usikker ting, og jo bedre forberedt, man er på den, des nemmere bliver det at takle de bump på vejen, som med sikkerhed vil opstå.

Mission Afrikas kunne den 10. september fejre års- og repræsentantskabsmøde med alt, hvad det indebærer af tilbageskuen og kiggen fremad. Med omkring 200 deltagere lagde Diakonhøjskolen i Højbjerg hus til et af de mere velbesøgte møder i nyere tid – og som det hører et årsmøde til, skulle der være en årsberetning.

I år blev den serveret som et potpourri af indslag fra forskellige grene af organisationen med masse…

Read more
  • 0

9 genbrugsbutikker er delt mellem Mission Afrika og Danmission

9 genbrugsbutikker er delt mellem Mission Afrika og Danmission Følgende butikker er overgået til Mission Afrika: Snejbjerg Struer Sædding Følgende butikker er overgået til Danmission: Lemvig Holstebro Espergærde Ringsted Thyholm Kvaglund Det var årsskiftet 2015/2016 at  Mission Afrika og Danmission delte de ni butikker, som tidligere hed Kirkens Mission.   Torben Hesselbjerg der er genbrugsleder i Mission Afrika svarer her på spørgsmål 1) Først og fremmest: Hvorfor har I delt butikkerne? Både Danmission og Mission Afrika har ønsket at gøre deres butikkers identiteter stærkere. Når en butik deler overskuddet mellem to organisationer, kan det godt blive lidt forvirrende, hvem og hvad butikkens penge går til. Med delingen ønsker vi at skabe en stærkere og mere klar tilknytning til den enkelte organisation. En affødt effekt er, at administrationen af butikkerne fra de to sekretariater bliver mindre. 2) Hvordan har I udvalgt de butikker, der skulle …
Read more
  • 0

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika Med støtte fra Mission Afrika har Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun iværksat en ny nødhjælpsindsats, der skal sikre mad og tæpper til de mest trængende flygtninge i den nordvestlige del af Cameroun. Lad os begynde i flygtningelejren Minawao, der ligger i Nordcameroun, 30 kilometer fra den nigerianske grænse. I slutningen af august 2014 var der ifølge FN omkring 6.000 flygtninge i lejren, der blev etableret af den camerounske regering og FN-organisationen UNHCR i juli 2013. I dag, godt et år senere, er antallet af flygtninge omkring 42.000, og hver dag ankommer 200-250 nye flygtninge dertil. Flygtningestrømmen kommer primært fra den nordøstlige del af Nigeria, som desværre stadig lider under alt for mange angreb og kidnapninger, som er forårsaget af den islamistiske terrorgruppe Boko Haram. Men uhyrlighederne stopper ikke ved de 42.000 flygtninge i Minawao. Lige nu regner FN med, at omkring 82.000 camerounere er fordrevet …
Read more
  • 0

Missions Afrika medlem

Mission Afrika medlem Mission Afrika missionsselskabet informerer om at være medlem, fordi SKAT kræver, at en organisation som vores skal have mindst 300 betalende personlige medlemmer for at være fradragsberettiget. Hvad får man ud af at være medlem af Mission Afrika? Som medlem af Mission Afrika er man med i et stort fællesskab, der arbejder for at udbrede den kristne tro og bekæmpe fattigdom i nogle af verdens fattigste lande. Et medlemskab giver dig desuden stemmeret på Mission Afrikas årlige repræsentantskabsmøde, så du kan være med til at tegne organisationens fremtid. Her kan du læse mere : Mission Afrika medlem Her kan man læse mere om Mission Afrika medlemsskab i Mission Afrikas love
Read more
  • 0