Overlevelse i Mosul med Mission Øst

Overlevelse i Mosul med Mission Øst Den danske hjælpeorganisation hjælper nu også befolkningen i og omkring det vestlige Mosul med mad, kogegrej, tæpper og hygiejneartikler. Tusindvis af mennesker er fanget i kampe mellem irakiske sikkerhedsstyrker og Islamisk Stat. Befolkningen må have hjælp nu, siger generalsekretær. Mission Øst var en af de første internationale hjælpeorganisationer til at uddele nødhjælp i den befriede østlige del af Mosul. Nu er hjælpeorganisationen igen først til at reagere og afsøger nu den sikreste måde at hjælpe de, der enten er fordrevet fra eller stadig er fanget i det vestlige Mosul. Overlevelse i Mosul med overlevelsespakker Mission Øst har allerede uddelt overlevelsespakker med tæpper og hygiejneudstyr til hundredvis af familier, for hvem det er lykkedes at flygte ud af Vest-Mosul. Endnu flere pakker med førstehjælpsudstyr, hygiejneartikler, husgeråd og vandbeholdere vil blive uddelt i den kommende tid. Hjælpen til befolkningen inde i det vest…
Read more
  • 0

Mission Afrikas generalsekretær fylder rundt

Han er “konsensussøgende på den gode måde,” men han bliver noget stram i betrækket, når medmenneskeligheden nedprioriteres i samfundet. Mission Afrikas generalsekretær fylder i dag 40 år.

40 år er et skarpt hjørne for en mand, der trods en travl hverdag i spidsen for en af Danmarks største missions-organisationer, stadig holder sig godt.

Nogle vil dog mene, at 40 år faktisk stadig er ret ungt, og faktisk er de eneste tydelige tegn på, at Peter Fischer-Nielsen aldrer, sølvstænkene i hans fuldskæg.

Sammen med hans højde på 1,95 meter indgyder det i hvert fald en naturlig respekt, når han besøger partnerkirkerne i Afrika – og så er der også hans CV, der er spækket med ledelsesopgaver og eventyrlyst:

Peter Fischer-Nielsen er født 27. oktober 1976 i Vejle, hvor han voksede op og gik i skole og gymnasium. Efter gymnasietiden var han elev på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC) og tilbragte derefter et halvt år i Botswana som vo…

Read more
  • 0

Årsberetning: Den røde tråd i al Mission Afrikas arbejde er Evangeliet

Fælles for alt arbejdet i Mission Afrika er viljen til at forkynde Evangeliet. Det var budskabet i Mission Afrikas årsberetning, der blev fremført på års- og repræsentantskabsmødet i Aarhus.

På et repræsentantskabsmøde kigger man både tilbage og fremad. Tilbage på alle de ting, der er sket. På de beslutninger, der er blevet taget. Og på de udfordringer, der er overkommet.

Men også fremad. For fremtiden er altid en usikker ting, og jo bedre forberedt, man er på den, des nemmere bliver det at takle de bump på vejen, som med sikkerhed vil opstå.

Mission Afrikas kunne den 10. september fejre års- og repræsentantskabsmøde med alt, hvad det indebærer af tilbageskuen og kiggen fremad. Med omkring 200 deltagere lagde Diakonhøjskolen i Højbjerg hus til et af de mere velbesøgte møder i nyere tid – og som det hører et årsmøde til, skulle der være en årsberetning.

I år blev den serveret som et potpourri af indslag fra forskellige grene af organisationen med masse…

Read more
  • 0

9 genbrugsbutikker er delt mellem Mission Afrika og Danmission

9 genbrugsbutikker er delt mellem Mission Afrika og Danmission Følgende butikker er overgået til Mission Afrika: Snejbjerg Struer Sædding Følgende butikker er overgået til Danmission: Lemvig Holstebro Espergærde Ringsted Thyholm Kvaglund Det var årsskiftet 2015/2016 at  Mission Afrika og Danmission delte de ni butikker, som tidligere hed Kirkens Mission.   Torben Hesselbjerg der er genbrugsleder i Mission Afrika svarer her på spørgsmål 1) Først og fremmest: Hvorfor har I delt butikkerne? Både Danmission og Mission Afrika har ønsket at gøre deres butikkers identiteter stærkere. Når en butik deler overskuddet mellem to organisationer, kan det godt blive lidt forvirrende, hvem og hvad butikkens penge går til. Med delingen ønsker vi at skabe en stærkere og mere klar tilknytning til den enkelte organisation. En affødt effekt er, at administrationen af butikkerne fra de to sekretariater bliver mindre. 2) Hvordan har I udvalgt de butikker, der skulle …
Read more
  • 0

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika

Flygtninge i Cameroun får mad via Mission Afrika Med støtte fra Mission Afrika har Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun iværksat en ny nødhjælpsindsats, der skal sikre mad og tæpper til de mest trængende flygtninge i den nordvestlige del af Cameroun. Lad os begynde i flygtningelejren Minawao, der ligger i Nordcameroun, 30 kilometer fra den nigerianske grænse. I slutningen af august 2014 var der ifølge FN omkring 6.000 flygtninge i lejren, der blev etableret af den camerounske regering og FN-organisationen UNHCR i juli 2013. I dag, godt et år senere, er antallet af flygtninge omkring 42.000, og hver dag ankommer 200-250 nye flygtninge dertil. Flygtningestrømmen kommer primært fra den nordøstlige del af Nigeria, som desværre stadig lider under alt for mange angreb og kidnapninger, som er forårsaget af den islamistiske terrorgruppe Boko Haram. Men uhyrlighederne stopper ikke ved de 42.000 flygtninge i Minawao. Lige nu regner FN med, at omkring 82.000 camerounere er fordrevet …
Read more
  • 0

Missions Afrika medlem

Mission Afrika medlem Mission Afrika missionsselskabet informerer om at være medlem, fordi SKAT kræver, at en organisation som vores skal have mindst 300 betalende personlige medlemmer for at være fradragsberettiget. Hvad får man ud af at være medlem af Mission Afrika? Som medlem af Mission Afrika er man med i et stort fællesskab, der arbejder for at udbrede den kristne tro og bekæmpe fattigdom i nogle af verdens fattigste lande. Et medlemskab giver dig desuden stemmeret på Mission Afrikas årlige repræsentantskabsmøde, så du kan være med til at tegne organisationens fremtid. Her kan du læse mere : Mission Afrika medlem Her kan man læse mere om Mission Afrika medlemsskab i Mission Afrikas love
Read more
  • 0

TV til børn på flugt fra krigen i Syrien

Et nyt revolutionerende tv-program fra SAT-7 skal sikre, at tusindvis af flygtningebørn i Mellemøsten og Nordafrika kan modtage undervisning – på den måde vil SAT-7 modvirke radikalisering Krigen i Syrien er trådt ind i sit femte år, og millioner af mennesker er på flugt. Skoler er blevet ødelagt, skolesystemet er brudt sammen og tusindvis af børn har måttet vinke farvel til drømmen om en uddannelse. I Amman, Jordan, har international chef i Bibelselskabet Synne Garff mødt børn, som ikke kom i skole, men som brugte en del af dagen på at se børne-tv fra den arabiske tv-station SAT-7. Derfor er tv’et et godt sted at starte, hvis man vil gøre en forskel for flygtningebørnene. SAT-7 KIDS har netop lanceret pilotprogrammet Min Skole (eng: My School), der sender skoleundervisning direkte ind i flygtningelejrene og ud til de mange børn, som bor under primitive forhold. Min Skole er professionelt tv, hvor både muslimske og kristne børn kan lære arabisk, engelsk og matematik. Bibe…
Read more
  • 0

Generalsekretær i Mission Afrika

Generalsekretær i Mission Afrika Peter Fischer-Nielsen er nu generalsekretær i Mission Afrika. Peter Fischer-Nielsen er uddannet religionssociolog og har en ph.d.-grad i teologi. - I bestyrelsen tror vi, at Peter Fischer-Nielsen er den helt rigtige leder for Mission Afrika i de kommende år. Han er dygtig til mange ting, men særligt til at inddrage andre mennesker og bruge deres kompetencer på den bedst mulige måde. Samtidig er han strategisk stærk og evner at have overblik over meget på en gang, siger bestyrelsesformand Anne Mie Skak Johanson.
Read more
  • 0

Mission Afrika vil netværke

Mission Afrika sætter fokus på netværk Netværksstrategien er et modsvar til tidens økonomiske udfordringer. Der sker samtidig en reduktion af medarbejderstaben. Generalsekretær Kristian R. Skovmose må vige posten og i hans sted konstitueres Peter Fischer-Nielsen (tidligere vice-generalsekretær). Sekretariatet bliver indskrænket til færre medarbejdere. Mission Afrika skal være kendt som en levende netværksorganisation. Det skal i fremtiden være lettere for menigheder og enkeltpersoner at komme på banen med initiativer og aktiviteter i forhold til både det danske og det internationale arbejde. Det har Mission Afrikas bestyrelse netop besluttet. Konkret vil det betyde, at et større ansvar kommer til at hvile på frivilliges skuldre, og at sekretariatets opgave i stigende grad bliver at fremme og understøtte netværksaktiviteter og sætte gode rammer for det frivillige engagement. – Vi ved, at frivillige gerne vil have ansvar, og det skal vi give dem i endnu højere grad. Det er …
Read more
  • 0

Terror og dialog

Terror og dialog - erfaringer fra misssions organisationer Danmark har oplevet den grimme smag af frygt, da to uskyldige mennesker blev dræbt i København, modige politibetjente såret og voldsomme scener i byen. Nu kommer der en tid til eftertanke. Her har jeg fundet nogle links til kirkelige organisationer, der har stor erfaring med dialog med muslimer. Disse erfaringer er meget værdifulde og fortjener at blive trukket frem, da de kan være til inspiration i den kommende tids arbejde med at finde løsninger til fredelig sameksistens også i Danmark. Danmission har i mange år arbejdet i Mellemøsten og Afrika. Danmission har meget erfaring med dialog, og under Muhammed-tegnings-krisen hjalp Danmission Udenrigsministeriet i blandt andet Egypten. Læs her om et vigtigt dialogarbejde der også omhandler Syrien-krisen. At turde møde fjenden er at så et frø for fred Af Danmission Konflikten i Syrien har skabt dyb mistillid mellem mennesker. Men for de unge, der hvert mødes i Danmissio…
Read more
  • 0