Grønne indkøb for kirker

Grønne indkøb for kirker

Grønne indkøb er et vigtigt element i folkekirkens grønne omstilling. Nu er det blevet lettere at handle grønt.

Kirkepartner har lavet en checkliste for grønne indkøb

Sæt kryds ved miljømærker som Svanemærket, Fairtrade og Økologisk.

 • Sæt kryds ved vedvarende energi
 • Sæt kryds ved bæredygtig
 • Sæt kryds ved arbejdsmiljø

Det er let at krydse af og finde virksomheder, der kan levere grønne produkter og grønne ydelser.

Se det på video. Find leverandør med checkliste for grønne indkøb

Se hvordan du bruger checklisten for grønne indkøb i denne video
Få tilbud
Menighedsråd, kirkegårdsleder, kirkeværge, byggeudvalg mfl. kan let bestille tilbud fra leverandører til folkekirken
Skriv hvilket tilbud du ønsker. Jo mere detaljeret du beskriver din opgave, jo bedre tilbud vil du få.

Prøv det selv:

Gå til www.kirkepartner.dk søgefelt 

Punkt for punkt vejledning til grønne indkøb

1 Klik på filter (tragten) og kom til checklisten

grønne indkøb
Sæt kryds i checklisten

2 Kryds af i lister med grønne kriterier

MILJØMÆRKER & MILJØKRAV

 • Svanemærket
 • EU-blomsten
 • Fairtrade
 • Økologisk
 • Astma allergi
 • CE mærket
 • Affaldssortering
 • FSC hensyn til skov
 • PEFC certificeret skovejer

3 Klik på Søg, og find grønne indkøb

Det er vigtigt at du klikker på Søg for at få vist resultater!

Vupti får du vist de virksomheder, der kan levere varen! 

Dit grønne indkøb er afsluttet. Til lykke med at du hjælper naturen og klimaet!

På Kirkepartner.dk kan kirker og kirkegårde finde de leverandører, der kan levere bæredygtige løsninger.

Alle grønne kirker i Danmark – alfabetisk og på Danmarkskort

Folkekirkens klimamål for grøn omstilling

Folkekirkens grønne omstilling

 1. Jorderne: Landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse. På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
 2. Energiforbrug: CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres. Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås, og energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres.
  Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger
 3. Affald: Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes på samme niveau som fra husholdninger. Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt. Læs om affaldssortering for kirker fra 2023
 4. Indkøb og transport: Indkøb, varetransport og persontransport i folkekirken skal være så miljørigtig som muligt. 
 5. Motivation: Folkekirkens grønne omstilling skal være forbillede for hele samfundet. Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene og en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.

Indkøb og transport i programbeskrivelsen
Ved valg af indkøb kan lavt klimaaftryk prioriteres, herunder fx genanvendelighed, reduktion af plast og bæredygtigt producerede blomster og gran. Transportbehov i forbindelse med især løbende indkøb af blomster, dagligvarer med videre kan reduceres og der kan vælges alternative transportformer.
Målsætning: Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres.
• Indkøb i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
• Varetransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
• Persontransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.

Folkekirkens grønne omstilling – Programbeskrivelse pr. 28.04.21

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/danmark-skal-have-et-statskontrolleret-klimamaerke

Artikel på Grøn kirke

En tanke om "Grønne indkøb for kirker"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: