Klima film med optimisme – til inspiration

Klima film med optimisme -  til inspirationKategori: Grøn KirkeFilmen "I Morgen" vil fungere fremragende som indslag i en workshop eller som oplæg til en inspirationsdag. Brugt i en sognegård eller lignende sted vil den især i sammenhæng med årets reformationsjubilæum kunne ses som eksempler på mennesker, som tager magten tilbage over den livsverden, som Gud har givet os at elske, forvalte og give uskadt videre til fremtidens generationer. Filmanmeldelse af Martin IshøyGod energi! Det stråler ud af denne film. Man bliver glad af at se den og også inspireret til selv at engagere sig. Grundlæggende er det en film om engagerede mennesker i mange lande, som hver på deres måde er gået i gang med selv at gøre noget konstruktivt og meningsfuldt, som bidrager til at omstille samfundet i bæredygtig retning.Vi må selv i gang Vores adfærd som individer og samfund er klima- og miljøkrisernes årsag. Derfor siger det sig selv, at vores adfærd også er nøglen…
Read more
  • 0

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

I alt 1.922 katolske sogne i 16 stifter anvender udelukkende vedvarende energi. Mange sogne har besluttet at bruge  grøn elektricitet i kølvandet på  'Laudato Si', der har et centralt budskab om miljøet skrevet af Pave Frans sidste år.

Læs Kirkepartner International News

Desuden er Frelsens Hær gået over til grøn energi på de fleste af deres bygninger (920), mens en tredjedel (100) af Storbritanniens Quaker Meeting Houses også er skiftet til vedvarende energi.Klima og pavenDesuden har 699 individuelle kirker på tværs af forskellige trosretninger, herunder Church of England, Methodist, United Reformed Church og Baptist menigheder gået over til 100 procent vedvarende elektricitet.Der er mindst 173 yderligere anglikanske initiativer.Omkring 340 menigheder har også underskrevet en bredere øko-kirke ordning,…
Read more
  • 0

Kirkedage 2019 Herning

Kirkedage 2019 Herning Næste Kirkedage finder sted i Herning i Viborg Stift. Stafetten blev overdraget efter afslutningsgudstjenesten på Nytorv den 8. maj i København. Her blev det bekendtgjort at næste gang bliver Kirkedag 2019 Herning.Afslutningsgudstjenesten i København var en  Økumenisk gudstjeneste deltagelse af repræsentanter fra kirker og kirkelige organisationer. Fangekoret sang og der var musik fra Kirkebandet Konnect og Destiny Choir. Derefter overdrog København stafetten til Herning, som skal være næste værtsby for Danske Kirkedage 2019. Det bliver spændende at se hvilket tema Herning vil give Kirkedagene.Kirkedagene med navnet Himmelske Dage i København ved Kristi Himmelfart 2016 var et festligt folkemøde, der bredte sig til mange kirker i Den indre by og mange pladser og torve.På Rådhuspladsen kunne man møde Grøn Kirke, Betlehemskirken og Kirkegårds fornyelse . På Nytorv havde Eksistensen programpunkter hver time. Her var også Danmission.Kirkepartner på R…
Read more
  • 0

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes teltKirkepartner har parkeret en Nissan Leaf elbil på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt. Du kan få en tur med elbilen ud til de mange arrangementer ved Himmelske Dage i København. Kirkepartner kører til Domkirken, og til mange kirker som ligger i større afstand fra Rådhuspladsen. Mød op og få en aftale om en af de fire pladser i bilen. Du kan også sende en SMS til 31669998 Kirkepartner på Rådhuspladsen med Klima Tour Fredag kan du f. eks. få en tur med elbilen til:Vor Frelsers Kirke og gå på Himmelstigen Vor Frelsers Kirkes tårn.MobilKirken, Frue Plads MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro og fred, mulighed for at stille bøn, tænde lys, en samtale om ...Mobilkirken på Frue Plads Christfulness meditationMeditationer fra kirkens skatkammer, som hjælper til at erfare Kristus med mig og i mig og til at genkende Kristus ...Vor Frue Kirke, Forhallen FOTOUDSTILLING: Kirken på barrikaderne – Danske Kirkedage 1968-1…
Read more
  • 0

Grøn kirke på Rådhuspladsen

Grøn kirke på Rådhuspladsen  Torsdag til lørdagGrøn kirkes telt, indrettet med genbrugsmøbler fra Kirkens Korshær Grøn kirkes telt vil være indrettet som et hjem, hvor aktiviteterne udfolder sig i loungen og omkring langbordet. Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker og vil lade teltet være til inspiration til indretning med genbrug. Møbler, nips og pynt i teltet kan købes.  I teltet kan du deltage i indholdsmættede samtaler med spændende folk med noget på hjerte. Du kan møde engagerede mennesker fra Grøn Kirke og Kirkens Korshær. Der vil være workshop med træ, strik og blomster. Du kan formulere dine egne grønne eller himmelske bønner og drømme og hænge dem op. Der vil være fortælling, musik og meget mere. Rådhuspladsen Torsdag til lørdag Træworkshop ved kunstner Nana Andersen Fremstil æbler i træ og genbrug. Hvert lille æble skal være en personlig hyldest til skaberværket og en påmindelse om at omgå naturen med omtanke. Det er hensigten, at alle …
Read more
  • 0

RELIGION KAN IKKE REDDE KLIMAET, MEN MENNESKER KAN

RELIGION KAN IKKE REDDE KLIMAET, MEN MENNESKER KAN FOLKEKIRKE BISKOP PETER FISCHER-MØLLER, IMAM ABDUL WAHID PEDERSEN, KATOLSK PASTOR DANIEL NØRGAARD OG OVERRABBINER JAIR MELCHIOR DISKUTERER KLIMAKan religion redde klimaet, lyder debatmødets overordnede spørgsmål. Ifølge Peter Fischer-Møller er svaret nej. »Religion kan ikke redde klimaet, men mennesker kan. Vi mennesker kan gøre en væsentlig positiv forskel for at redde klimaet, men religionerne kan være med til at perspektivere debatten. Når vi kalder verden for Guds skaberværk, får vi øjnene op for, at naturen har værdi i sig selv. Mennesket er forvalter af Guds skaberværk, og dermed står vi til ansvar over for andre i vores måde at bevare naturen på,« siger Peter Fischer-Møller.    Den 7. marts i Politikens Hus i København mødes lederne for de største religioner i Danmark til et debatmøde om klimaforandringer. De religiøse ledere er bekymrede for klimaforandringer og hvilke konsekvenser, det kan få for børnebørnene. …
Read more
  • 0

Grøn kirkegård på Nyborg Strand

Grøn kirkegård bliver emnet for årets kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 10. marts 2016.Grøn kirkegård handler om at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten.

Og en grøn kirkegård er også et sted, hvor mennesker gerne vil komme. Derfor skal der tænkes i , hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer.

Læs mere her

Read more
  • 0

Peter Fischer-Møller klimaambassadør

Peter Fischer-Møller  international klimaambassadør

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, er netop blevet udnævnt til international klimaambassadør af den tværkirkelige organisation ACT Alliance.

 Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, er netop blevet udnævnt til international klimaambassadør af den tværkirkelige organisation ACT Alliance, der arbejder i flere end 140 lande. Det er sket i forbindelse med organisationens kampagne ACT now for climate justice, der er iværksat for at skabe opmærksomhed op til denne klimatopmøde i Paris.»Jeg er beæret over at være udnævnt til klimaambassadør. Det er afgørende for vores børns og børnebørns, ja for hele klodens fremtid, at vi i fællesskab i Paris når frem til aftale, som dæmper den menneskeskabte globale opvarmning. Det har vist sig, at det er svært for politikerne at prioritere et langsigtet fælles problem som de menneskeskabte klimaforandringer højt nok i forhold til de mere l…
Read more
  • 0

Kirkepartner Klima Tour – 1. etape Fyn

Kirkepartner Klima Tour – 1. etape Fyn rundt med elbil De næste dage kører Kirkepartner leverandørguide i Odense og på Østfyn. Vi ses!I perioden 3. – 11. december kører leverandørguiden Kirkepartner Klima Tour ud til alle fynske kirker med Kirkepartner Magasin.Se indslag på TV2 Fyn Kirken fræser Fyn rundt i elbilUdbringningen sker med en klimavenlig Nissan e-NV200 elvarevogn, som er leaset hos Avis i Odense. Anledningen til at køre med elbil er naturligvis det pågående Klimatopmøde i Paris.- Jeg vil gerne vise, at det sagtens kan lade sig gøre i praksis at anvende en elbil på en ø som Fyn.Den første levering sker til provst Keld Hansen i Østrup. Han er formand for Grøn Kirke i Danmark, som netop fremmer brugen af bæredygtige løsninger i danske kirker. Derfor får han det første magasin.I Kirkepartner Magasin skriver biskop Peter Fischer-Nielsen om klimahåb for vores børnebørn. (se bladet her)Biskop Steen Skovsgård fortæller om kirkens møde med de mange…
Read more
  • 0

Klima – kirke udfordring

Klima - kirke udfordring I december vil statsledere forsøge at lave en aftale i Paris, der får de globale temperaturstigninger under kontrol. Desværre tror jeg ikke vi kan overlede klimaet alene til politikerne, da de ikke tænker længere end til næste valg. Pave Frans har udsendt skrivelsen Laudate Si’, hvor han skriver, at det at passe på jorden er et moralsk og åndeligt spørgsmål for alle mennesker og ikke kun politik og videnskab for nogle få.Biskop Peter Fischer-Møller forudser, at klimaforandringer kan give vores børnebørn ringere vilkår. Men bibelen giver os mod, fordi vi er i Guds kærlige hånd. Og Luther har vist os vejen i krisetider ved at opfordre til handling med ordene: Så vil jeg plante et æbletræ i dag. Det er håb på trods.Læs Peter Fischer-Møllers kronik i Kirkepartner Magasin, der udkommer til advent.Se online i advent  
Read more
  • 0