Kirke og klimakrise

Biskopper tager klimakrisen alvorligt Kirke og klimakrise har været på dagsordenen i kirkelige debatter. Nu bliver ordene omsat til handling. Biskopperne har på bispemøde besluttet, at kirken skal arbejde for at mindske CO2 udslip. Folkekirken skal arbejde på at leve op til den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslip frem mod 2030. Det er ved kirkens bygninger der vil være størst potientale for reduktion. Vi vil gøre så meget, vi kan, for at nå målet på 70 procent inden 2030, siger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, til Kristeligt Dagblad.

Men med mange bygninger, der stammer tilbage fra Middelalderen, bliver det ikke en let sag, understreger han.

Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger.

Roskildes biskop er ny klimaambassadør Kirke og klimakrise på kirkens dag…
Read more
  • 0

Skov på kirkens jord

At plante et træ er et tegn på håb

Skov på kirkens jord. I dagbladet Information foreslog en læser, at politikerne skal plante skov. Det er godt med skov for at mindske CO2 udledninger. Flere læsere gjorde opmærksom på, at det naturligvis er de lokale menighedsråd og ikke landspolitikerne, der skal bestemme over kirkens jorde. Samtidigt er der flere eksempler på at Grønne kirker planter skov allerede. 

Ugerløse kirkeskov. Foto: Ugerløse kirke

Ugerløse kirke i Roskilde stift planter skov på kirkens jord

Kirker planter træer for håb

I takt med mange kirkers omstilling til grønnere profiler, beslutter flere menighedsråd at rejse skov . Ved at omdanne arealer til skov, bliver der skabt plads til fællesskab og fordybelse. 

Folkekirken skriver om skov på kirkens jorde

Fordele med skov

Ved at rejse skov får Danmark mere natur og et rigere dyreliv, og kirkens jord kan anvendes mere socialt og bæredygtigt – til gav…

Read more
  • 0

Lys uden forurening i kirken

Lys uden forurening i kirken

Juletræ med stearinlys, to høje lys på alteret, små lys i stolerækkerne. Masser af lys i kirken. Lys der blafrer og udsender en velkendt lugt, som bærer minder med sig. Øjne og næse opfatter det og vi tænker på mindernes jul i hjem og kirke.

Lys uden forurening i kirken

Men nu læser vi så at mange lys forurener med små artikler, der er sundhedsskadelige. Ja, det kan være så slemt som at færdes på en gade, hvor der kører diesel- og benzinbiler i lange rækker.

Når vi får denne advarsel, så giver det et skår i de gamle minder fra en tid med hygge i de mørke vinteraftener.

Her kan du købe lys til kirken Findes der alternativer?

Kan vi beholde de hyggelige lys og samtidigt undgå forurening i vores stuer og kirkerum? Ja, det er faktisk muligt.

På fagmessen Kirkens Forum talte jeg med to udstillere, der præsenterede sunde alternativer.

Lys med olie Alter med nylonlys og palmeolie

Jeg t…

Read more
  • 0

Grøn Kirke håb på dagsorden

Grøn Kirke konference   Grøn Kirke håb på dagsorden Grøn Kirke afholder en konference med fokus på det kristne håb i klima- og miljøkrisen. Konferencen er tværkirkelig. PROGRAM Hvordan kan vi forstå det kristne håb, og hvordan kan det håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende afmagt over klodens tilstand? Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for verdens fremtid Foredrag ved Else Marie Wiberg Pedersen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer Foredrag ved Ulrik Nissen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet Ignitiansk refleksion med afsæt i Laudato Si Refleksionsworkshop ved katolsk præst Daniel Nørgaard Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen Foredrag ved teolog og forfatter Doris Ottesen Bjergprædikenen Musikandagt ved Kristian ”UFO” Humaidan (rap), Edda Meyer (sang), Karsten Hermansen (klaver og sang), Linnéa Villén (fløjte) og ko…
Read more
  • 0

Danmission 2018

Danmission 2018

Danmission 2018 årsmøde og repræsentantskab på Nyborg Strand 1. september 2018.

Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danmission aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.Han fortalte om samarbejdet med Danida. Danmissions medarbejdere får et godt skudsmål. Danida er imponeret over det gode udviklingsarbejde Danmission udfører. Tidligere var 'kirke' og 'kristendom' et fy-ord, men nu er det anerkendt at kristne kan gøre en forskel. Midler fra Danida kan derfor også gå til kirkeudvikling.

"Mens vi kan glæde os over en voksende forståelse for troens betydning i menneskers liv og hverdag hos vores samarbejdspartnere i Danida og Udenrigsministeriet, så må vi konstatere, at religionsfriheden generelt er kommet under pres. Der er derfor fortsat akut brug for Danmissions indsats både i form af fattigdomsbekæmpelse og samfundsopbyggende, konfliktdæmpende og fredssk…

Read more
  • 0

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding

Grøn inspirationsdag for menighedsråd

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding. Hvordan kommer man i gang med omstillingen til at være grøn kirke. Hvad betyder det f.eks. for kirkefunktionærerne? Det er afsættet for en inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding tirsdag den 19. juni. Arrangørerne inviterer alle interesserede i hele stiftet.

Simon Peters Kirke i Kolding er en af stiftets syv grønne kirker. Her serveres der fairtrade kaffe, mens samtalen går om kirkebier, solceller, genbrugstallerkener og et kirkeblad, der bliver tryk med miljøvenlige farver. Nu har kirken tilrettelagt en inspirationsdag om det grønne liv. Her bliver der oplæg både ved præsten, menighedsrådet og kirkens ansatte, og der bydes på grøn mad og masser af gode råd. Hertil inviterer Simon Peters Kirke alle præster, menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere ved kirkerne i hele stiftet: "Vi vil gerne dele vore erfaringer og indbyder til en dag, hvor vi kommer hele…
Read more
  • 0

Klima film med optimisme – til inspiration

Klima film med optimisme -  til inspiration Kategori: Grøn Kirke Filmen "I Morgen" vil fungere fremragende som indslag i en workshop eller som oplæg til en inspirationsdag. Brugt i en sognegård eller lignende sted vil den især i sammenhæng med årets reformationsjubilæum kunne ses som eksempler på mennesker, som tager magten tilbage over den livsverden, som Gud har givet os at elske, forvalte og give uskadt videre til fremtidens generationer. Filmanmeldelse af Martin Ishøy God energi! Det stråler ud af denne film. Man bliver glad af at se den og også inspireret til selv at engagere sig. Grundlæggende er det en film om engagerede mennesker i mange lande, som hver på deres måde er gået i gang med selv at gøre noget konstruktivt og meningsfuldt, som bidrager til at omstille samfundet i bæredygtig retning. Vi må selv i gang Vores adfærd som individer og samfund er klima- og miljøkrisernes årsag. Derfor siger det sig selv, at vores adfærd også er nøglen til at overkomme …
Read more
  • 0

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

I alt 1.922 katolske sogne i 16 stifter anvender udelukkende vedvarende energi. Mange sogne har besluttet at bruge  grøn elektricitet i kølvandet på  'Laudato Si', der har et centralt budskab om miljøet skrevet af Pave Frans sidste år.

Læs Kirkepartner International News

Desuden er Frelsens Hær gået over til grøn energi på de fleste af deres bygninger (920), mens en tredjedel (100) af Storbritanniens Quaker Meeting Houses også er skiftet til vedvarende energi. Klima og paven Desuden har 699 individuelle kirker på tværs af forskellige trosretninger, herunder Church of England, Methodist, United Reformed Church og Baptist menigheder gået over til 100 procent vedvarende elektricitet.Der er mindst 173 yderligere anglikanske initiativer. Omkring 340 menigheder har også underskrevet en bredere øko-kirke ordning, der forpligter…
Read more
  • 0

Kirkedage 2019 Herning

Kirkedage 2019 Herning Næste Kirkedage finder sted i Herning i Viborg Stift. Stafetten blev overdraget efter afslutningsgudstjenesten på Nytorv den 8. maj i København. Her blev det bekendtgjort at næste gang bliver Kirkedag 2019 Herning. Afslutningsgudstjenesten i København var en  Økumenisk gudstjeneste deltagelse af repræsentanter fra kirker og kirkelige organisationer. Fangekoret sang og der var musik fra Kirkebandet Konnect og Destiny Choir. Derefter overdrog København stafetten til Herning, som skal være næste værtsby for Danske Kirkedage 2019. Det bliver spændende at se hvilket tema Herning vil give Kirkedagene. Kirkedagene med navnet Himmelske Dage i København ved Kristi Himmelfart 2016 var et festligt folkemøde, der bredte sig til mange kirker i Den indre by og mange pladser og torve. På Rådhuspladsen kunne man møde Grøn Kirke, Betlehemskirken og Kirkegårds fornyelse . På Nytorv havde Eksistensen programpunkter hver time. Her var også Danmission. Kirkepartner på R…
Read more
  • 0

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt Kirkepartner har parkeret en Nissan Leaf elbil på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt. Du kan få en tur med elbilen ud til de mange arrangementer ved Himmelske Dage i København. Kirkepartner kører til Domkirken, og til mange kirker som ligger i større afstand fra Rådhuspladsen. Mød op og få en aftale om en af de fire pladser i bilen. Du kan også sende en SMS til 31669998 Kirkepartner på Rådhuspladsen med Klima Tour Fredag kan du f. eks. få en tur med elbilen til: Vor Frelsers Kirke og gå på Himmelstigen Vor Frelsers Kirkes tårn. MobilKirken, Frue Plads MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro og fred, mulighed for at stille bøn, tænde lys, en samtale om ... Mobilkirken på Frue Plads Christfulness meditation Meditationer fra kirkens skatkammer, som hjælper til at erfare Kristus med mig og i mig og til at genkende Kristus ... Vor Frue Kirke, Forhallen FOTOUDSTILLING: Kirken på barrikaderne – Danske Kirkedage 1968-1…
Read more
  • 0