Kirke og klimakrise

Biskopper tager klimakrisen alvorligt Kirke og klimakrise har været på dagsordenen i kirkelige debatter. Nu bliver ordene omsat til handling. Biskopperne har på bispemøde besluttet, at kirken skal arbejde for at mindske CO2 udslip. Folkekirken skal arbejde på at leve op til den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslip frem mod 2030. Det er ved kirkens bygninger der vil være størst potientale for reduktion. Vi vil gøre så meget, vi kan, for at nå målet på 70 procent inden 2030, siger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, til Kristeligt Dagblad.

Men med mange bygninger, der stammer tilbage fra Middelalderen, bliver det ikke en let sag, understreger han.

Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger.

Roskildes biskop er ny klimaambassadør Kirke og klimakrise på kirkens dag…
Read more
  • 0

Skov på kirkens jord

At plante et træ er et tegn på håb

Skov på kirkens jord. I dagbladet Information foreslog en læser, at politikerne skal plante skov. Det er godt med skov for at mindske CO2 udledninger. Flere læsere gjorde opmærksom på, at det naturligvis er de lokale menighedsråd og ikke landspolitikerne, der skal bestemme over kirkens jorde. Samtidigt er der flere eksempler på at Grønne kirker planter skov allerede. 

Ugerløse kirkeskov. Foto: Ugerløse kirke

Ugerløse kirke i Roskilde stift planter skov på kirkens jord

Biskopper rundt om i Danmark planter træer i forbindelse med Luther-året. 

Luther skulle en gang have sagt. Selvom verden går under i morgen, så vil jeg plante et æbletræ i dag. 

Biskop Henning Toft Bro planter også træ til minde om Luther

Tine Lindhardt planter æbletræ ligesom Luther ville gøre

Kirker planter træer for håb

I takt med mange kirkers omstilling til grønnere profiler, beslut…

Read more
  • 0

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

Vedvarende energi i kirker i England

I alt 1.922 katolske sogne i 16 stifter anvender udelukkende vedvarende energi. Mange sogne har besluttet at bruge  grøn elektricitet i kølvandet på  'Laudato Si', der har et centralt budskab om miljøet skrevet af Pave Frans sidste år.

Læs Kirkepartner International News

Desuden er Frelsens Hær gået over til grøn energi på de fleste af deres bygninger (920), mens en tredjedel (100) af Storbritanniens Quaker Meeting Houses også er skiftet til vedvarende energi. Klima og paven Desuden har 699 individuelle kirker på tværs af forskellige trosretninger, herunder Church of England, Methodist, United Reformed Church og Baptist menigheder gået over til 100 procent vedvarende elektricitet.Der er mindst 173 yderligere anglikanske initiativer. Omkring 340 menigheder har også underskrevet en bredere øko-kirke ordning, der forpligter…
Read more
  • 0

Kirkedage 2019 Herning

Kirkedage 2019 Herning Næste Kirkedage finder sted i Herning i Viborg Stift. Stafetten blev overdraget efter afslutningsgudstjenesten på Nytorv den 8. maj i København. Her blev det bekendtgjort at næste gang bliver Kirkedag 2019 Herning. Afslutningsgudstjenesten i København var en  Økumenisk gudstjeneste deltagelse af repræsentanter fra kirker og kirkelige organisationer. Fangekoret sang og der var musik fra Kirkebandet Konnect og Destiny Choir. Derefter overdrog København stafetten til Herning, som skal være næste værtsby for Danske Kirkedage 2019. Det bliver spændende at se hvilket tema Herning vil give Kirkedagene. Kirkedagene med navnet Himmelske Dage i København ved Kristi Himmelfart 2016 var et festligt folkemøde, der bredte sig til mange kirker i Den indre by og mange pladser og torve. På Rådhuspladsen kunne man møde Grøn Kirke, Betlehemskirken og Kirkegårds fornyelse . På Nytorv havde Eksistensen programpunkter hver time. Her var også Danmission. Kirkepartner på R…
Read more
  • 0

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt

Kirkepartner på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt Kirkepartner har parkeret en Nissan Leaf elbil på Rådhuspladsen ved Grøn Kirkes telt. Du kan få en tur med elbilen ud til de mange arrangementer ved Himmelske Dage i København. Kirkepartner kører til Domkirken, og til mange kirker som ligger i større afstand fra Rådhuspladsen. Mød op og få en aftale om en af de fire pladser i bilen. Du kan også sende en SMS til 31669998 Kirkepartner på Rådhuspladsen med Klima Tour Fredag kan du f. eks. få en tur med elbilen til: Vor Frelsers Kirke og gå på Himmelstigen Vor Frelsers Kirkes tårn. MobilKirken, Frue Plads MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro og fred, mulighed for at stille bøn, tænde lys, en samtale om ... Mobilkirken på Frue Plads Christfulness meditation Meditationer fra kirkens skatkammer, som hjælper til at erfare Kristus med mig og i mig og til at genkende Kristus ... Vor Frue Kirke, Forhallen FOTOUDSTILLING: Kirken på barrikaderne – Danske Kirkedage 1968-1…
Read more
  • 0

Grøn kirke på Rådhuspladsen

Grøn kirke på Rådhuspladsen   Torsdag til lørdag Grøn kirkes telt, indrettet med genbrugsmøbler fra Kirkens Korshær Grøn kirkes telt vil være indrettet som et hjem, hvor aktiviteterne udfolder sig i loungen og omkring langbordet. Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker og vil lade teltet være til inspiration til indretning med genbrug. Møbler, nips og pynt i teltet kan købes.  I teltet kan du deltage i indholdsmættede samtaler med spændende folk med noget på hjerte. Du kan møde engagerede mennesker fra Grøn Kirke og Kirkens Korshær. Der vil være workshop med træ, strik og blomster. Du kan formulere dine egne grønne eller himmelske bønner og drømme og hænge dem op. Der vil være fortælling, musik og meget mere. Rådhuspladsen Torsdag til lørdag Træworkshop ved kunstner Nana Andersen Fremstil æbler i træ og genbrug. Hvert lille æble skal være en personlig hyldest til skaberværket og en påmindelse om at omgå naturen med omtanke. Det er hensigten, at alle …
Read more
  • 0

RELIGION KAN IKKE REDDE KLIMAET, MEN MENNESKER KAN

RELIGION KAN IKKE REDDE KLIMAET, MEN MENNESKER KAN FOLKEKIRKE BISKOP PETER FISCHER-MØLLER, IMAM ABDUL WAHID PEDERSEN, KATOLSK PASTOR DANIEL NØRGAARD OG OVERRABBINER JAIR MELCHIOR DISKUTERER KLIMA Kan religion redde klimaet, lyder debatmødets overordnede spørgsmål. Ifølge Peter Fischer-Møller er svaret nej. »Religion kan ikke redde klimaet, men mennesker kan. Vi mennesker kan gøre en væsentlig positiv forskel for at redde klimaet, men religionerne kan være med til at perspektivere debatten. Når vi kalder verden for Guds skaberværk, får vi øjnene op for, at naturen har værdi i sig selv. Mennesket er forvalter af Guds skaberværk, og dermed står vi til ansvar over for andre i vores måde at bevare naturen på,« siger Peter Fischer-Møller.    Den 7. marts i Politikens Hus i København mødes lederne for de største religioner i Danmark til et debatmøde om klimaforandringer. De religiøse ledere er bekymrede for klimaforandringer og hvilke konsekvenser, det kan få for børnebørnene. …
Read more
  • 0

Grøn kirkegård på Nyborg Strand

Grøn kirkegård bliver emnet for årets kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 10. marts 2016. Grøn kirkegård handler om at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten.

Og en grøn kirkegård er også et sted, hvor mennesker gerne vil komme. Derfor skal der tænkes i , hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer.

Læs mere her

Read more
  • 0

Peter Fischer-Møller klimaambassadør

Peter Fischer-Møller  international klimaambassadør

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, er netop blevet udnævnt til international klimaambassadør af den tværkirkelige organisation ACT Alliance.

  Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, er netop blevet udnævnt til international klimaambassadør af den tværkirkelige organisation ACT Alliance, der arbejder i flere end 140 lande. Det er sket i forbindelse med organisationens kampagne ACT now for climate justice, der er iværksat for at skabe opmærksomhed op til denne klimatopmøde i Paris. »Jeg er beæret over at være udnævnt til klimaambassadør. Det er afgørende for vores børns og børnebørns, ja for hele klodens fremtid, at vi i fællesskab i Paris når frem til aftale, som dæmper den menneskeskabte globale opvarmning. Det har vist sig, at det er svært for politikerne at prioritere et langsigtet fælles problem som de menneskeskabte klimaforandringer højt nok i forhold til de mere l…
Read more
  • 0

Kirkepartner Klima Tour – 1. etape Fyn

Kirkepartner Klima Tour – 1. etape Fyn rundt med elbil De næste dage kører Kirkepartner leverandørguide i Odense og på Østfyn. Vi ses! I perioden 3. – 11. december kører leverandørguiden Kirkepartner Klima Tour ud til alle fynske kirker med Kirkepartner Magasin. Se indslag på TV2 Fyn Kirken fræser Fyn rundt i elbil Udbringningen sker med en klimavenlig Nissan e-NV200 elvarevogn, som er leaset hos Avis i Odense. Anledningen til at køre med elbil er naturligvis det pågående Klimatopmøde i Paris. - Jeg vil gerne vise, at det sagtens kan lade sig gøre i praksis at anvende en elbil på en ø som Fyn. Den første levering sker til provst Keld Hansen i Østrup. Han er formand for Grøn Kirke i Danmark, som netop fremmer brugen af bæredygtige løsninger i danske kirker. Derfor får han det første magasin. I Kirkepartner Magasin skriver biskop Peter Fischer-Nielsen om klimahåb for vores børnebørn. (se bladet her) Biskop Steen Skovsgård fortæller om kirkens møde med de mange…
Read more
  • 0