Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 Hvornår er valget? - fra stifternes hjemmeside

Den 12. maj skulle der ifølge den nye lov om menighedsrådsvalg have været afholdt offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. 

På grund af situationen med coronavirus i foråret 2020 er orienteringsmødet dog flyttet. Man kan lokalt selv bestemme, hvornår det skal holdes i perioden 9. juni - 22. august 2020. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020. Mødet hedder "valgforsamlingen", og det er den officielle dato for menighedsrådsvalget. 

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut …

Read more
  • 0

Færre afstemningsvalg til menighedsrådene

Færre afstemningsvalg til menighedsrådene Menighedsrådet i Ølgod Kirke nord for Varde hører til blandt det fåtal af menighedsråd, der afholder afstemningsvalg den 8. november. Foto: Tina Danielsen Dorthe Wolff Når kalenderen viser den 8. november, er det ikke kun dagen for det amerikanske præsidentvalg, men også for årets menighedsrådsvalg. I modsætning til det amerikanske præsidentvalg er menighedsrådsvalget dog langt de fleste steder allerede afgjort nu. En foreløbig opgørelse fra Kirkeministeriet viser nemlig, at der kun vil blive afstemningsvalg til 54 menighedsråd. LÆS OGSÅ 65.000 har overvejet at stille op til menighedsråd Tendens fortsætter Ved fristens udløb den 29. september havde 1.163 menighedsråd ud af i alt 1.699 indrapporteret antallet af lister og dermed afgørelsen om aftale- eller afstemningsvalg. Der kan derfor komme flere afstemningsvalg til, men alt tyder på, at årets menighedsrådsvalg fortsætter tendensen med flere aftalevalg. I 2012 var der afstemnin…
Read more
  • 0

Menighedsråd med afstemningsvalg 2016

Menighedsråd med afstemningsvalg 2016 Menighedsråd holder afstemningsvalg tirsdag den 8. november 2016. Det er kun få sogne, der får et egentligt valg. I stedet foregik ‘valget’ i forbindelse med et orienterings- og opstillingsmøde. Hvis der kun indkom en kandidatliste, så bortfaldt afstemningsvalget. Menighedsrådsmedlemmer er ikke hellige Afstemningsvalg 2016 Hvis der er indkommet flere kandidatlister, så bliver der afstemningsvalg. Menighedsrådsforeningen har lavet udmærket information omafstemningsvalg og valgdagen den 8.  november 2016. Læs om afstemningsvalg Læs om valgdagen Menighedsrådsvalg 2016 datoer 4. – 11. september: Bekendtgørelse fra prædikestolen og i de lokale aviser af regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister. Eventuelt annoncering af dato for opstillingsmøde. 13. september: Opstillingsmøde. Denne dato er anbefalet af et flertal af menighedsråd. Sidste dato for offentligt orienteringsmøde. 20. – 27. september kl. 19 Indlevering af kandidatli…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august

Menighedsrådsvalg 2016 i Kirkepartner Magasin august Læs bladet online Kirkepartner august er et temanummer om menighedsrådsvalget. Tips fra sogne rundt om i landet: 1. Brainstorm i menighedsrådet 2. Lav strategi og ringeliste 3. Prik folk på skulderen 4. Argumentér ved enhver lejlighed 5. Skriv i kirkebladet 6. Brug Facebook 7. Uddel foldere eller valgaviser 8. Deltag i byfester og lign. 9. Skriv til lokalavisen 10. Gå sammen om fælles annoncering Gode råd fra kommunikationsrådgivere. Læs bladet online MENIGHEDSRÅDSMEDLEM PAULA LARRAIN Paula Larrain fortæller i et interview, at menighedsråd ikke kun er for almindelige mennesker – også tvivlere. Paula Larrain: Menighedsråd er også for tvivlere Vi skal åbne kirken og vise, at den er til for almindelige mennesker, hvor troen kan gå op og ned, mener journalist og tv-vært Paula Larrain. Hun er selv med i et menighedsråd. Man behøver ikke at være »hellig« for at sidde i et menighedsråd, mener Paula Larrain, der bruger en del af…
Read more
  • 0

Video med biskop Henrik Stubkjær om Menighedsrådsvalg 2016

Video med biskop Henrik Stubkjær Biskop Henrik Stubkjær stiller spørgsmålet: Har du overvejet af stille op til dit menighedsråd ? Biskoppen opfordrer til at gå ind i et menighedsråd ved menighedsrådsvalg 2016. Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø Menighedsrådsvalg 2016 Fakta https://youtu.be/Uk-pKLZy88s
Read more
  • 0

Menighedsråd og avisen

Menighedsråd og avisen Mini-kursus  i København og Vejle vil inspirere kirke- og kulturmedarbejdere til at kommunikere med lokalavisen. Menighedsrådsvalget står for døren, og der skal hverves nye, friske og helst unge menighedsrådsmedlemmer. Sognets aktiviteter skal derfor præsenteres som det, det er: spændende og lærerigt. Kirkeligt Medieakademi udbyder derfor et mini-kursus i København og Vejle hhv. den 23. og 24. august. Kurset skal inspirere kirkens forskellige kommunikationsfolk til at fortælle kirkens gode historier, så de kommer helt ud på køkkenbordene gennem lokalavisen. Kirkeredaktør ved Kristeligt Dagblad Anders Ellebæk Madsen og lokaljournalist ved Vejle Amts Folkeblad Kristian Pahus fortæller, hvad der skal til for at de spærrer øjnene op, når en pressemeddelelse lander i deres indbakke. Akademileder Svend Løbner fortæller fra 20 års presseerfaring, hvordan man skriver en pressemeddelelse, der trænger igennem til avisen. Kurset er målrettet det stigende antal kirke…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

[author] [author_image timthumb='on']https://kirkepartner.dk/wp-content/uploads/2016/06/IMG_6376-1-e1507274891485.jpg[/author_image] [author_info]Kathrine Arenstorff , Miljøhuset[/author_info] [/author] Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø Gæsteblog af Kathrine Arenstorff Snart er der valg til menighedsråd. Det er ikke uden en del bekymring nogle steder. Det er et vilkår for de ansatte i folkekirken, at de hvert fjerde år får ny arbejdsgivergruppe med nye ideer, ønsker og krav. Som bekendt er menighedsrådet er frivillige. De ønsker at indgå i menighedsarbejdet og samtidig bliver de også arbejdsgivere for de ansatte ved kirken. Mange nyvalgte går tilsyneladende ind i arbejdet med helt andre forestillinger end det, som realiteterne indebærer. Der bliver masser af arbejde, og det er bare at komme godt i gang. En god overlevering af vedtagne og gældende aftaler kan give en bedre og lettere start. Det sikrer også kontinuitet. Arbejdsmiljøloven og menighedsrådets ansvar Som arbejdsg…
Read more
  • 0

Menighedsråd på Facebook

Menighedsråd på Facebook Menighedsråd på Facebook er folkekirkens kampagne for at få folk til at stille op til menighedsrådsvalget. Kirkeministeriet står bag kampagnen, der skal finde kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november. Kampagnen begyndte store bededag og inddrager Facebook, hjemmeside og videoer. - Det er godt at få sat fokus på, at menighedsrådsarbejdet er givende, både personligt og på cv’et. Derfor håber jeg også, at rigtig mange vil dele kampagnen, både personligt og på kirkens Facebook- eller hjemmeside, siger Inge Kjær Andersen, der opfordrer menighedsråd til at sprede budskabet. Inge Kjær Andersen, medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse Læs også: Min kirke - musicalforfatteren Thomas Høg Menighedsråd kan bruge valgmaterialet Landsforeningen af Menighedsråd har lavet valgmaterialer, som de lokale sogne kan anvende. Der er plakater, flyers og elementer til digitale medier. Folkekirkens Fællesfond har bevilget en million kroner til kampagn…
Read more
  • 0

Menighedsråd fremmer kristendom

Menighedsråd fremmer kristendom, siger biskop Menighedsrådet skaber gode vilkår for kirkens liv og fremmer det kristne menneskesyn. Det er vigtigt i et samfund præget af systemtænkning, mener biskop Elof Westergaard. [author] [author_image timthumb='on']http://kirkepartner.com/svendloebner2/[/author_image] [author_info]Interview af  journalist Svend Løbner i kirkebladet Sognenyt[/author_info] [/author]   Menighedsråd fremmer kristendom lokalt. Menighedsrådsmedlemmer tager sig af kirkens økonomi og medarbejdere, motiverer de frivillige og sikrer, at der holdes gudstjeneste for sognets beboere. Det er vigtigt i et samfund, hvor mennesket ofte reduceres til en lille brik i et stort spil. I kirken bliver vi små på en anden måde, fordi vi møder noget større og bliver mindet om vores ansvar for hinanden, siger biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard. Vi fanger ham på telefonen for at spørge om råd til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer til menighedsrådsvalget i nove…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg datoer

Menighedsrådsvalg datoer i 2016 4. - 11. september: Bekendtgørelse fra prædikestolen og i de lokale aviser af regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister. Eventuelt annoncering af dato for opstillingsmøde. 13. september: Opstillingsmøde Denne dato er anbefalet af et flertal af menighedsråd. På mødet kan der laves en fælles liste og det kan resultere i en aftale om, hvem der skal i menighedsrådet - såkaldt aftalevalg. Sidste dato for offentligt orienteringsmøde. 20. - 27. september kl. 19 Indlevering af kandidatlister 3. oktober Sidste frist for at skrive kandidatlister ind i kandidatsystemet 11. oktober Aflysning af valget, hvis der kun er en gyldig kandidatliste. 1. november Frist for aflevering af særlig stedfortræderliste 8. november Dato for afstemningsvalg Hvis der er flere lister og valg i sognet er tirsdag den 8. november fælles valgdag i hele landet. Menighedsrådsvalg 2016 på Facebook
Read more
  • 0