Kategori:KLIMA OG ENERGI

Klima og energi er aktuelt med Folkekirkens grønne omstilling. Energiforbruget bliver overvåget og der bliver foretaget energiforbedringer. Alle nyanskaffelser af installationer og materiel skal være miljø- og energirigtige.

Målsætningen er at nedbringe CO2 udledningen fra kirkens bygninger.

Se også Kirkens bygninger.

Advanced Filters

More Categories