Kategori:KLIMA OG ENERGI

Energi til kirker

Klima og energi er aktuelt med Folkekirkens grønne omstilling. Energiforbruget bliver overvåget og der bliver foretaget energiforbedringer. Alle nyanskaffelser af installationer og materiel skal være miljø- og energirigtige.

Målsætningen er at nedbringe CO2 udledningen fra kirkens bygninger.

Se også Kirkens bygninger.

Advanced Filters

More Categories