Kirkerenovering åbner kirken hele døgnet

Kirkerenovering åbner kirken hele døgnet Der kommer næsten ingen i kirken. Skal vi lukke den? Det var det alvorlige spørgsmål, nogle stillede sig i Karlskrona. Men vi kan jo også vælge at åbne den op, sagde andre.  Og man valgte det sidste. Frederikskyrkan skal fremover være åben døgnet rundt. Det er en kirkerenovering af danske Drachmann Arkitekter der vil gøre det muligt. De har fået opgaven med  at restaurere Frederikskyrkan i Karlskrona. Kirken er på UNESCOs verdensarvsliste. Samtidig skal kirken indrettes til at kunne møde fremtidens behov. "Vi vil udvikle kirken, så den igen trækker folk inden døre og bliver genaktiveret," lyder det fra  Ole og datteren Amalie Drachmann . Drachmann Arkitekter er stærk til restaurering Ole Drachmann står sammen med datteren Amalie i spidsen for Drachmann Arkitekter. Tilsammen udgør far og datter et af Skandinaviens stærkeste restaureringsteams. I den brede befolkning er Ole Drachmann nok bedste kendt for at have stået for genopbygningen …
Read more
  • 0

Samuels Kirke bliver ombygget til ungdomsboliger

Fra Samuels kirke til ungdomsboliger  Kirkefondet sælger Samuels Kirke på Nørrebro til boligselskabet VIBO, som vil omdanne kirkebygningen til 53 ungdomsboliger. Peter Lassen, COO & Partner i Colliers, som står for salget af kirkerne siger:  ”Vi glæder os til at se, hvordan Samuels Kirkes nye funktion kommer til at bidrage til byen og lokalområdet. Med salget til VIBO vil ejendommen fortsat være til gavn for mange mennesker og vil fortsat kunne opretholde en funktion som et sted, hvor der er plads til dem, der kommer til byen.” Samuels Kirke på Nørrebro blev opført i 1924, men blev med udgangen af 2013 taget ud af folkekirkelig brug. Sælger af kirken er Kirkefondet, som blev etableret i 1890, da befolkningstilvæksten i København var så stor, at der ikke var nok kirker til at dække befolkningens behov. Det blev Kirkefondets opgave at rejse midler rundt i landet til at bygge nye kirker i hovedstaden. ”Omdannelsen af Samuels Kirke til ungdomsboliger falder fint i tråd me…
Read more
  • 0

Kirker må ikke bruges til supermarked

Kirker bliver sat til salg. Hvad mener danskerne, at de må anvendes til?. En undersøgelse, Voxmeter har lavet for Ritzau, viser, at et flertal af danskerne synes, at det er i orden at bruge lukkede kirker til erhvervsvirksomheder, boligformål og som restaurant. Men de ønsker ikke, at kirken anvendes til supermarked. - Det er et udtryk for, at befolkningen langsomt vænner sig mere og mere til, at kirker faktisk kan bruges til lidt af hvert eller hvad som helst efterhånden, siger Hans Raun Iversen, lektor i praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning. Kilde: Ritzau Photo by Martin Nikolaj
Read more
  • 0

Tomme kirker

Biskopperne vil nu tælle hvor mange, der går i kirke. Tidligere har de været modstandere af kirketælling. Men den megen snak om kirkelukninger har medvirket til at biskopperne nu vil skaffe dokumentation som skal bruges i bedømmelsen af om en kirke evt. skal lukkes. Tomme kirker Og man vil også gerne se, hvorvidt det er rigtigt at kirker rundt om står tomme. - Der er jævnligt historier om, at kirkerne står tomme. Derfor vil vi gerne være med til at få fakta frem. Min fornemmelse er, at der er flere og flere, der bruger kirken i løbet af ugen, siger Karsten Nissen, biskop i Viborg Stift, til Jyllands-Posten.
Read more
  • 0

Biskopper ønsker lovgivning om kirkelukninger

Det skriver biskopperne på foranledning af spørgsmål fra Kristeligt Dagblad. I det følgende bringer vi biskoppernes svar:Er du generelt for eller imod, at kirker eventuelt lukkes/tages ud af brug?Det er folkekirkens første og vigtigste opgave at forkynde evangeliet, forvalte dåb og nadver, undervise i kristendommen og øve sjælesorg i landets ca. 2.200 sogne. Derfor skal vi kunne være til stede overalt. Naturligvis skal folkekirken kunne foretage nødvendige strukturelle tilpasninger, men dette bør ikke ske på bekostning af vores egentlige formål.Men det er ikke muligt at svare generelt på spørgsmålet. Dertil er sognenes situationer for forskellige. Man kan ikke blot sige, at alle kirker med under et vist antal folkekirkemedlemmer skal lukkes, for der er mange andre forhold end folketal, der er afgørende, for eksempel brugen af kirken, lokale forhold i øvrigt og afstanden til nabokirkerne. Men før vi overhovedet går videre i denne diskussion må lovgiverne sørge for klare regle…

Read more
  • 0

Søren Krarup: Stop de kirkelukninger!

Selvfølgelig er det tragisk at lukke en kirke. Selvfølgelig er det særligt tragisk at lukke kirker i København, når der samtidig bygges islamiske moskeer. Den kristne kirke i det kristne Danmarks hove… Kristeligt Dagblad - Kirke & tro
Read more
  • 0

Hvordan lukker man en kirke? – kirkelukninger

Kirkelukninger Hvad skal der ske med kirker, som tages ud af drift? Hvad med inventaret? Og hvad med kirkegårdene? Hvad sker der ved kirkelukninger? De spørgsmål har en arbejdsgruppe under Ministeriet for Ligestilling og Kirke set på. Arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort den 2. april 2013, og den 22. april blev der med rapporten som grundlag holdt en konference på Nationalmuseet. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen sagde i sin tale ved konferencen bl.a.: "Rapporten er et godt bidrag til at udvise rettidig omhu. I rapporten er der således nogle meget fine overvejelser om de problemstillinger, man er nødt til at overveje nærmere, hvis man tænker på at lukke en kirke." Læs ministerens tale ved konferencen (pdf) Arbejdsgruppen blev nedsat i 2011 af den daværende kirkeminister og er sammensat af repræsentanter fra ministeriet, biskopperne, stiftsøvrighederne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Nationalmuseet, Kulturstyrelsen og Kirkefondet. Se arb…
Read more
  • 0