Kapelkølerum

Hvor mange kister er der plads til? spørger politiet Kapelkølerum er sat i fokus i en pandemi-tid - Vi skal tælle pladser op i vores kapeller; hvor mange kølepladser vi har, og hvor mange kister, vi kan opbevare. Det er er chokerende og overraskende - og så minder det os alle sammen om, at det her er alvor, fortæller sognepræst Christian Roar Pedersen til TV Nord. Rigspolitiet vil danne sig et overblik, i tilfælde af at corona-pandemien udvikler sig eksplosivt i Danmark. Menighedsråd har lukket kapeller ”Menighedsråd rundt omkring i landet bør kraftigt overveje at åbne de lokale kapeller på kirkegårdene, som nu bruges til noget andet. De har i flere år nedlagt dem til fordel for opbevaring af haveredskaber og græsslåmaskiner. Disse redskaber kan sagtens opbevares et andet sted til fordel for opbevaring af de døde medborgere, hvilket kapeller oprindeligt er bygget til med store tykke mure,” siger Ole Roed Jakobsen, direktør i Danske Bedemænd til Kristeligt Dagbla…
Read more
  • 0

Gudstjeneste aflyst

Gudstjeneste aflyst og mennesker kan ikke mødes i kirkerummet. Men gudstjenester kan også ses digitalt og online. Kirkepartner kan her fortælle om professionelle løsninger fra vores partnere. (artiklen opdateres løbende!) 

Find en professionel løsning på Kirkepartner

Se de virksomheder der kan levere streaming udstyr, når gudstjenesten er aflyst

Her under kan du læse om løsninger fra Sound-tek, Sicom, Oticon og AVdan.

Oticons streamingløsninger til kirker har mange fordele 

Virksomheder der kan levere streaming til kirker

AVdan Gudstjenesten-til-alle-ogsaa-under-corona/ med gode råd til online gudstjenester

Sound-tek transmissions anlæg

Lej et transmissions anlæg fra Sound-Tek. Læs om hvordan kirken kan bevare rettigheder til data, overholde GDPR og Koda.

Gudstjeneste aflyst? Find streaming til kirker - Sound-Tek Find online gudstjeneste online, når den fysiske gudstjeneste er afly…
Read more
  • 0

Tyverisikring i kirken

 Tyverisikring i kirken Tyverisikring i kirken er nødvendigt, når der stjæles for millioner fra danske kirker. Ølstrup kirke fik stjålet at maleri af Emil Nolde i 2014. Alterbilledet kom dog heldigvis tilbage igen og første søndag i advent 2019 kunne kirkegængerne igen se det. Siden 2007 er der ydet erstatning for 76 millioner kroner i kirkerne.  Det kan være en havetraktor, en Arne Jacobsen-stol, en PH-lampe og en 200 år gammel kirkebøsse, skriver Kristeligt Dagblad. Tyverisikring i kirken er blevet aktualiseret af tyveri i Thorsager kirke af Kaare Klint kirkestole, tyveri af gamle lysestager i Aarhus Domkirke, tyveri af maskiner fra kirkegårdene. Antallet af kirke tyveri er steget i 2019.   Sådan kan menighedsråd få tyverisikring i kirken SmartWater er en usynlig DNA væske, som kan påsmøres lysestager og alterlys. Hvis politiet lyser med UV-lys på stjålne genstande, så kan de med det samme se, hvor de kommer fra. Når værdigenstande let kan spores, så er et u…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 Hvornår er valget? - fra stifternes hjemmeside

Den 12. maj skulle der ifølge den nye lov om menighedsrådsvalg have været afholdt offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. 

På grund af situationen med coronavirus i foråret 2020 er orienteringsmødet dog flyttet. Man kan lokalt selv bestemme, hvornår det skal holdes i perioden 9. juni - 22. august 2020. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020. Mødet hedder "valgforsamlingen", og det er den officielle dato for menighedsrådsvalget. 

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut …

Read more
  • 0

Skimmelsvamp i præstegård

Skimmelsvamp i præstegård - gode råd

Skimmelsvamp i præstegård er desværre blevet et hyppigt problem. Mange menighedsråd får til opgave at undersøge det og finde en løsning på problemet.

Aviserne fortæller ofte om skimmelsvamp i præstegårde. Her er et udpluk fra 2019 :

Kerteminde Præstegård har stået tom siden oktober. Den skal bygges om og rengøres for skimmelsvampe...Den gamle præstegård i Flødstrup er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Renoveringen bliver dyrere end ventet, og menighedsrådet undersøger ...Præstegården i Bjolderup er så hårdt angrebet af skimmelsvamp, at menighedsrådet ønsker den revet ned. Er der skimmelsvamp i præstegården?

For at undersøge om der er skimmelsvamp kan man kontakte Teknologisk Institut    www.teknologisk.dk

Tegn på skimmelsvamp

Symptomer på skimmelsvamp

Se alle virksomheder der kan hjælpe ved skimmelsvamp

V…
Read more
  • 0

Menighedsråd poster og udvalg

Menighedsråd poster og udvalg.Menighedsrådsformand. Formanden skal skriftligt indkalde til menighedsrådets møder. I indkaldelsen skal være en dagsorden og de fornødne bilag til at belyse sagerne. Formanden har ansvaret for at beslutninger på menighedsrådsmøder bliver udført. Formanden vælges hvert år. Næstformand. Hvis menighedsrådsformanden har forfald skal næstformanden overtage de opgaver, der er pålagt formanden ifølge menighedsrådsloven.Kirkeværge. Kirkeværgen fører tilsyn med kirkebygningen og kirkegården. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører tilsyn med, at regnskabsføreren (ofte lønnet arbejde) udfører sine opgaver efter gældende regler.Kontaktperson. Kontaktpersonens skal holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold. Medvirke til at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende reg…

Read more
  • 0

Hjælp til budget

Brug for at finde de bedste virksomheder?Det er let med klik på links herunder

Hjælp til budget for menighedsråd

KIRKEGÅRD kirkegårdskort, katafalk, maskiner til kirkegårdKIRKEINVENTAR   konservering, renovering og nytKIRKENS BYGNINGER arkitekter, indretning, restaurering,fugtproblemer, kalkning, tyverisikringKIRKENS OMGIVELSER anlæg, landskabsarkitekter,skadedyrENERGI Energioptimering, varmestyringLYD OG BILLEDER højttaleranlæg   AV MENIGHEDSRÅD     Arbejdsgiveransvar, ansættelser,arbejdsmiljøSØGNING i søgefelt med stikord

Se alle kategorier...

Hjælp til budget for menighedsråd

Kirkegården 2019 

Få en gratis e-bog med artikler om sikring af gravsten, kirkegård for alle, kirkegårdsmesse mm. 

Download denne gratis e-bog om Kirkegård 2019 

Klik her

Gode værktøjerK…
Read more
  • 0

Lys uden forurening i kirken

Lys uden forurening i kirken

Juletræ med stearinlys, to høje lys på alteret, små lys i stolerækkerne. Masser af lys i kirken. Lys der blafrer og udsender en velkendt lugt, som bærer minder med sig. Øjne og næse opfatter det og vi tænker på mindernes jul i hjem og kirke.

Lys uden forurening i kirken

Men nu læser vi så at mange lys forurener med små artikler, der er sundhedsskadelige. Ja, det kan være så slemt som at færdes på en gade, hvor der kører diesel- og benzinbiler i lange rækker.

Når vi får denne advarsel, så giver det et skår i de gamle minder fra en tid med hygge i de mørke vinteraftener.

Her kan du købe lys til kirken Findes der alternativer?

Kan vi beholde de hyggelige lys og samtidigt undgå forurening i vores stuer og kirkerum? Ja, det er faktisk muligt.

På fagmessen Kirkens Forum talte jeg med to udstillere, der præsenterede sunde alternativer.

Lys med olie Alter med nylonlys og palmeolie

Jeg t…

Read more
  • 0

Passionsspil i Oberammergau er en oplevelse for livet

Passionsspil i Oberammergau er en oplevelse for livet Passionsspil i Oberammergau bliver hvert tiende år opført af omkring 2.500 børn og voksne i den lille sydtyske Alpe by Oberammergau. Passionsspillet dramatiserer Jesu liv fra Palmesøndag til Påskemorgen. Det har de gjort i næsten 400 år som tak til Gud, fordi de i 1634 slap for pest og død da byens ledende mænd havde bedt til Gud om, at han ville skåne dem.  Oplevelse af Guds riges storhed ”Vi så Passionsspillet i 2010, og det var en oplevelse for livet. Vi gentager det gerne i 2020”, siger Bent Langer fra Harboøre. ”Da vi ankom til Oberammergau, lå der en kristen ånd over det hele. Det var ligesom, at her har vi hjemme. Vi følte et fællesskab med de lokale i byen og med de mange besøgende fra hele verden, der alle var her for at følge Jesu liv, død og opstandelse. Vi fik en oplevelse af Guds riges storhed og vidde: Sorte og hvide står side om side og lovsynger Herren i kor.” Alle i Oberammergau er involveret Den særlige…
Read more
  • 0

Kirke renovering og istandsættelse

Kirke renovering og istandsættelse Kirke renovering er en stor opgave for menighedsråd. Kirkerne bliver brugt flittigt og det slider på dem. Der kan være ønsker om nye farver på inventar, ny kunst eller udsmykning. Men der kan også være tale om at kirken simpelthen trænger til renovering. Det kan være kalken, der er blevet grå, eller taget der er blevet utæt. Hvordan sikrer menighedsrådet at man både tilgodeser bygninger med kulturværdi og samtidigt tilbyder rum, der egner sig til gudstjeneste, babysalmesang, meditation, korsang og koncerter? Gode kursus online Der er gode online introduktion og kurser på www.godtfrastart.dk også om kirkens bygninger, kirke renovering, vedligeholdelse og istandsættelse.  Kurserne er lette at bruge. Med en computer eller iPad med internet kan du i ro og mag følge kurset online, når du har tid og energi. Regler for kirkens bygninger Kirke renovering Kirkeministeriet har lovgivet om Kirker og Kirkegårde. Hent en PDF fil.  Lær noget om, h…
Read more
  • 0