Skimmelsvamp i præstegård

Skimmelsvamp i præstegård - gode råd

Skimmelsvamp i præstegård er desværre blevet et hyppigt problem. Mange menighedsråd får til opgave at undersøge det og finde en løsning på problemet.

Aviserne fortæller ofte om skimmelsvamp i præstegårde. Her er et udpluk fra 2019 :

Kerteminde Præstegård har stået tom siden oktober. Den skal bygges om og rengøres for skimmelsvampe...Den gamle præstegård i Flødstrup er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Renoveringen bliver dyrere end ventet, og menighedsrådet undersøger ...Præstegården i Bjolderup er så hårdt angrebet af skimmelsvamp, at menighedsrådet ønsker den revet ned. Er der skimmelsvamp i præstegården?

For at undersøge om der er skimmelsvamp kan man kontakte Teknologisk Institut    www.teknologisk.dk

Tegn på skimmelsvamp

Symptomer på skimmelsvamp

Se alle virksomheder der kan hjælpe ved skimmelsvamp

V…
Read more
  • 0

Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

[author] [author_image timthumb='on']https://kirkepartner.dk/wp-content/uploads/2016/06/IMG_6376-1-e1507274891485.jpg[/author_image] [author_info]Kathrine Arenstorff , Miljøhuset[/author_info] [/author] Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø Gæsteblog af Kathrine Arenstorff Snart er der valg til menighedsråd. Det er ikke uden en del bekymring nogle steder. Det er et vilkår for de ansatte i folkekirken, at de hvert fjerde år får ny arbejdsgivergruppe med nye ideer, ønsker og krav. Som bekendt er menighedsrådet er frivillige. De ønsker at indgå i menighedsarbejdet og samtidig bliver de også arbejdsgivere for de ansatte ved kirken. Mange nyvalgte går tilsyneladende ind i arbejdet med helt andre forestillinger end det, som realiteterne indebærer. Der bliver masser af arbejde, og det er bare at komme godt i gang. En god overlevering af vedtagne og gældende aftaler kan give en bedre og lettere start. Det sikrer også kontinuitet. Arbejdsmiljøloven og menighedsrådets ansvar Som arbejdsg…
Read more
  • 0

Sognepaven er død! Nu hedder det samarbejde over sognegrænsen

Sognepaven er død! Nu hedder det samarbejde over sognegrænsen   Kirkepartner belyser i april bladet samarbejde mellem sogne med et eksempel fra Hindsholm ved Kerteminde, der har givet mere fællesskab og dynamik. kertemindehindsholmkirkesogne.dk Kirkerne er også begyndt at se mulighederne ved at udnytte de digitale værktøjer til samarbejde. Med ChurchDesk laver et provsti et helt intranet der bliver til et samarbejde mellem sogne, præster, menighedsråd og personale hvor man kan udveksle ideer og ressourcer og få en bedre kommunikation. Folkekirkens regnskab er blevet mere kompliceret og det har bevirket, at det enkelte sogn opgiver at have deres egen regnskabfører, som hele tiden skal opdateres. I stedet laver menighedsråd samarbejde omkring administration. Bestil bladet - kun 33 kroner I København er der dannet et samarbejde med navnet KirkeAdministration. Her er den samme person regnskabsfører for 30 menighedsråd. Kirkepartner vil gerne støtte denne udvikling. Det er…
Read more
  • 0

Kirkegård arbejdsmiljø

Kirkegård arbejdsmiljø Kirkegård arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøvejviser og artikler om arbejde på kirkegårde Arbejdsmiljøvejviser nr. 22 2009 - elektronisk version Velkommen til arbejdsmiljøvejviseren Arbejdsmiljøvejviseren omhandler følgende arbejdsfunktioner: Klipning af hække og anden vedligeholdelse af kirkegårde Ringning og kimning Gravning af grave Pudsning af vinduer og anden rengøring Kontorarbejde Håndtering af kister mv. Flytning af afdøde, iklædning af afdøde samt ilægning i kiste Kontakt til pårørende, myndigheder og andre. Kirkeministeriets vejledning Har kirkegården en fremtid - har fremtiden en kirkegård?  
Read more
  • 0

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Introduktionskursus for nyansatte   Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. I første kvartal 2016 udbydes følgende kursus i Århus stift : Den 20. januar 2016 i Støvring sognegård Indhold Kurset vil byde på en gennemgang af Folkekirkens historie Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirken lokalt og regionalt Kurserne er udviklet af en arbejdsgruppe  af de faglige organisationer og Kirkeministeriet.   
Read more
  • 0

Kister – pladsmangel på kapeller

Kister - pladsmangel på kapeller - løsning med kistevogn fra Balle Innovation Mange kirker og kapeller har i dag problemer med opbevaring af kister. Ofte er der kun plads til 2-3 kister i kølerummet, hvilket gør bedemændene må køre forgæves. Grunden til pladsmanglen i kirker/kapeller skyldes, at mange kølerum er opbygget i gamle bygninger, hvor der er ikke taget hensyn til håndteringen af kisterne under opførelsen. Det var denne problem stilling, som grundlagde ideen for Balle Innovations udtræksreol, som optager minmalt plads, men samtidig tillader, at stable tre kister op i højden. Med deres unikke kistevogne, som kan løft fra 25 cm, har de udviklet en løsning, som ikke blot øger kapaciteten men også forbedrer arbejdsmiljøet ved, at eliminere alle manuelle løft af kisten. Ideen til kistevogne kom oprindeligt fra Nordre Kirkegård i Herning, som grundet udformningen af deres kølerum ikke havde gavn af de sædvanlige reolsystemer, fortæller Hans Balle, som er medejer af Bal…
Read more
  • 0

Personale

Personale i kirken

Kirkeministeriet har på denne hjemmeside Folkekirkens Personal samlet de vigtig information om løn, ansættelse, arbejdsmiljø og uddannelse på denne side.

Informationerne kommer bl.a. fra de tidligere udgaver af www.kirkeuddannelse.dk  og www.folkekirkenspersonale.dk .

Fra siden er der i øvrigt let adgang til ministeriets andre sider: altomkirkegaarde.dk  og tilgaengelighed.km.dk .

Folkekirkenspersonale.dk er rettet mod både arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden, d.v.s. mod både ansatte, faglige organisationer, menighedsråd, kontaktpersoner og stifter.

På hjemmesiden kan man også læse om Løn og ansættelse Arbejdsmiljø Uddannelse

Læs også:

Menighedsråd og medarbejdere Personaleledelse Forsikring Ny Personalevejledning for menighedsråd
Read more
  • 0

Kistebæring – hvem har ansvaret?

Kistebæring - Hvem skal flytte 125 kilo tung kiste?   Kistebæring handler om at forberede en sikker arbejdsgang. Det er smertefuldt for den enkelte at ødelægge sin ryg, knæ eller hofter, og det koster vores samfund milliarder hvert år i sygedagpenge på grund af forkert udførte løft. Kathrine Arenstorff fra Miljøhuset skriver om at anvende en katafalk.  Miljøhuset arbejder for det sikre og sunde arbejdsmiljø. Når vi ser på ergonomi, så er det vigtigt at undgå unødig fysisk belastning. Det er både ulovligt og meget risikofyldt at håndtere en kiste manuelt. Håndtering af katafalk I folkekirken bliver kister almindeligvis bragt til kirken af bedemanden. Bedemanden må sikre sit eget arbejdsmiljø efter præcis de samme regler og have udstyr til at håndtere opgaven. Hvis kisten ikke skal direkte i kirken, sættes den ofte i kapellet af bedemanden. Før begravelsen bliver kisten kørt ind i kirken af kirketjeneren. Kirketjeneren må ikke bære kisten. Kisten skal nemt kunne trække…
Read more
  • 0

Menighedsråd og medarbejdere

 Menighedsråd får hjælp til arbejdsgiverrolle Håndbog om kirkefunktionærer

Stifterne har sammen skrevet og redigeret håndbogen om kirkefunktionærer.  Den er gavnlig for menighedsrådet og menighedsrådets kontaktperson, som har vigtige opgaver som arbejdsgiver.

Håndbog om Kirkefunktionærer findes på Den Digitale Arbejdsplads under fanebladet ”håndbøger”.  Menighedsrådets opgaver som arbejdsgiver er mange. Det begynder allerede ved ansættelse af en medarbejder. Der skal laves ansættelsesbrev og fastsættes løn. Her er en række punkter, der behandles i den håndbog om kirkefunktionærer, der ligger på Kirkenettet, Infonyt.

Menighedsrådet som arbejdsgiver​ ​ ​ •Arbejdsgiver-betalt telefon​ •​Arbejdsmiljø •​Arbejdsskadeforsikring •Anden beskæftigelse​ •​Hjemmearbejdplads •​Kontrolforanstaltninger •Kursusdeltagelse​ •​Ledelsesret •​Modtagelse af gaver og andre fordele •Obligatorisk efteruddannelse​ •​Personalegoder •​Personalepoliti…
Read more
  • 0

Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø I 2012 og 2013 blev der foretaget en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, og på baggrund af den er der nu lavet en handlingsplan. Planen er opdelt i de fire områder, som i undersøgelsesrapporten blev udpeget som områder, hvor folkekirken har særlige udfordringer: •       Ledelse •       Konflikter •       Balancen mellem arbejdsliv og privatliv •       Social kapital Biskop for Fyns stift, Tine Lindhardt hilser handlingsplanen velkommen: - Jeg er glad for, at der for hver enkelt udfordring er sat ansvarlige på til at forestå det videre arbejde, men handlingsplanen er også for det enkelte sogn, det enkelte provsti og for Fyens Stift et godt arbejdsredskab, som giver inspiration til lokale initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. - Konkret arbejder vi i Fyens Stift i øjeblikket med to vigtige projekter:  Arbejdsmiljøudvalget laver anbefalinger til, hvordan konflikter i organisationen løses, og h…
Read more
  • 0