Glædelig påske

Glædelig Påske Håbefulde kristne – og overbeviste ateister Hvad forskel er der på at leve med håbet om en opstandelse, troen på Guds nærvær i døden og i mørket, og så at leve i en sikker forvisning om, at når dette liv er forbi, så er der ikke mere at sige? Hvad forskel er der med andre ord på at være en overbevist ateist og en håbefuld kristen? Påskens salmer I opstandelsesberetningen hører vi, at kvinderne flygtede fra graven med frygt og stor glæde. Disse kvinder er et smukt billede på, hvad det vil sige at være en håbefuld kristen. De er stadig bange. De er stadig i sorg. De er forvirrede, og usikre på, hvad der dog var sket, og hvad der skal ske. Men midt i denne forvirring og magtesløshed er der tændt en glæde, et håb og en fred i deres hjerter. For Kristus er opstanden! Derfor: Glædelig påske til alle håbefulde kristne! (Og så kan ateisterne sige, hvad de vil.) Biskop skovsgaard
Read more
  • 0

Barnedåb – en opgave også for menigheden?

I min tid som sognepræst i Gellerup havde jeg ofte hjemmealtergang. Det var syge, svage og ældre mennesker, som havde vanskeligt ved at komme i kirke, og som ønskede at få besøg og komme til alters. Her indførte jeg tidligt en tradition, som betød, at jeg sjældent tog alene afsted til disse besøg. Jeg havde nemlig en aftale med en kvinde fra menigheden, som så det som en kær opgave at tage med og deltage i disse små altergangsgudstjenester. Det var naturligvis på betingelse af at den, som ønskede at komme til alters, var indforstået med at vi mødte to frem til denne højtidelige stund. Opgaverne mellem mig og hjælperen var klart fordelt: Jeg medbragte brød og vin, og hjemmeberettelsessæt, og hun kom som oftest med kage, friskbagte boller og kaffe, dug og friske blomster og evt. også nogle brugte ugeblade til vedkommende. Det var hver gang en festlig og glædelig begivenhed – og dejligt at være tre om salmesangen.

Jeg har tænkt på, om ikke man kunne gøre noget til …

Read more
  • 0

dagens vers 01. august 2016

Jesus sagde til dem: "En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. - Johannesevangeliet 12,35 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 31. juli 2016

Jesus sagde til hende: "Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?" - Johannesevangeliet 11,40 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 30. juli 2016

Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. - Johannesevangeliet 11,25 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 28. juli 2016

Mine får hører min røst ... og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. - Johannesevangeliet 10,27-28 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 27. juli 2016

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig ... og jeg sætter mit liv til for fårene. - Johannesevangeliet 10,14-15 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 26. juli 2016

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. - Matthæusevangeliet 7,13 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 24. juli 2016

Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. - Johannesevangeliet 8,34-35 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 23. juli 2016

Jesus sagde da til dem: "Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv ..." - Johannesevangeliet 8,28 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0