Livestreaming i kirken er nærværende

Livestreaming i kirken på Nordfyn

Livestreaming i kirken er mere nærværende, mener sognepræst på Fyn.

Det føles mere nærværende at gøre det live end sådan en båndet optagelse, siger Ulrik Andersen, sognepræst i Søndersø og Skamby.

I begyndelsen lavede kirken små andagter på video. De var optaget og redigeret før de blev sendt ud nogle dage efter.

Men det endte så med at kirken valgte at sende live, for at gøre det mere aktuelt og nærværende.

https://www.youtube.com/watch?v=UH-aW1FYvbw Livestreaming fjerner ikke kirkegængere

Ulrik Andersen sammenligner det nye medie med tidligere tiders medieudvikling. Da radiotransmission af gudstjenester begyndte var man mange for at det ville mindske antallet af gudstjenestedeltagere. På samme måde med TV-transmission af gudstjenester. Men tiden viste, at frygten var ubegrundet.

Hvis man livestreamer til plejehjemmene eller på kirkernes hjemmesider eller Facebooksider, så tænker jeg ikk…

Read more
  • 0

Kistevogne erfaringer – Spangkilde Teknik

Kistevogne erfaringer. Tina Juhl Aaagaard har gode erfaringer med Spangkildes kistevogne Kistevogne erfaringer fra Sædden kirke

- Tina Juhl Aagaard er kirketjener ved Sædden kirke fra 1978, Esbjerg.    Det er det største sogn i provstiet med tre ældrecentre.    Kirken har kølefacilitet til tre kister. Der er plads til de tre vogne ved siden af hinanden. Bedemændene leverer kisterne til kapellet, og så kan jeg køre dem ind til begravelseshandlingen.

Hvordan har oplevelsen været med dine tre nye kistevogn?               

Nu har vi jo ikke haft dem så længe, men min umiddelbare erfaring er, at det har fungeret helt optimalt. Jeg har en 3-4 begravelser hver uge. Nogen gange er der 2 på en dag med kun to timer imellem, så er det rart at håndteringen er blevet lettere. Nu kan vi kører kister ind og kører dem ud til rustvognen.

Før skulle jeg skubbe vogne med håndkraft, som var 40 cm høje og vejed…

Read more
  • 0

Plads i kirken

Plads i kirken med billetsystem til at booke gudstjeneste. Nyt værktøj/billetsystem til genåbning af kirken. Kirken åbner – men hvordan bliver den åben for alle under COVID-19? Genåbningen af kirken under Covid-19 stiller store krav til hver enkel kirke. Der er mange nye forbehold og retningslinjer, der skal tages højde for. Kirkegængerne skal føle sig trygge, når de igen begynder at komme i kirken efter den 18. maj.

Begrænset plads i kirken

Indtil kirken lukkede under Covid-19 har den altid været åben for alle. Når den åbner igen fra på mandag, er kirken ikke længere åben for alle – i hvert fald ikke på en gang. Der er begrænsninger på antallet af kirkegængere i kirken. Afstandskravet på de to meter gælder stadig i kirken, fordi vi kan smitte hinanden, når vi synger.

”Men at afvise nogle foran kirkens dør vil være en ubærlig tanke – nu har kirkegængerne endelig fået lov til at komme i kirken, og så skal de også være sikre på, at der er plads til dem”, fortæl…

Read more
  • 0

Kapelkølerum

Hvor mange kister er der plads til? spørger politiet Kapelkølerum er sat i fokus i en pandemi-tid - Vi skal tælle pladser op i vores kapeller; hvor mange kølepladser vi har, og hvor mange kister, vi kan opbevare. Det er er chokerende og overraskende - og så minder det os alle sammen om, at det her er alvor, fortæller sognepræst Christian Roar Pedersen til TV Nord. Rigspolitiet vil danne sig et overblik, i tilfælde af at corona-pandemien udvikler sig eksplosivt i Danmark. Menighedsråd har lukket kapeller ”Menighedsråd rundt omkring i landet bør kraftigt overveje at åbne de lokale kapeller på kirkegårdene, som nu bruges til noget andet. De har i flere år nedlagt dem til fordel for opbevaring af haveredskaber og græsslåmaskiner. Disse redskaber kan sagtens opbevares et andet sted til fordel for opbevaring af de døde medborgere, hvilket kapeller oprindeligt er bygget til med store tykke mure,” siger Ole Roed Jakobsen, direktør i Danske Bedemænd til Kristeligt Dagbla…
Read more
  • 0

Gudstjeneste live streaming med Sicom

Live streaming Sicom leverer gudstjeneste live streaming løsninger Streame gudstjeneste

Gudstjeneste live streaming med Streamer giver mulighed for enkelt, nemt og billigt at distribuere sit indhold via streaming. Dette kan have høj værdi, i en tid hvor kirkebygninger er lukkede.

Gudstjeneste live streaming med streamer

Kirken kan have brug for at sende sin gudstjeneste online til medlemmer af menigheden, som ikke er i stand til at komme i kirke.

Sicom leverer en professionel løsning til at streame gudstjenesten.

Konfirmandundervisning med streaming

Underviseren som gerne vil give sit indhold til flest mulige, kan drage fordel af livestreaming.

Ethvert kamera i HD-kvalitet kan anvendes. Det er ikke nødvendigt at investere i dyre kameraløsninger. Et konsumkamera vil være fuldt tilstrækkeligt til en Streamer-streaming.

Læs mere om professionel streaming

Fuld kontrol over dit indhold

Guds…

Read more
  • 0

Gudstjenesten til alle – også under Corona

Gudstjenesten til alle - også under Corona Mange kirker og sognepræster er udfordret i dag, for hvordan forkynder man Guds ord for sin menighed i en tid med Corona? Samtidig åbner det op for muligheden for at tænke kirkerummet på ny. Det at streame, optage en gudstjeneste, så den kan ses af andre når som helst eller sende live er blevet et højaktuelt emne. Men med muligheden for at åbne op for omverdenen og omvendt får omverdenen til aktivt at deltage digitalt fra deres stuer, foreligger også et ansvar. For hvordan forholder man sig til fx GDPR regler, sikkerhed, hvordan kommunikerer vi ud på en forståelig måde, og hvordan rammer vi alle, også de svagt hørende eller -seende. Gudstjeneste til alle - også efter Corona Samtidig vil vi også gerne se på muligheder, der også omfatter en tid efter Corona. I dag er der allerede rigtig mange gode tiltag og initiativer på afholdelse af gudstjenester og prædikener rundt omkring i landet. Fælles for dem alle er dog, at kvalite…
Read more
  • 1

Oticons streamingløsninger til kirker har mange fordele

Oticons streamingløsninger til kirker har mange fordele Flere og flere kirker benytter sig i dag af streaming af gudstjenester, hvilket fx gør det muligt at følge en gudstjeneste, selvom man ikke er fysisk til stede i kirken. I denne coronakrise, hvor landets kirker er lukkede, og vi ikke kan samles fysisk, er streaming af gudstjenester et godt alternativ. Oticon tilbyder en række streamingløsninger til flere forskellige formål alt afhængigt af kirkens ønsker og behov. Oticon har bl.a. lavet streamingløsninger til: Live-streaming af gudstjenester på kirkens hjemmeside eller på kirkens YouTube-kanal. Streamede gudstjenester kan ses hvor som helst og når som helst. Udover at være en stor fordel i disse corona-tider er denne løsning også en god service for medlemmer af menigheden, som ikke er i stand til at komme i kirken. Streaming af gudstjenesten til organister, som ikke har frit udsyn til kirkerummet. Det er en stor hjælp for mange organister at have en lille fa…
Read more
  • 0

Streame gudstjeneste professionelt

Streame gudstjeneste med professionelle løsninger.

Online gudstjeneste kan få en god kvalitet med løsninger fra virksomheder, der leverer professionelle lyd og AV-løsninger. Kirker kan få professionel hjælp til at streame gudstjenester og sende online gudstjenester.

Der er mange AV firmaer, der kan hjælpe med det tekniske til en online gudstjeneste, som virker.

Virksomheder der kan levere streaming til kirker

Læs mere om løsninger fra Sicom, Oticon, AVDAN og Sound-tek herunder.

Sicom leverer live streaming løsninger Gudstjeneste live streaming med STREAMER Streame gudstjeneste med STREAMER fra Sicom

Kirken kan have brug for at sende sin gudstjeneste online til medlemmer af menigheden, som ikke er i stand til at komme i kirke.

Livestreaming med Streamer giver mulighed for enkelt, nemt og billigt at distribuere sit indhold via streaming. Dette kan have høj værdi for mange kirker. Se kontakt infor…

Read more
  • 0

Genbrug gravsten

Genbrug af gravsten er noget der gavner miljøet. Det mener Fillip Møller. Han er stenhugger og lever af at lave gravsten til kirkegårde. 80 procent af stenene er genbrugssten.

De gamle gravsten kommer fra mere end 100 forskellige kirkegårde. Når gravstedet er udløbet - typisk efter 25 år, så kan gravstedsejerne vælge om de vil beholde gravstenene. Men de fleste vælger, at lade dem bliver på kirkegårdene. Kirkegårdene får mange gravsten i overskud.

Når gravsteder bliver sløjfet, så er sorgen overstået. Og stenen har mulighed for at blive genbrugt.

Se TV-indslag fra TV Østjylland

Genbrug gravsten og undgå børnearbejde

På hjemmesiden Genbrugsgravsten kan du læse Filips gode argumenter for at genbruge gravsten. Det kan være udfra et almindeligt genbrugs syn, at det er bedre at genbruge end at fremstille nyt.

Et andet argument er at undgå børnearbejde. Det kan være problemet, hvis granit bliver importeret fra fremmede…

Read more
  • 0

Genanvendelse af gravsten

Alle gravsten genanvendes

Genanvendelse af gravsten sker i dag ved, at gamle gravsten bliver knust. De anvendes derefter som ral i vejfyld eller som råvare i bygningsindustrien.

Det betyder, at der ikke skal knuses tilsvarende mængde ny klippe til ral.

Det er mest energieffektivt, at producere mange nye gravsten på et moderne energi- og resourceoptimeret produktionsanlæg.

https://youtu.be/uI-JwUXN7gQ Michael Rohde-Petersen forklarer genanvendelse

Set fra et miljømæssigt synspunkt, er den 100% genanvendelse af gravsten, som sker i dag, langt  bedre end at lade gamle gravsten genopstå som nye. F.eks. ved at forsøge at fjerne inskription med en gammel Kosan gas brænder.

Michael Rohde-Petersen, Danske Stenhuggerier Køb skandinavisk

Hvis man som forbruger gerne vil være med til at begrænse energibelastningen, er det en god idé at vælge en gravsten, der stammer fra Skandinavien og Danmark (Bornholm).

Så sikrer man…

Read more
  • 0