KirkeAdministration vokser

10 års fødselsdag og nye lokaler

KirkeAdministration har allerede rundet to skarpe hjørner i 2019. Den 1. januar flyttede vi i fine nye lokaler i Herlev og på samme dato kunne vi også fejre 10 års fødselsdag. Det skal naturligvis markeres!

KirkeAdministration reception den 13. maj

KirkeAdministration inviterer til reception i de nye lokaler mandag d. 13. maj fra kl 17.30-19

De byder på et stykke fødselsdagslagkage og et glas flyttebobler, et kig på de nye lokaler og en mulighed for at hilse på både bestyrelse og ansatte.

Link til Kirkeadministration på Kirkepartner

Kirkeadministrations nye lokaler i Herlev

KirkeAdministration vokser og er flyttet til nye lokaler på Herlev Hovedgade 195C.

Indgangen er på bagsiden af huset. Følg skilte med 'Accountor'. Tag eventuelt elevatoren op til første sal.

På grunden er der godt med P-plads for dem, der kommer med bil.

Erfaringer med Kirkea…

Read more
  • 0

Hjælp til budget

Brug for at finde de bedste virksomheder?Det er let med klik på links herunder

Hjælp til budget for menighedsråd

KIRKEGÅRD kirkegårdskort, katafalk, maskiner til kirkegårdKIRKEINVENTAR   konservering, renovering og nytKIRKENS BYGNINGER arkitekter, indretning, restaurering,fugtproblemer, kalkning, tyverisikringKIRKENS OMGIVELSER anlæg, landskabsarkitekter,skadedyrENERGI Energioptimering, varmestyringLYD OG BILLEDER højttaleranlæg   AV MENIGHEDSRÅD     Arbejdsgiveransvar, ansættelser,arbejdsmiljøSØGNING i søgefelt med stikord

Se alle kategorier...

Hjælp til budget for menighedsråd

Kirkegården 2019 

Få en gratis e-bog med artikler om sikring af gravsten, kirkegård for alle, kirkegårdsmesse mm. 

Download denne gratis e-bog om Kirkegård 2019 

Klik her

Gode værktøjerK…
Read more
  • 0

Flemming Kramp

Flemming Kramp - EN ROLIG ILDSJÆL, SOM TÆNDTE MANGE ANDRE Af Niels Thure Krarup for Mission Afrika Flemming Kramp. "Lær os at holde tal på vore dage..." formaner Salmisten i Gamle Testamente, "...så vi kan få visdom i hjertet." De ord efterlevede vores gamle missionærkollega og nabo i Addis Ababa Flemming Kramp. I januar fik han at vide af sin læge, at hans sygdom var uhelbredelig, og at han højst ville leve ét år mere. Den prognose mærkede ingen af os noget til ved et 'gensyns-fellowship' for Mission Afrika-veteraner for knap tre måneder siden. Han var veloplagt og hentydede kun til den i en bisætning i et indlæg om noget andet. Flemminger 'FlemmInger' (som han og hans gæve kone underskrev sig selv i breve og mails) delte et livslangt engagement i mission. På en måde, hvor det virker kunstigt at opdele deres 'livsmission' efter geografi som 'ydre' og 'indre'. Ligesom det bør nævnes, at deres parløb var med til at få 'Lærerindernes Missionsforening" og 'Lærernes Do.' fusione…
Read more
  • 0

Den rigtige pris

Den rigtige pris på renovering af kirkens bygninger - find virksomhed på www.kirkepartner.dk  Menighedsråd har ansvaret for kirkens bygninger. I Danmark er der fine gamle landsbykirker, som har stået i mange hundrede år. Hvert år skal menighedsrådet lave et syn på kirke, kirkegård og kirkens andre bygninger som præstegård, kontorer og konfirmandstuer. Ved synet bliver mangler skrevet op. Og så skal menighedsrådet ofte finde hjælp til at udbedre manglerne. Det kan være opgaver med kalk, fugt eller mindre reparationer. Hjælp til at få tilbud hjem Skal vi bruge de sædvanlige leverandører, eller skal vi indhente flere tilbud. Hvor finder vi virksomhederne, og hvordan klarer de at løse opgaven? Med kirkepartner.dk er det let at kontakte virksomheder Søg på navn Søg i kategori - f.eks lydanlæg Se hvad andre menighedsråd mener. Læs anmeldelser og antal stjerner. Læs blogindlæg og referencer. Skriv så til virksomhederne og få det antal tilbud, I ønsker. Anmeldelser på K…
Read more
  • 0

Persondataforordning rammer menighedsråd

Persondataforordning rammer menighedsråd Er dit menighedsråd beredt til EU's Persondataforordning pr. 25. maj 2018? Af ledelsesrådgiver, adm. direktør Poul Langagergaard, Musskema.dk   Persondataforordning rammer menighedsråd. Det er alvor. Det er snart. Det gælder alle, som har persondata – og dermed også menighedsråd. Det kan få voldsomme konsekvenser, hvis ikke man er beredt. Kirken er en del af samfundet og underlagt samfundets love, så det gælder altså også kirken! Efter den 25. maj 2018 ser denne del af verden helt anderledes ud. Er dit MR beredt? Hvis nej – så har jeres MR faktisk travlt, for 25. maj er lige om hjørnet!   Ganske gratis – til dit MR Her vil vi gerne give dig en lille gave, kvit og frit: Kort fortælling om, hvad det hele handler om med EU's Persondataforordning – i et MR En unik grafisk oversigt med eksempler på, hvor det rammer alle danske MR, som lige er til at gå til, og som også skitserer en konkret handlingsplan for ethvert MR Down…
Read more
  • 0

Kirkens bygninger – tilbud fra leverandører

Kirkens bygninger - få det rigtige tilbud Menighedsråd har ansvaret for kirkens bygninger. I Danmark er der fine gamle landsbykirker, som har stået i mange hundrede år. Hvert år skal menighedsrådet lavet et syn på kirken og kirkegården og kirkens andre bygninger som præstegård, kontorer og konfirmandstuer. Ved synet bliver mangler skrevet op. Og så skal menighedsrådet ofte finde hjælp til at udbedre manglerne. Det kan være opgaver med kalk, fugt eller mindre reparationer. Nogle får til opgave at indhente tilbud. Og så er udfordringen, skal vi bruge de sædvanlige leverandører eller skal vi indbyde nogle flere til opgaven. Og hvor finder vi dem, og hvordan klarer de at løse opgaverne. Kirkepartner Leverandørguide for 2017 udkommer nu på tryk. Det er et supplement til den online leverandørguide på www.kirkepartner.dk . Leverandørguiden er inddelt efter faggrupper, så menighedsråd let kan finde dem, der kan løse opgaver vedrørende bygninger. På online guiden kan man også søge ge…
Read more
  • 0

Erfaringer med KirkeAdministration.dk

Hvad mener menighedsrådene om KirkeAdministration.dk Erfaringer med KirkeAdministration.dk Vi har spurgt et par medlemsmenighedsråd om deres erfaringer med KirkeAdministration.dk: Kordegn Ole Steenberg og kasserer Jann Larsen fra Grøndalslund Kirke i Rødovre udtaler: Menighedsrådsformand Sven Larsen fra Ny Holte sogn udtaler: Hvilke udfordringer og problemer havde I med administration før I blev medlem af  KirkeAdministration? Manglende erfaringer i huset i relationer til specielle regnskabsproblemer. Baggrunden for, at vi for nogle år siden overlod administrationen af vore budgetter og regnskaber til KirkeAdministration, var, at vi havde en kordegn, som var meget dygtig på området, men som fik job ved en anden kirke og at vi anså det for vanskeligt at få en anden kordegn, der ville kunne magte opgaven. Hvordan løste KirkeAdministration jeres problemer? Til vores umiddelbare tilfredshed. KirkeAdministration løser vore opgaver på udmærket måde. Hvordan har det aflastet je…
Read more
  • 0

Regnskabsfører for 30 menighedsråd

Regnskabsfører for 30 menighedsråd Et er regnskab at føre et andet er regnskab forstå. Med de ændringer, der er kommet med regnskabssystemet i 2011 er det blevet en udfordring for mange regnskabsførere at følge med i udviklingen. Derfor ser vi rundt om i landet, at menighedsråd går sammen om at ansætte en fælles regnskabsfører. Læs menighedsråds erfaringer med KirkeAdministration I København er der dannet et samarbejde med navnet KirkeAdministration. KirkeAdministration.dk’s sørger for alt det praktiske vedr. budgetlægning og regnskabsføring. - Alle menighedsråd kan indmelde sig i samarbejdet om løsning af menighedsrådenes administrative anliggender. Menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver "medejere" af et kontor, der varetager kirkernes regnskab, budget, bogføring, løn mv. Det er medlemmerne af KirkeAdministration.dk, der sætter rammerne på et repræsentantskabsmøde og vælger en bestyrelse, fortæller Gorm Skat Petersen, bestyrelsesformand i KirkeAdministratio…
Read more
  • 0

Menighedsråd får lettelse med lønkørsel i Stifternes løncenter for menighedsråd

Menighedsråd får lettelse med lønkørsel Fra den 1. maj 2016 vil alle menighedsrådene i hele landet få kørt deres løn i et fælles løncenter, skriver Viborg stift på stiftets hjemmeside. Hidtil har alle 10 stifter stået for lønkørslen for deres egne menighedsråd, men nu overgår stifterne til Fløs 2 og Stifternes løncenter for menighedsråd. Formålet er at styrke og ensrette administrationen af lønnen for bedst muligt at understøtte menighedsrådene i deres lønopgave over for de ansatte kirkefunktionærer. Hvordan er arbejdsfordelingen mellem løncenteret og de 10 stiftsadministrationer ? Opdatering fra FLØS til FLØS 2 ? Nye arbejdsgange ? I overgangsperioden ?   Få svar på ovennævnte spørgsmål i velkomstbrev af 22. februar 2016 fra Stifternes løncenter: "Velkommen til Stifternes løncenter for menighedsråd"
Read more
  • 0

Menighedsråd bruger milliarder

Menighedsråd bruger milliarder Helt nøjagtigt brugte menighedsrådene 6,24 mia. kr i 2014. Nu kan alle se, hvor mange penge, der blev brugt i 2015 og hvor mange penge, der bliver der brugt de kommende år.  Som noget nyt er ikke kun sognenes regnskaber, men også sognenes budgetter tilgængelige digitalt på sogn.dk, Det er muligt at se både budget og regnskab for landets menighedsråd, der forvalter folkekirkens lokale økonomi. Menighedsrådene forvalter  80 procent at hele folkekirkens økonomi. Pengene bliver brugt til bygninger som kirker, præstegårde, sognegårde, kapeller og graverhuse.  Menighedsrådene anvender også penge på drift af de mange kirkegårde i hele landet. Der skal også bruges penge på lønninger til kirkens personale - kordegn, organist, graver, kirkesanger, kirketjener og vikarer. Endelig bliver der også penge til overs til aktiviteter ved kirkerne.  Læs mere om Folkekirken sparer penge på samarbejde Kirkeminister Bertel Haarder ser den nemme adgang til oplys…
Read more
  • 0