Nej tak, jeg vil ikke sidde stille i kirken – smid bænkene ud. Reformation af landsbykirken

Reformation af landsbykirken Landsbykirken som et aktiv Af Viggo Mortensen Jamen, er den da det? Er den ikke snarere en klods om benet, der dræner ressourcerne i en ellers veltrimmet centralstyret kirkeorganisation? De 100 mennesker, der var samlet på Brogården i Middelfart d. 31. maj var for det meste ikke i tvivl. At de var mødt op til Kirkefondets konference viste i hvert fald, at de var interesseret og villige til at arbejde for sagen. Om den dobbelte udfordring for kirken på landet Og der er nok at gøre. Kirken på landet er konfronteret med en dobbelt udfordring. Dels er der den grasserende centraliseringsbølge, der har ført til funktionstømning af landet og dermed fraflytning. Dels ændrer det religiøse landskab sig dramatisk i disse år, hvilket fører til spændinger i kulturen. Og kulturens spændinger viser sig altid stærkest i 7. kartoffelrække. Det handler om bygningerne, vores ufattelige skat af middelalder kirker, der ligger ud over landet spredt. En umistel…
Read more
  • 0

Tomme kirker er en myte

Tomme kirker er en myte Kun dovne journalister tror på myten om de tomme kirker. Hvad med at gå en tur i kirke på søndag og lav lidt online research? Ny statistik fra Aalborg stift afliver myten om de tomme kirker. Der kommer flere til kirkelige arrangementer end i biograf, museer og teatre. Det viser ny statistik fra folkekirken i Aalborg Stift. Konfirmation og ungdomsgudstjenester er mest populære. Der var 1.1 millioner deltagere til gudstjenester og kirkelige arrangementer i Nordjylland fra april til december 2014. Det viser dugfriske tal fra Aalborg Stift. Omregnet til et helt år giver det et tal på 1.6 million deltagere. I gennemsnit var der 54 deltagere til gudstjenesterne. ”Jeg er utrolig glad. Tallene viser, at folk vil kirken og bruger den. Myten om at kirkerne står tomme, er hermed aflivet,” siger biskop Henning Toft Bro. Læs også: Ingen tomme kirker i Viborg stift Flere end biografer, teatre og museer Til sammenligning bliver der solgt en million biografbillet…
Read more
  • 0

Ingen tomme kirker i Viborg Stift

  Viborg Stift har siden april 2013 talt antallet af aktiviteter og besøgende i stiftets kirker. De nye tal omfatter derfor et helt år med jul, påske, pinse og de øvrige helligdage foruden alle hverdagene. Der har i løbet af et år været afholdt lidt over 17.000 gudstjenester og kirkelige handlinger i stiftets 288 kirker. Her var der i gennemsnit 59 besøgende. Også de mange kirkelige aktiviteter som babysalmesang, foredrag og koncerter har været rigtig godt besøgt. Samlet set har der været omkring 27.000 folkekirkelige aktiviteter i Viborg Stift det sidste år med et deltagerantal på 49. Kun 10 gange i løbet af det seneste år har en kirke i Viborg Stift måttet aflyse en gudstjeneste pga. for få deltagere. Læs også: Flere går i kirke end i biograf Gudstjenesten er folkekirkens kerneydelse - Tallene understreger gudstjenestens betydning som folkekirkens kerneydelse. Den udbredte opfattelse, at kirkerne står tomme, når der holdes gudstjeneste, holder ikke stik. Folkeki…
Read more
  • 0

Samuels Kirke bliver ombygget til ungdomsboliger

Fra Samuels kirke til ungdomsboliger  Kirkefondet sælger Samuels Kirke på Nørrebro til boligselskabet VIBO, som vil omdanne kirkebygningen til 53 ungdomsboliger. Peter Lassen, COO & Partner i Colliers, som står for salget af kirkerne siger:  ”Vi glæder os til at se, hvordan Samuels Kirkes nye funktion kommer til at bidrage til byen og lokalområdet. Med salget til VIBO vil ejendommen fortsat være til gavn for mange mennesker og vil fortsat kunne opretholde en funktion som et sted, hvor der er plads til dem, der kommer til byen.” Samuels Kirke på Nørrebro blev opført i 1924, men blev med udgangen af 2013 taget ud af folkekirkelig brug. Sælger af kirken er Kirkefondet, som blev etableret i 1890, da befolkningstilvæksten i København var så stor, at der ikke var nok kirker til at dække befolkningens behov. Det blev Kirkefondets opgave at rejse midler rundt i landet til at bygge nye kirker i hovedstaden. ”Omdannelsen af Samuels Kirke til ungdomsboliger falder fint i tråd me…
Read more
  • 0

Kirker må ikke bruges til supermarked

Kirker bliver sat til salg. Hvad mener danskerne, at de må anvendes til?. En undersøgelse, Voxmeter har lavet for Ritzau, viser, at et flertal af danskerne synes, at det er i orden at bruge lukkede kirker til erhvervsvirksomheder, boligformål og som restaurant. Men de ønsker ikke, at kirken anvendes til supermarked. - Det er et udtryk for, at befolkningen langsomt vænner sig mere og mere til, at kirker faktisk kan bruges til lidt af hvert eller hvad som helst efterhånden, siger Hans Raun Iversen, lektor i praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning. Kilde: Ritzau Photo by Martin Nikolaj
Read more
  • 0

Biskop Henning Toft Bro tæller kirkegængere

Biskop Henning Toft Bro har bedt kirkerne om at tælle kirkegængere og deltagere i kirkelige aktiviteter i Aalborg Stift. - Vi har brug for at vide, hvor mange, der gør brug af kirkens tilbud, siger biskop Henning Toft Bro. Optællingen begynder i påsken 2014  
Read more
  • 0

69 procent går i kirke 66 procent går i biografen

Flere går i kirken end i biografen 69 procent af danskerne svarer ja til, at de har været i kirke indenfor det seneste år, medens 66 procent af danskerne har været i biografen i løbet af det seneste år. Traditionelt har kirkestatistik målt hvor mange, der går i kirke ved gudstjenesten søndag kl. 10.   Men i den nye tælling lyder spørgsmålet: hvornår var du sidst i en kirke?  Det betyder, at alle arrangementer, som foregår i kirken, tælles med. Kirke hver dag og ikke kun søndag klokken 10 Flere går til babysalmesang - Det samlede antal mennesker i kirkelige sammenhænge er markant stigende gennem ti år. Det skyldes arrangementer som babysalmesang og tiltag som spaghettigudstjenester, siger Hans Ravn Iversen. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet i samarbejde med Bibelselskabet. Statistik for biografbesøg "Danskernes kulturvaner 2012"  Kilde: Folkekirken.dk - Seneste nyt
Read more
  • 0

Tomme kirker

Biskopperne vil nu tælle hvor mange, der går i kirke. Tidligere har de været modstandere af kirketælling. Men den megen snak om kirkelukninger har medvirket til at biskopperne nu vil skaffe dokumentation som skal bruges i bedømmelsen af om en kirke evt. skal lukkes. Tomme kirker Og man vil også gerne se, hvorvidt det er rigtigt at kirker rundt om står tomme. - Der er jævnligt historier om, at kirkerne står tomme. Derfor vil vi gerne være med til at få fakta frem. Min fornemmelse er, at der er flere og flere, der bruger kirken i løbet af ugen, siger Karsten Nissen, biskop i Viborg Stift, til Jyllands-Posten.
Read more
  • 0