Budget og menighedsråd

Budget og menighedsråd

Budget og menighedsråd

Menighedsrådene lægger deres budget for det kommende år, når provstiudvalget har fastsat de enkelte bevillinger. Dette sker normalt inden 15. november1. Her justerer menighedsrådet udgifterne, så de passer med indtægterne i kirkekasserne. Det endelige budget sendes til provstiudvalget og offentliggøres 1. februar på sogn.dk uden bilag, fx om løn og egenkapital1. Budgettet er et vigtigt værktøj for menighedsrådet til at planlægge og prioritere ressourcerne i kirken og sognet. 🏛️💰

Et foreløbigt budget og et endeligt budget

Et foreløbigt budget og et endeligt budget er to forskellige stadier i processen med at udarbejde og fastlægge økonomiske planer for menighedsrådet. Lad mig forklare forskellen mellem dem:

Menighedsrådets budgetlægning er en vigtig proces, der hjælper med at planlægge og prioritere ressourcerne i kirken og sognet. Her er nogle nøglepunkter om budgetbidrag og processen:

 1. Foreløbigt budget:
  • Det foreløbige budget er det første skridt i budgetprocessen.
  • Det udarbejdes normalt om foråret af menighedsrådet.
  • I dette trin justerer menighedsrådet udgifterne, så de passer med indtægterne i kirkekasserne.
  • Provstiudvalget fastsætter bevillingerne, og menighedsrådet tilpasser udgifterne i det foreløbige budget.
  • Deadline for budgetbidrag: Senest 15. november.
 2. Endeligt budget:
  • Efter justeringer og prioriteringer udarbejdes det endelige budget.
  • Det endelige budget skal afleveres senest 15. november.
  • Det offentliggøres på sogn.dk uden bilag, fx om løn og egenkapital.

I det endelige budget er alle detaljer finpudset, og det er det dokument, som menighedsrådet følger i det kommende år. 🏛️💰

Budget og grøn omstilling

Budget og menighedsråd – hele processen

 1. Budgetbidrag:
  • Første trin i budgetprocessen er udarbejdelsen af menighedsrådets foreløbige budgetbidrag. Dette sker normalt om foråret.
  • Budgetbidraget er det foreløbige budget, der justeres for at passe med indtægterne i kirkekasserne.
  • Det indeholder udgifter til sognets kirkelige virksomhed, begravelsesvæsen, indtægtsdækket virksomhed og andre kirkelige formål.
  • Provstiudvalget fastsætter bevillingerne, og menighedsrådet tilpasser udgifterne.
  • Deadline for budgetbidrag: Senest 15. november1.
 2. Endeligt budget:
  • Efter justeringer og prioriteringer udarbejdes det endelige budget.
  • Det skal afleveres senest 15. november.
  • Det endelige budget offentliggøres på sogn.dk uden bilag, fx om løn og egenkapital.
 3. Økonomilovens rammer:
  • Kirkekassen kan afholde udgifter vedrørende kirkelig virksomhed, begravelsesvæsen, fremme af kirkelivet i provstiet og andre kirkelige formål.
  • Anlægsudgifter og salg af anlægsaktiver er også en del af budgettet.
  • Der skal udvises økonomisk ansvarlighed.

Husk, at budgettet er et vigtigt værktøj for menighedsrådet til at sikre en sund økonomi og effektiv ressourcestyring i kirken. 🏛️💰

Hjælp til budget

Skriv et svar