Om at være menneske

Om at være menneske

- et spil, der skaber samtaler om vigtige livsspørgsmål

Om at være menneske er et spil udviklet for at skabe samtaler om vigtige livsspørgsmål, herunder også tro.

Spillet er udviklet af Lise Damkjær, der er civilingeniør, coach og proceskonsulent og medlem af menighedsrådet ved Valby Søndre Sogn i København. Lise har afprøvet spillet i mange forskellige grupper og sammenhænge. Bl.a. har Inge Lise Pedersen, menighedsrådsformand i Lindevang Sogn på Frederiksberg, været med til at afprøve spillet, og hun siger om det:

Det kan være svært at komme i gang med at tale sammen om det, der er tæt på, men spillet fungerede nærmest som en kickstarter, så inden vi så os om, var vi midt i en personlig samtale.

Spillet kan anvendes i både kirkelige og ikke kirkelige sammenhænge. Kirker kan bruge spillet til åbne spilleaftener, samtaleforløb i mindre grupper, til konfirmand…

Read more
  • 0

Bibelen for konfirmander

Bibelen for konfirmander med GPS og rutevejledning Bibelen for konfirmander – og andre nysgerrige hjælper læseren på vej ved hjælp af en indbygget bibelsk GPS, der udstikker nogle ruter, læseren kan følge. Der er for eksempel ruter, der viser vej til tekster om kærlighed, håb, død, venskab og andre væsentlige emner. Derudover er der en hovedvej, der består af 29 tekster, der guider læseren igennem nogle af Bibelens mest centrale tekster, bl.a. Noas ark og Guds regnbue, Babelstårnet og De ti bud. Læs artikel om Bibelen for konfirmander  Kirkepartner Magasin august Læs bladet online En meget spændende Bibel tilrettelagt for konfirmander er udkommet. Kirkepartner giver den 5 af 5 stjerner og anbefaler præster og menighedsråd at anskaffe den. Bibelshistorier af Ida Jessen Mange billeder og læsevenlig tekst Hver bog i bibelen har en forside med en illustration til det enkelte skrift. En introduktion klæder læseren på til at kunne læse skriftet eller dele deraf. Underv…
Read more
  • 0

Provsti lærer i Folkekirkens Skole-kirke-samarbejde

Provsti lærer i Skole-kirke samarbejde Provsti ansætter skolelærer Varde Provsti har afsat penge til at ansætte en lærer på halv tid for at rådgive skolelærere i at bruge undervisningsmaterialer fra Folkekirkens skole-kirke-samarbejde. Læreren skal introducere materialet og hjælpe skolerne i gang med de projekter, de vil lave sammen med Folkekirken. www.vardeprovsti.dk/ Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester www.folkekirkensskoletjeneste.dk/ I skoleåret 2015/16 udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et .... Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder ... Skole-Kirke-Samarbejdet www.skolekirkesamarbejdet.dk/ Forsiden · Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Årsplan · Lydspor · Fortællesnoren ... Undervisningstilbud i skoleåret 2015-2016. indskolingen. mellemtrinnet.
Read more
  • 0

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Introduktionskursus for nyansatte   Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. I første kvartal 2016 udbydes følgende kursus i Århus stift : Den 20. januar 2016 i Støvring sognegård Indhold Kurset vil byde på en gennemgang af Folkekirkens historie Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirken lokalt og regionalt Kurserne er udviklet af en arbejdsgruppe  af de faglige organisationer og Kirkeministeriet.   
Read more
  • 0

Konfirmander fortsætter efter konfirmationen

Konfirmander fortsætter efter konfirmationen Af sognepræst Carsten Andreassen, Højby For et par år siden var jeg sammen med nogle tyske præstekolleger. Den ene fortalte, at han glædede sig til at komme hjem til sine KUL’ere, som viste sig at være en tysk ungdomslederuddannelse. Det førte til en længere samtale om post-konfirmandarbejde. Han blev temmelig chokeret over, at en sådan arbejdsgren stort ikke findes i folkekirken. Vi har jo vænnet os til tanken om, at de unge ikke vil kirken, og så er det nemmest at lade dem være i fred. Min præstekollega fortalte, at de mange steder i Tyskland har en tilslutning på mellem 25 og 50 procent af en konfirmandårgang, som efter konfirmationen gennemfører en Kirkelig UngdomsLederuddannelse – kaldet KUL i Danmark – og sidenhen engagerer sig i børne- og ungdomsarbejdet i sognet. Læs også Konfirmand links Mine drømme Jeg så straks for mig, hvad der ville ske i dansk kirkeliv, hvis blot vi kan fastholde bare 10 procent af en konfirmandårgan…
Read more
  • 0

App til bibellæsning får redaktører

App til bibellæsning får indhold af nye redaktører Bibellæser-Ringen ansætter redaktørerne Jens Mølgaard og Jonathan Koefoed-Hansen. De kommer til at spille en stor rolle i udformningen af Bibellæser-Ringens app ”BibelTid”, som efter planen lanceres til august. Jens Mølgaard vil have fokus på målgruppen teenagere, mens Jonathan Koefoed-Hansen skal redigere materiale til målgruppen unge og voksne, fortæller landsleder Lasse Holmgaard Iversen.   BibelTid bliver en ny måde at læse i Bibelen på, med mulighed for at interagere med andre om bibelteksten.   - BibelTid kan blive en forrygende platform til fornyet bibellæsning og fordybelse, da den opererer med bibelske temaer og tekster gennem et nyt medie, som også bidrager med en social dimension, udtaler Jens Mølgaard. De to redaktører vil bidrage til BibelTid med en stærk faglighed.     - Jeg glæder mig til at nørkle med bibelkommentarerne, så de bliver målrettede, tiltalende og fængende for unge”. …
Read more
  • 0

Kursus kirke- og kommunikationsmedarbejdere

PITSTOP for travle kommunikationsfolk Bliv tanket op - og strammet op - på en inspirationsdag for alle, der arbejder med kirkeblade, nyhedsbreve, hjemmesider, annoncer, plakater osv. Fredag den 6. februar 2015 kl. 9.30 – 16.30 på Hotel Hedegaarden i Vejle. Hovedtaler: Nils Thorsen, prisbelønnet portrætjournalist ved Politiken. Øvrige medvirkende: Jens Kristian Lynderup fra Kirkebladet.nu, Carsten Dybkjær fra Kirkepartner.dk, Steffen Lieberkind fra KirkeCMS, Søren Würtz fra Way2Lead og Svend Løbner fra Kirkeligt Medieakademi. Program 09.00 Ankomst og registrering, kaffe og rundstykker09.30 Indledning v. journalist Svend Løbner, Kirkeligt Medieakademi 10.00 Klangen af et menneske, v. journalist Nils Thorsen, Politiken 12.00 Frokostbuffet 13.00 Fem gode grunde til at forny dit kirkeblad, v. konsulent Jens Kristian Lynderup 13.45 Speed dating! – Giv dit bedste kommunikationsråd 14.00 Skriv til nettet, udnyt CMS systemer, og gør hjemmesiden mobilvenlig v. jo…
Read more
  • 0

Flere skolebørn hører om folkekirken

Det er en fordobling i forhold til sidste skoleår viser en opgørelse fra projektleder Esbern Skovgaard. ”Jeg havde forventet, at skolereformens ord om ”den åbne skole” og ”understøttende undervisning, ville give større søgning til Folkekirkens Skoletjeneste, men at springet fra sidste år ville blive så stort, havde jeg ikke turdet håbe på,” siger han. Opgørelsen viser, at ca. 250 odenseanske skoleklasser på en eller anden måde bruger skoletjenestens materialer i skoleåret 2014-2015. Det tilsvarende tal for sidste skoleår var ca. 115 klasser. ”Der er meget rift om de undervisningstilbud, som giver en ekstra oplevelse ud over den almindelige undervisning på skolen,” siger Esbern Skovgaard og tilføjer: ”Vi skal tilbyde projekter, som giver noget ekstra til skolerne, og som lærerne selv kan have svært ved at skabe pga. presset tid og økonomi. Og vi skal tilbyde skolerne et samarbejde med Folkekirken i forlængelse af skolereformens princip om den åbne skole.” Skoletjenesten t…
Read more
  • 0

Konfirmationsforberedelse undersøgt i landets kommuner

  Det viser en ny undersøgelse af tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen, som er foretaget af kirkeministeren. En tendens som ifølge Finn Andsbjerg Larsen, der er leder af Folkekirkens Konfirmandcenter, er problematisk. -Det er dybt bekymrende at tendenserne går den vej. For som loven er i dag skal konfirmationsforberedelsen ligge i skoletiden. Ved at flytte en del af forberedelsen til eftermiddag, aften og weekend så bryder man loven og forringer præsternes arbejdsvilkår.   Opfølgning på undersøgelsen Tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen vil blive undersøgt nærmere, da der for eksempel stadig er uklarheder om, hvor mange af de undervisningstimer, der er rykket til om eftermiddagen, der falder inden for skoletiden. Ministeriet vil derfor i det kommende skoleår følge tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen og have særligt fokus på, om forberedelsen placeres uden for rammerne af normal skoletid. Fakta: Anordning om børn…
Read more
  • 0

Ministre i samråd om ordentlig konfirmationsundervisning

Folketingets Kirkeudvalg har kaldt kirkeminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini i åbent samråd om vilkårene for at lave en ordentlig konfirmationsundervisning efter den nye folkeskolereform.   Samrådet er åbent for alle og finder sted den 14. januar 2015. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Christian Langballe (DF), og lyder sådan: Det lader til at vilkårene for at lave en ordentlig konfirmationsundervisning er blevet åbenlyst forringet som følge af skolereformen, hvorfor kirkeministeren bedes redegøre for, hvordan vilkårene i dag er for folkekirkens præster i forhold til at yde en ordentlig konfirmationsundervisning, der foregår ugentlig og vedholdende? Kan kirkeministeren oplyse, hvor mange færre konfirmander, der er på landsplan, som følge af skolereformen? Kan ministeren oplyse, hvor mange præster, der har måttet flytte konfirmationsundervisningen til efter kl. 16, og har det betydet en nedgang i forhold til ant…
Read more
  • 0