Kirke renovering og istandsættelse

Kirke renovering og istandsættelse Kirke renovering er en stor opgave for menighedsråd. Kirkerne bliver brugt flittigt og det slider på dem. Der kan være ønsker om nye farver på inventar, ny kunst eller udsmykning. Men der kan også være tale om at kirken simpelthen trænger til renovering. Det kan være kalken, der er blevet grå, eller taget der er blevet utæt. Hvordan sikrer menighedsrådet at man både tilgodeser bygninger med kulturværdi og samtidigt tilbyder rum, der egner sig til gudstjeneste, babysalmesang, meditation, korsang og koncerter? Gode kursus online Der er gode online introduktion og kurser på www.godtfrastart.dk også om kirkens bygninger, kirke renovering, vedligeholdelse og istandsættelse.  Kurserne er lette at bruge. Med en computer eller iPad med internet kan du i ro og mag følge kurset online, når du har tid og energi. Regler for kirkens bygninger Kirke renovering Kirkeministeriet har lovgivet om Kirker og Kirkegårde. Hent en PDF fil.  Lær noget om, h…
Read more
  • 0

Konfirmand – ikke for gavernes skyld, men fordi konfirmanden tager det alvorligt

Vi skylder konfirmanderne at tage deres overvejelser alvorligt  www.folkekirken.dk Konfirmand - ikke for gavernes skyld Henrik Dons Christensen, Kirken i København Vi møder sognepræst Mette Kathrine Grosbøll, der er med i dokumentarprogrammerne 'Mit Livs Konfirmation'. Det starter på TV2 i næste uge. Hun er præst i Sions Kirke, der ligger flot ud mod den travle Østerbrogade. Om en måned er kirken fyldt til randen med unge mennesker på vej ind i de voksnes rækker. Det er netop rejsen ind i voksenlivet, der er spændende, synes Mette Kathrine Grosbøll. Hvorfor har du sagt ja til at medvirke i programmet? - Jeg synes det er spændende at høre, hvilke overvejelser konfirmanderne gør. Hvilket forhold har de til kristendommen, og hvilken rolle har den i deres liv? Som præst er det jo svært at sige nej til at medvirke i det program. Når det blandt andet berører temaet: Unge menneskers refleksioner og forhold til kristendommen. Bibelen for konfirmander Konfirmand - ikke for gave…
Read more
  • 0

Konfirmander fylder tomme kirker

Konfirmander fylder tomme kirker Billeder fra konfirmandtræffet 2018   Konfirmander fylder tomme kirker .  I februar er der konfirmandtræf i Roskilde Domkirke. Mere end 3100 konfirmandelever deltog med stor interesse. De blev i gennem en rejse i kristne grundfortællinger. Der var et bombardement af sanserne med lyd og lys. Gudstjenesten var både højtidelig og hæsblæsende. Det er en levende og moderne tradition i de flotte, gamle hævdvundne rammer. Traditionen med konfirmandtræf i domkirken begyndte i Roskilde stift. Nu er den spredt ud til mange andre stifter, bl.a. Fyens stift. Kilde: af Jóannes Holm, Roskilde Stift
Read more
  • 0

Konference for børneledere

Konference for børneledere afholdes for tredje gang Konference for børneledere inspirationskonference 2018 vil samle alle, der arbejder med børn og Gud Lørdag den 10. marts kan frivillige blive udrustet og inspireret til deres arbejde med børn, juniorer og minikonfirmander. Deltagere er fra kirkelige organisationer samt præster og kirke- og kulturmedarbejdere. Konferencen afholdes hvert andet år og har i 2018 temaet "Du er ikke alene". Det er en reminder om, at vi er en del af et større fællesskab med Gud og hinanden.       - Det er vigtigt, at vi hjælper lederne med at blive udrustet, det har de brug for. Her møder de ligesindede på tværs af organisationer, der også brænder for børn og Gud. Det er rigtig inspirerende, fortæller konsulent i DFS Berit Skødt, en at drivkræfterne bag konferencen. Vælg fra 19 seminarer Deltagerne kan vælge tre ud af i alt 19 seminarer. Hovedtaleren Thomas Willer, sociolog ved Center for Ungdomsstudier (CUR). Han vil tale om spæ…
Read more
  • 0

Nyt kirkeår – inspiration for børn

Nyt kirkeår - inspiration for børn med Kirkefrø Kirkefrø har inspiration til kirkeårets tekster for børn. Det er en guldgrube af ideer, når præsten eller kirkens medarbejder skal forberede familiegudstjeneste eller  babysalmesang. Kirkefrø har ideer til børnekirke og fem minutter for børn under prædikenen. Med 2018 er vi nu kirkeåret med 2. tekstrække. (vi begyndte 1. søndag i advent 2017!). Kirkefrø 2 benyttes til 2. tekstrække med et opslag til mere end de halvfjerds prædiketekster . Kirkefrø 1 egner sig til 1. tekstrække, der læses i år med ulige tal, næste gang i 2019. Kirkefrø materialet er velegnet til at formidle kirkeårets tekster til børn. Læs nogle sider i Kirkefrø-teaser Nyt kirkeår - inspiration for børn Til hver eneste tekst hører samtidig online hjælpemidler. Der er adgang til  maleark, noget til forældrene, PowerPoint, opgaver - i alt 13 kategorier af hjælpemidler. Se et online eksempel på det, der hører med til et opslag      FAKTA Kirkefrø…
Read more
  • 0

Om at være menneske

Om at være menneske

- et spil, der skaber samtaler om vigtige livsspørgsmål

Om at være menneske er et spil udviklet for at skabe samtaler om vigtige livsspørgsmål, herunder også tro.

Spillet er udviklet af Lise Damkjær, der er civilingeniør, coach og proceskonsulent og medlem af menighedsrådet ved Valby Søndre Sogn i København. Lise har afprøvet spillet i mange forskellige grupper og sammenhænge. Bl.a. har Inge Lise Pedersen, menighedsrådsformand i Lindevang Sogn på Frederiksberg, været med til at afprøve spillet, og hun siger om det:

Det kan være svært at komme i gang med at tale sammen om det, der er tæt på, men spillet fungerede nærmest som en kickstarter, så inden vi så os om, var vi midt i en personlig samtale.

Spillet kan anvendes i både kirkelige og ikke kirkelige sammenhænge. Kirker kan bruge spillet til åbne spilleaftener, samtaleforløb i mindre grupper, til konfirmand…

Read more
  • 0

Bibelen for konfirmander

Bibelen for konfirmander med GPS og rutevejledning Bibelen for konfirmander – og andre nysgerrige hjælper læseren på vej ved hjælp af en indbygget bibelsk GPS, der udstikker nogle ruter, læseren kan følge. Der er for eksempel ruter, der viser vej til tekster om kærlighed, håb, død, venskab og andre væsentlige emner. Derudover er der en hovedvej, der består af 29 tekster, der guider læseren igennem nogle af Bibelens mest centrale tekster, bl.a. Noas ark og Guds regnbue, Babelstårnet og De ti bud. Læs artikel om Bibelen for konfirmander  Kirkepartner Magasin august Læs bladet online En meget spændende Bibel tilrettelagt for konfirmander er udkommet. Kirkepartner giver den 5 af 5 stjerner og anbefaler præster og menighedsråd at anskaffe den. Bibelshistorier af Ida Jessen Mange billeder og læsevenlig tekst Hver bog i bibelen har en forside med en illustration til det enkelte skrift. En introduktion klæder læseren på til at kunne læse skriftet eller dele deraf. Underv…
Read more
  • 0

Provsti lærer i Folkekirkens Skole-kirke-samarbejde

Provsti lærer i Skole-kirke samarbejde Provsti ansætter skolelærer Varde Provsti har afsat penge til at ansætte en lærer på halv tid for at rådgive skolelærere i at bruge undervisningsmaterialer fra Folkekirkens skole-kirke-samarbejde. Læreren skal introducere materialet og hjælpe skolerne i gang med de projekter, de vil lave sammen med Folkekirken. www.vardeprovsti.dk/ Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester www.folkekirkensskoletjeneste.dk/ I skoleåret 2015/16 udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et .... Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder ... Skole-Kirke-Samarbejdet www.skolekirkesamarbejdet.dk/ Forsiden · Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Årsplan · Lydspor · Fortællesnoren ... Undervisningstilbud i skoleåret 2015-2016. indskolingen. mellemtrinnet.
Read more
  • 0

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Introduktionskursus for nyansatte   Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis. I første kvartal 2016 udbydes følgende kursus i Århus stift : Den 20. januar 2016 i Støvring sognegård Indhold Kurset vil byde på en gennemgang af Folkekirkens historie Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirken lokalt og regionalt Kurserne er udviklet af en arbejdsgruppe  af de faglige organisationer og Kirkeministeriet.   
Read more
  • 0

Konfirmander fortsætter efter konfirmationen

Konfirmander fortsætter efter konfirmationen Af sognepræst Carsten Andreassen, Højby For et par år siden var jeg sammen med nogle tyske præstekolleger. Den ene fortalte, at han glædede sig til at komme hjem til sine KUL’ere, som viste sig at være en tysk ungdomslederuddannelse. Det førte til en længere samtale om post-konfirmandarbejde. Han blev temmelig chokeret over, at en sådan arbejdsgren stort ikke findes i folkekirken. Vi har jo vænnet os til tanken om, at de unge ikke vil kirken, og så er det nemmest at lade dem være i fred. Min præstekollega fortalte, at de mange steder i Tyskland har en tilslutning på mellem 25 og 50 procent af en konfirmandårgang, som efter konfirmationen gennemfører en Kirkelig UngdomsLederuddannelse – kaldet KUL i Danmark – og sidenhen engagerer sig i børne- og ungdomsarbejdet i sognet. Læs også Konfirmand links Mine drømme Jeg så straks for mig, hvad der ville ske i dansk kirkeliv, hvis blot vi kan fastholde bare 10 procent af en konfirmandårgan…
Read more
  • 0