Katafalk fra UB-let med firehjulstræk. Ny UB-let ejer

Katafalk fra UB-let med firehjulstræk Katafalk fra UB-let. De Danske kirker har mange steder et akut problem og i forbindelse med ejerskiftet hos UB-let, har vi valgt at optimere produktionen og lave en kampagne på vores topmodel af UB-let katafalk. Denne er markedets eneste firehjulstrukne Katafalk. Man er 100% sikker på, at undgå vrid og anden overbelastning i kroppen, samt at katafalken ikke sætter sig fast i grusstier eller op ad ramper. I kampagnen er prisen sænket med 16.350 kr. gældende for hele første kvartal i 2018. Det betyder at UB-let tilbyder Katafalken til en ekstraordinær rabatteret kampagnepris på 49.500 kr. ekskl. moms, hvis der samtidigt laves en servicekontrakt til 1.995,00 kr. Se mere på https://ub-let.dk/katafalk-med-motor-og-firehjulstraek/ Kistehåndtering og arbejdsmiljø I 20 år har UB-let leveret katafalker til de Danske kirker. Nu oplever vi, at der i medierne og hos arbejdstilsynet er kommet fokus på kistehåndtering, som giver arbejdsmiljømæssige …
Read more
  • 0

Haslev Kirkegård får nye pladser

Tre nye uderum til Haslev Kirkegård Haslev Kirkegård bliver fornyet med nye pladser og rum. Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet 3 nye uderum til Haslev Kirkegård.   Haslev Kirkegård har flere ældre gravminder. De findes spredt ud over kirkegården. Haslev menighedsråd ønsker at samle gravminderne på et sted - i et såkaldt lapidarium Det nye lapidarium vil få plads til cirka hundrede gravminder. Lapidariets placering skaber en bedre sammenhæng med den øvrige kirkegård. Lettere adgang til kapellet Der bliver anlagt en mere tilgængelig adgangsvej til kapellet. Det sker ved at ændre vejen fra p-pladsen hen til kapellet. Så bliver adgangsvejen lettere for brugere, samtidig med at det gør det lettere at anvende kistevogne (katafalker). Belægningen bliver gang- og kørevenlig ved anvendelse af granitbordursten. Anne Stausholm Landskabsarkitekter er kirkepartner En plads ved kirkens gamle hovedindgang Haslev kirke er udvidet i flere omgange. På kirkens hjemmeside …
Read more
  • 0

Nej tak, jeg vil ikke sidde stille i kirken – smid bænkene ud. Landsbykirke reformation

Landsbykirke reformation. Af Viggo Mortensen Landsbykirke reformation. Landsbykirken som et aktiv. Jamen, er den da det? Er den ikke snarere en klods om benet, der dræner ressourcerne i en ellers veltrimmet centralstyret kirkeorganisation? De 100 mennesker, der var samlet på Brogården i Middelfart d. 31. maj 2016 var for det meste ikke i tvivl. At de var mødt op til Kirkefondets konference viste i hvert fald, at de var interesseret og villige til at arbejde for sagen. Om den dobbelte udfordring for kirken på landet Og der er nok at gøre. Kirken på landet er konfronteret med en dobbelt udfordring. Dels er der den grasserende centraliseringsbølge, der har ført til funktionstømning af landet og dermed fraflytning. Dels ændrer det religiøse landskab sig dramatisk i disse år, hvilket fører til spændinger i kulturen. Og kulturens spændinger viser sig altid stærkest i 7. kartoffelrække. Det handler om bygningerne, vores ufattelige skat af middelalder kirker, der ligger ud ove…
Read more
  • 0

Stiftskonsulent for kirken på landet

Stiftskonsulent for kirken på landet Sognepræst i Hals, Sophie Nordentoft, er fra 1. januar ansat som stiftskonsulent for "Kirken på landet"   – Aalborg stift er et stort landstift. Det giver nogle udfordringer i en tid, hvor mange flytter fra land til by. Derfor sætter vi nu fokus på disse udfordringer i håb om, at vi til stadighed kan være en levende og nærværende kirke. Også i landdistrikterne, siger biskop Henning Toft Bro. “Kirken på landet” har kørt som et nationalt projekt siden 2012. Det er derfor naturligt, at Aalborg Stift nu tager del i og ikke mindst lærer af det igangværende samarbejde.   Sognepræst Sophie Nordentoft er pr. 1. januar ansat som ny stiftskonsulent for projekt “Kirken på landet”. Stillingen er på halv tid i en periode på to år.Som stiftskonsulent refererer Sophie Nordentoft direkte til biskop Henning Toft
Read more
  • 0