Kapelkølerum

Hvor mange kister er der plads til? spørger politiet Kapelkølerum er sat i fokus i en pandemi-tid - Vi skal tælle pladser op i vores kapeller; hvor mange kølepladser vi har, og hvor mange kister, vi kan opbevare. Det er er chokerende og overraskende - og så minder det os alle sammen om, at det her er alvor, fortæller sognepræst Christian Roar Pedersen til TV Nord. Rigspolitiet vil danne sig et overblik, i tilfælde af at corona-pandemien udvikler sig eksplosivt i Danmark. Menighedsråd har lukket kapeller ”Menighedsråd rundt omkring i landet bør kraftigt overveje at åbne de lokale kapeller på kirkegårdene, som nu bruges til noget andet. De har i flere år nedlagt dem til fordel for opbevaring af haveredskaber og græsslåmaskiner. Disse redskaber kan sagtens opbevares et andet sted til fordel for opbevaring af de døde medborgere, hvilket kapeller oprindeligt er bygget til med store tykke mure,” siger Ole Roed Jakobsen, direktør i Danske Bedemænd til Kristeligt Dagbla…
Read more
  • 0

Dronningens kirkekunst i Gråsten Slotskirke

Dronningens kirkekunst i Gråsten Slotskirke Dronningens kirkekunst kan nu også ses i Gråsten Slotskirke. Dronningen har broderet et alterbordsforhæng til Gråsten Slotskirke. Dåben, gråstenæbler og kongefamiliens relation til Gråsten er central symbolik. Dåb, margueritter og gråstenæbler Midterpartiet i det nye antependium har dåben som det centrale motiv. Det er med inspiration fra salmerne 'Alle mine kilder' og 'Som tørstige hjort monne skrige'. Grundtvigs skrev salmerne over bibelske tekster om dåben og om menneskets tørst efter livets vand. Søjlerne i højre og venstre side har megen farverigdom.  Man ser også tre små margueritter. De er symbol for Dronningen og hendes to søstre og det lokale gråstenæble. De gyldne liljer spejler et motiv i kirkens loft af en engel, som bærer en lilje. Antependiet har Dronningen skabt med broderiteknikken petit point, hvor detaljer fremstår diagonalt med halve korssting. Kirkekunst på gavle Dronningens antependi…
Read more
  • 0

Lyd i Sct. Michaelis Kirke

Lyd i Sct. Michaelis Kirke. NorthStar leverede ny lyd i Sct. Michaelis kirke. Anlægget har aktive højttalere valgt til det nyindrettede kirkerum i Sct. Michaelis Kirke ”Se rundt på hinanden: Det er jer, der gør, at det har været værdifuldt og meningsfuldt at knokle med dette kirkerum. Det er for at give de bedste rammer for menighedens fællesskab, ligesom det lød i visionen,” sagde sognepræst Kristoffer Simonsen. Sct Michaelis Kirke blev genåbnet Store Bededag den 27. april. Ny lyd i Sct. Michaelis kirke Siden august 2017 har kirken været lukket og igennem en stor renovering og nyindretning for at få et fleksibelt kirkerum, der skal danne rammen om forskellige gudstjenesteformer og musiske arrangementer – både for børn, unge og ældre. De mange forandringer ville få betydning for akustikken i kirkerummet, og derfor omfattede projektet også et nyt lydanlæg fra Northstar. Aktive højttalere fra Bose Til at opnå optimal lyddækning med færrest mulige højttalere havde NorthStar v…
Read more
  • 0

Egedal kirke får ny lyd

Egedal kirke får ny lyd ”Det er dejligt, så nemt jeg kan høre præsten – uanset hvor jeg sidder,” lød det fra en kirkegænger i Egedal Kirke. Kirken havde på installeret et nyt lydanlæg fra NorthStar. Lyden har i mange år drillet menigheden i Egedal Kirke. Kirkerummet er akustisk designet, så orgel og sang har en meget fin klang. Desværre har samme forhold udfordret taleforståeligheden i det godt 22 meter lange rum. I flere år har 4 lofthøjttalere under orgelpulpituret givet lyd til de bagerste pladser. En løsning, der generede menigheden længere fremme, når højttalerlyden blev for høj. Det var kirkeværgen Niels-Erik Møller, der kontaktede NorthStar. Han ønskede at få et tilbud på ny lyd til Egedal Kirke. Menighedsrådet valgte NorthStar, og så blev den nye lydinstallation hurtigt lavet. . Den nye lyd løsning Højttalernes placering blev skræddersyet med Bose Modeler® lyddesign, så taleforståelighed og lyddækning blev optimal i forhold til kirkens akustik. Den nye lydløsning…
Read more
  • 0

Nej tak, jeg vil ikke sidde stille i kirken – smid bænkene ud. Landsbykirke reformation

Landsbykirke reformation. Af Viggo Mortensen Landsbykirke reformation. Landsbykirken som et aktiv. Jamen, er den da det? Er den ikke snarere en klods om benet, der dræner ressourcerne i en ellers veltrimmet centralstyret kirkeorganisation? De 100 mennesker, der var samlet på Brogården i Middelfart d. 31. maj 2016 var for det meste ikke i tvivl. At de var mødt op til Kirkefondets konference viste i hvert fald, at de var interesseret og villige til at arbejde for sagen. Om den dobbelte udfordring for kirken på landet Og der er nok at gøre. Kirken på landet er konfronteret med en dobbelt udfordring. Dels er der den grasserende centraliseringsbølge, der har ført til funktionstømning af landet og dermed fraflytning. Dels ændrer det religiøse landskab sig dramatisk i disse år, hvilket fører til spændinger i kulturen. Og kulturens spændinger viser sig altid stærkest i 7. kartoffelrække. Det handler om bygningerne, vores ufattelige skat af middelalder kirker, der ligger ud ove…
Read more
  • 0

Tyveri af kobber i danske kirker

Tyveri af kobber i danske kirker Tyveri af kommer fra danske kirkers tage og inventar stiger. Bolbro Kirke ved Odense haft besøg af kobbertyve i flere omgange. Der er stjålet kobber fra kirken og sognehusets vinduer, og tyvene har forsøgt at tage noget af kirkens udendørs kobbervæg. Bolbro Kirke har et pyramideformet tag med en sternkant af kobber.  Kirken har to kobberklædte spir. Bolbro Kirkes arkitekt er Erik Ebbe Lehn Petersen, Odense. Bolbro Kirke har nu installeret videoovervågning. Læs også: Tyverisikring i kirken ”Det er da forfærdeligt og irriterende. Folk herfra er rystede over, at der kommer folk og stjæler fra kirken. Man skulle tro, at den slags var utænkeligt, men det er der ikke noget, der er længere. Intet er helligt for tyvene,” siger Aage Møller, sognepræst i Bolbro Kirke til Kristeligt Dagblad. Andre kirker rundt om i landet er også ramt af kobbertyveri. Kobber mindeplader er hugget fra Østre Kirkegård i Randers. Der er stjålet nedløbsrør og en tagren…
Read more
  • 0

Johannes Exner arkitekt

Johannes Exner er død i en alder af 89 år. Johannes Exner er kendt som arkitekten, der sammen med sin hustru Inger fornyede den danske kirkearkitektur Han blev født i Hald ved Randers i 1926 som søn af et præstepar. Under krigen var han sammen med sin far aktiv i modstandsbevægelsen og måtte flygte til Sverige. Tegnestue I 1958 åbnede han sammen med sin hustru egen tegnestue. Deres første store opgave var Sankt Clemens Kirke i Randers udført sammen med Knud Erik Larsen.  Johannes Exner byggede flere danske kirker sammmen med sin hustru. Gug Kirke ved Aalborg, Nørrelandskirken i Holstebro og Islev Kirke i Rødovre er eksempler på det. Alle tre blev tegnet i samarbejde med hustruen. Tegnestuen er siden 1998 videreført af nye partnere og hedder i dag E+N Arkitektur A/S.
Read more
  • 0

Danmarks største kirke

Danmarks største kirke   Den længste kirke er Aarhus Domkirke. Den største landsbykirke er Vestervig, som ligger i Thy. Se alle kirker Kirken med de fleste kirkegængere Når der er radiotransmission fra en kirke er der cirka 75.000, der lytter med i radioen. F.eks. Søndag den 18. maj 2014, hvor  DR P1 sendte direkte gudstjeneste fra Hjallese kirke. Med omkring 75.000 lyttere blev den moderne, røde murstenskirke for en stund forvandlet til kirken med landets største menighed. Sognepræst Lene Crone-Nielsen stod for prædikenen og kirkens organist Svetlana Prip stod for musikken samme med kirkens kor.P1 sender direkte gudstjenestetransmissioner hver eneste søndag og helligdag året rundt. Der skal omkring 15 mikrofoner til at få den bedste lyd til de ca. 75.000 lyttere der i gennemsnit lytter med. Mange bruger radiogudstjenesten til at gå i kirke, synger med på salmerne og spiser selv brød og vin hjemme i stuen, når der er altergang i radioen…
Read more
  • 0