Kirke og klimakrise

Biskopper tager klimakrisen alvorligt Kirke og klimakrise har været på dagsordenen i kirkelige debatter. Nu bliver ordene omsat til handling. Biskopperne har på bispemøde besluttet, at kirken skal arbejde for at mindske CO2 udslip. Folkekirken skal arbejde på at leve op til den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslip frem mod 2030. Det er ved kirkens bygninger der vil være størst potientale for reduktion. Vi vil gøre så meget, vi kan, for at nå målet på 70 procent inden 2030, siger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, til Kristeligt Dagblad.

Men med mange bygninger, der stammer tilbage fra Middelalderen, bliver det ikke en let sag, understreger han.

Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger.

Roskildes biskop er ny klimaambassadør Kirke og klimakrise på kirkens dag…
Read more
  • 0

Skov på kirkens jord

At plante et træ er et tegn på håb

Skov på kirkens jord. I dagbladet Information foreslog en læser, at politikerne skal plante skov. Det er godt med skov for at mindske CO2 udledninger. Flere læsere gjorde opmærksom på, at det naturligvis er de lokale menighedsråd og ikke landspolitikerne, der skal bestemme over kirkens jorde. Samtidigt er der flere eksempler på at Grønne kirker planter skov allerede. 

Ugerløse kirkeskov. Foto: Ugerløse kirke

Ugerløse kirke i Roskilde stift planter skov på kirkens jord

Kirker planter træer for håb

I takt med mange kirkers omstilling til grønnere profiler, beslutter flere menighedsråd at rejse skov . Ved at omdanne arealer til skov, bliver der skabt plads til fællesskab og fordybelse. 

Folkekirken skriver om skov på kirkens jorde

Fordele med skov

Ved at rejse skov får Danmark mere natur og et rigere dyreliv, og kirkens jord kan anvendes mere socialt og bæredygtigt – til gav…

Read more
  • 0

Lys uden forurening i kirken

Lys uden forurening i kirken

Juletræ med stearinlys, to høje lys på alteret, små lys i stolerækkerne. Masser af lys i kirken. Lys der blafrer og udsender en velkendt lugt, som bærer minder med sig. Øjne og næse opfatter det og vi tænker på mindernes jul i hjem og kirke.

Lys uden forurening i kirken

Men nu læser vi så at mange lys forurener med små artikler, der er sundhedsskadelige. Ja, det kan være så slemt som at færdes på en gade, hvor der kører diesel- og benzinbiler i lange rækker.

Når vi får denne advarsel, så giver det et skår i de gamle minder fra en tid med hygge i de mørke vinteraftener.

Her kan du købe lys til kirken Findes der alternativer?

Kan vi beholde de hyggelige lys og samtidigt undgå forurening i vores stuer og kirkerum? Ja, det er faktisk muligt.

På fagmessen Kirkens Forum talte jeg med to udstillere, der præsenterede sunde alternativer.

Lys med olie Alter med nylonlys og palmeolie

Jeg t…

Read more
  • 0

Flemming Kramp

Flemming Kramp - EN ROLIG ILDSJÆL, SOM TÆNDTE MANGE ANDRE Af Niels Thure Krarup for Mission Afrika Flemming Kramp. "Lær os at holde tal på vore dage..." formaner Salmisten i Gamle Testamente, "...så vi kan få visdom i hjertet." De ord efterlevede vores gamle missionærkollega og nabo i Addis Ababa Flemming Kramp. I januar fik han at vide af sin læge, at hans sygdom var uhelbredelig, og at han højst ville leve ét år mere. Den prognose mærkede ingen af os noget til ved et 'gensyns-fellowship' for Mission Afrika-veteraner for knap tre måneder siden. Han var veloplagt og hentydede kun til den i en bisætning i et indlæg om noget andet. Flemminger 'FlemmInger' (som han og hans gæve kone underskrev sig selv i breve og mails) delte et livslangt engagement i mission. På en måde, hvor det virker kunstigt at opdele deres 'livsmission' efter geografi som 'ydre' og 'indre'. Ligesom det bør nævnes, at deres parløb var med til at få 'Lærerindernes Missionsforening" og 'Lærernes Do.' fusione…
Read more
  • 0

Grøn Kirke håb på dagsorden

Grøn Kirke konference   Grøn Kirke håb på dagsorden Grøn Kirke afholder en konference med fokus på det kristne håb i klima- og miljøkrisen. Konferencen er tværkirkelig. PROGRAM Hvordan kan vi forstå det kristne håb, og hvordan kan det håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende afmagt over klodens tilstand? Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for verdens fremtid Foredrag ved Else Marie Wiberg Pedersen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer Foredrag ved Ulrik Nissen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet Ignitiansk refleksion med afsæt i Laudato Si Refleksionsworkshop ved katolsk præst Daniel Nørgaard Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen Foredrag ved teolog og forfatter Doris Ottesen Bjergprædikenen Musikandagt ved Kristian ”UFO” Humaidan (rap), Edda Meyer (sang), Karsten Hermansen (klaver og sang), Linnéa Villén (fløjte) og ko…
Read more
  • 0

Danmission 2018

Danmission 2018

Danmission 2018 årsmøde og repræsentantskab på Nyborg Strand 1. september 2018.

Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danmission aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.Han fortalte om samarbejdet med Danida. Danmissions medarbejdere får et godt skudsmål. Danida er imponeret over det gode udviklingsarbejde Danmission udfører. Tidligere var 'kirke' og 'kristendom' et fy-ord, men nu er det anerkendt at kristne kan gøre en forskel. Midler fra Danida kan derfor også gå til kirkeudvikling.

"Mens vi kan glæde os over en voksende forståelse for troens betydning i menneskers liv og hverdag hos vores samarbejdspartnere i Danida og Udenrigsministeriet, så må vi konstatere, at religionsfriheden generelt er kommet under pres. Der er derfor fortsat akut brug for Danmissions indsats både i form af fattigdomsbekæmpelse og samfundsopbyggende, konfliktdæmpende og fredssk…

Read more
  • 0

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding

Grøn inspirationsdag for menighedsråd

Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding. Hvordan kommer man i gang med omstillingen til at være grøn kirke. Hvad betyder det f.eks. for kirkefunktionærerne? Det er afsættet for en inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding tirsdag den 19. juni. Arrangørerne inviterer alle interesserede i hele stiftet.

Simon Peters Kirke i Kolding er en af stiftets syv grønne kirker. Her serveres der fairtrade kaffe, mens samtalen går om kirkebier, solceller, genbrugstallerkener og et kirkeblad, der bliver tryk med miljøvenlige farver. Nu har kirken tilrettelagt en inspirationsdag om det grønne liv. Her bliver der oplæg både ved præsten, menighedsrådet og kirkens ansatte, og der bydes på grøn mad og masser af gode råd. Hertil inviterer Simon Peters Kirke alle præster, menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere ved kirkerne i hele stiftet: "Vi vil gerne dele vore erfaringer og indbyder til en dag, hvor vi kommer hele…
Read more
  • 0

Egå Kirke er nu grøn kirke

Egå Kirke er nu grøn kirke [unable to retrieve full-text content] Velkommen til Egå Kirke i netværket af Grønne Kirker Published at Thu, 01 Feb 2018 09:58:56 +0000
Read more
  • 0

Varmestyring i kirken finansierer mere kirkeliv

Varmestyring i kirken med en telefon Varmestyring i kirken i Skæve i Nordjylland sker med en lille telefon fbq('track', 'ViewContent', { value: 10, }); Skæve Kirke fik installeret varmestyringen i 2017. ”App’en er overskuelig og nem at bruge” fortæller Anita Jensen fra Skæve Kirke. Hun bruger selv app’en på sin telefon til at styre og overvåge installationen. De andre ansatte ved kirken bruger pc’en. I app’en har Anita Jensen en god oversigt over de 4 varmegrupper der er i kirken, skib – kor - våbenhus og orgel. De alle kører med en grundvarme på 7 grader. Det er den minimums temperatur, der er sat i forhold til orglet og de gamle materialer i kirken. Skæve Kirke har valgt Cleverhouse som varmestyring. Det er en løsning, der leveres af Softcontrol. Jeg havde hørt om produktet fra andre gravere i forbindelse med kurser.  Efter en gennemgang af en elektriker, blev det hele installeret, fortæller Anita Jensen Hun fik en god introduktion i brug af app’en, så h…
Read more
  • 0

Kirkepartner er grøn

Kirkepartner er grøn kirkelige organisation Kirkepartner er grøn. Det gælder også hjemmeside kirkepartner.dk, som bruger grøn energi. Produktionen foregår på PC'er som får el fra solceller og vindmøller. Vi har solceller på taget. Hvis der ikke er sol nok, så køber vi el fra vindmøller. En del af elprisen går til Nødstrøm, der hjælper med elanlæg i Afrika. Du kan med klima sindsro bevæge dig rundt på www.kirkepartner.dk   Kirkepartner har modtaget et certifikat fra Grøn Kirke. Det viser at Kirkepartner er grøn, fordi organisationen opfylder en række kriterier. Grønne kirkelige organisationer.   Grøn Kirke håb på dagsorden Fakta: GRØN KIRKELIG ORGANISATION For at blive Grøn Kirkelig organisation, skal organisationen gennemgå en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier. Når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirkelig Organisation. Tjeklisten indeholder e…
Read more
  • 0