Gørtler og metalstøber

https://youtu.be/-j_d5rhoEiQ Gørtler er navnet på en håndværker der arbejder med metal. En gørtler kan fremstille, reparere og renovere kirkeinventar og kirkeeffekter i messing, kobber, bronze eller andre metaller.  For eksempel lysekroner, der pudses op og renoveres efter behov. Håndværkeren udfører det i håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet. Find gørtlere på kirkepartner.dk Flere gørtlere på Kirkepartner Denne film viser støbning af messing, der videreforarbejdes af gørtleren. En gørtler arbejder også i andre materialer som f. eks. tin, kobber, guld, sølv og jern. Tyveri af kobber i danske kirker Når gørtleren skal samle sine beslag, foregår det ofte ved slaglodning. Efterfølgende bearbejdes overfladerne ved slibning og polering til færdig overflade. Filmet er lavet af Byggefilm.dk og her vises link til YouTube. Den Jyske Gørtler forgylder Svendborg Gørtlere kan også fremstille ny effekter til kirkerne. Det kan f.eks. være lysglober, lysekroner, …
Read more
  • 0

Sankt Johannes Kirken i nyt lys

Sankt Johannes Kirken i nyt lys Sankt Johannes Kirken i Malmø er byens næststørste kirke, og danner årligt rammen om mange offentlige arrangementer. I 2017 stod man over for en renovering af de gamle elektriske installationer i kirken. Man ønskede at opnå en energibesparelse ved anvendelse af LED-teknologi, og man ønskede at få en gennemtænkt løsning med fokus på bedre belysning. Den daværende belysning bestod af tre store lysekroner og 5 mindre bestykkede med ca. 72 lyskilder pr. lysekrone og et skyhøjt energiforbrug. ÅF Lightings løsning fremhæver arkitekturen og understøtter kirkens aktiviteter Under ÅF Lightings første besøg i kirken blev det tydeligt, at den daværende belysning blændede og kun lyste kirkens midterskib op. ÅF Lightings løsning har derfor fokus på, at fremhæve flere dele af arkitekturen og samtidig understøtte kirkens forskellige funktioner. Midterskibets højde er nu betonet ved at gøre kor og orgel mere synlig. Beskueren blik ledes op i højden, s…
Read more
  • 0

Lyd i Sct. Michaelis Kirke

Lyd i Sct. Michaelis Kirke. NorthStar leverede ny lyd i Sct. Michaelis kirke. Anlægget har aktive højttalere valgt til det nyindrettede kirkerum i Sct. Michaelis Kirke ”Se rundt på hinanden: Det er jer, der gør, at det har været værdifuldt og meningsfuldt at knokle med dette kirkerum. Det er for at give de bedste rammer for menighedens fællesskab, ligesom det lød i visionen,” sagde sognepræst Kristoffer Simonsen. Sct Michaelis Kirke blev genåbnet Store Bededag den 27. april. Ny lyd i Sct. Michaelis kirke Siden august 2017 har kirken været lukket og igennem en stor renovering og nyindretning for at få et fleksibelt kirkerum, der skal danne rammen om forskellige gudstjenesteformer og musiske arrangementer – både for børn, unge og ældre. De mange forandringer ville få betydning for akustikken i kirkerummet, og derfor omfattede projektet også et nyt lydanlæg fra Northstar. Aktive højttalere fra Bose Til at opnå optimal lyddækning med færrest mulige højttalere havde NorthStar v…
Read more
  • 0

Kirkegårde i fremtiden

Kirkegårde i fremtiden Kirkegårdene udvikler sig i takt med vores tanker om og viljer til vores sidste hvile. Derfor er der brug for visioner til, hvordan kirkegården skal bruges i fremtiden. Udgangspunktet for en forandring på kirkegården er at turde tænke fremad og også ud af boksen. Der skal findes overblik, helt op fra helikopterhøjde, for hvordan fremtidens kirkegård skal se ud om 30-50 år.   Kirkegårde i fremtiden Med udgangspunkt i kirkegårdens værdier, både i forhold til relationer til landskabet, til historie og kulturarv kan der tages stilling til, hvad der skal bygges videre på og hvad der kan undværes. Samtidig bør der sættes fokus på fremtiden, og på hvad kirkegården vil tilbyde fremtidige generationer. I dag er der for eksempel flere forskellige ønsker det sidste hvilested. Det skal afspejle vores individuelle syn og livsstil. Bl.a. er der ønske om at blive stedt til hvile i mere park- og naturprægede omgivelser i f.eks. en skov, på en eng eller i en f…
Read more
  • 0

Kirkedør til Ørsted kirke

Kirkedør til Ørsted kirke fra UD Vinduer Ørsted kirke på Djursland har netop fået ny smuk kirkedør. Den er udført sirligt i massive mahogniplanker udvendigt - og med fyrplanker indvendigt. Kirkedør farven er nøje udvalgt efter det øvrige interiør i kirken, så helheden bliver smuk og stilfuld. Tidligere har UD Vinduer leveret kassevinduer til kirken, som er udført i eg og hvidmalede udvendigt. Glasset er naturligvis håndkittet - og løsningen står fantastisk flot. UD Vinduer kan lave en special designet løsning til kirker i hele landet. Læs mere om UD Vinduer her.  
Read more
  • 0

Kirkerenovering åbner kirken hele døgnet

Kirkerenovering åbner kirken hele døgnet Der kommer næsten ingen i kirken. Skal vi lukke den? Det var det alvorlige spørgsmål, nogle stillede sig i Karlskrona. Men vi kan jo også vælge at åbne den op, sagde andre.  Og man valgte det sidste. Frederikskyrkan skal fremover være åben døgnet rundt. Det er en kirkerenovering af danske Drachmann Arkitekter der vil gøre det muligt. De har fået opgaven med  at restaurere Frederikskyrkan i Karlskrona. Kirken er på UNESCOs verdensarvsliste. Samtidig skal kirken indrettes til at kunne møde fremtidens behov. "Vi vil udvikle kirken, så den igen trækker folk inden døre og bliver genaktiveret," lyder det fra  Ole og datteren Amalie Drachmann . Drachmann Arkitekter er stærk til restaurering Ole Drachmann står sammen med datteren Amalie i spidsen for Drachmann Arkitekter. Tilsammen udgør far og datter et af Skandinaviens stærkeste restaureringsteams. I den brede befolkning er Ole Drachmann nok bedste kendt for at have stået for genopbygningen …
Read more
  • 0

Nej tak, jeg vil ikke sidde stille i kirken – smid bænkene ud. Landsbykirke reformation

Landsbykirke reformation. Af Viggo Mortensen Landsbykirke reformation. Landsbykirken som et aktiv. Jamen, er den da det? Er den ikke snarere en klods om benet, der dræner ressourcerne i en ellers veltrimmet centralstyret kirkeorganisation? De 100 mennesker, der var samlet på Brogården i Middelfart d. 31. maj 2016 var for det meste ikke i tvivl. At de var mødt op til Kirkefondets konference viste i hvert fald, at de var interesseret og villige til at arbejde for sagen. Om den dobbelte udfordring for kirken på landet Og der er nok at gøre. Kirken på landet er konfronteret med en dobbelt udfordring. Dels er der den grasserende centraliseringsbølge, der har ført til funktionstømning af landet og dermed fraflytning. Dels ændrer det religiøse landskab sig dramatisk i disse år, hvilket fører til spændinger i kulturen. Og kulturens spændinger viser sig altid stærkest i 7. kartoffelrække. Det handler om bygningerne, vores ufattelige skat af middelalder kirker, der ligger ud ove…
Read more
  • 0

Domkirke med englelyd

Domkirke med englelyd Endnu en domkirke har fået englelyd af NorthStar I påsken lød præsten i Aarhus Domkirke anderledes. Talens rungende efterklang var reduceret betragteligt, og ordene var nu lettere at høre. Forklaringen på den klare lyd og forbedrede taleforståelighed i kirkerummet er et helt nyt lydanlæg skræddersyet og installeret af AV-virksomheden NorthStar. Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke, og 20 meter under hvælvingerne er menigheden udsat for en efterklangstid på ca. 6 sekunder. Den meget lange efterklangstid er god til orgelmusik, men udfordrer præstens tale, så mange af tilhørerne på de 1.200 siddepladser har svært ved at høre ordene ordentligt. Flerårig proces Menighedsrådet for Aarhus Domkirke havde gennem en årrække ønsket et nyt lydanlæg, og efter en flerårig proces med markedsvurdering, indhentning af tilbud, ansøgning om penge, godkendelse hos myndigheder, Nationalmuseet m.fl. lykkedes det endeligt i januar at få accept t…
Read more
  • 0

Skørping Nykirke renovering

Skørping Nykirke renoveret med glasmosaik og ny lyd Skørping Nykirke har fået en gennemgående restaurering med glasmosaik og glaskunst af den færøske kunstner  Tróndur Patersson.  Der er 23 m2 glaskunst som ændrer kirkerummet med mere lys og farver.   I kirkerummet er alt udskiftet med undtagelse af prædikestol, orgel og døbefont. Se billedreportage her - Det er noget af det smukkeste, jeg har set. Det er blevet så fint, og det overgår alle forventninger, siger sognepræst Lise Nedergaard. Ny lyd og billeder i kirken Der er installeret et helt nyt Bose lydanlæg i kirkerummet. Med en iPad betjenes hele anlægget.  Et par fastmonterede kameraer sender direkte billeder til en skærm på pulpituret fra henholdsvis kor og prædikestol, alt efter hvor præsten står. Det har været spændende at være en del af en så omfattende kirkerenovering lige fra de første samtaler med arkitekt Søren Kibsgaard og menighedsformand Finn Munk – til at se det endelige resultat, som er blevet fr…
Read more
  • 0