Nej tak, jeg vil ikke sidde stille i kirken – smid bænkene ud. Reformation af landsbykirken

Reformation af landsbykirken Landsbykirken som et aktiv Af Viggo Mortensen Jamen, er den da det? Er den ikke snarere en klods om benet, der dræner ressourcerne i en ellers veltrimmet centralstyret kirkeorganisation? De 100 mennesker, der var samlet på Brogården i Middelfart d. 31. maj var for det meste ikke i tvivl. At de var mødt op til Kirkefondets konference viste i hvert fald, at de var interesseret og villige til at arbejde for sagen. Om den dobbelte udfordring for kirken på landet Og der er nok at gøre. Kirken på landet er konfronteret med en dobbelt udfordring. Dels er der den grasserende centraliseringsbølge, der har ført til funktionstømning af landet og dermed fraflytning. Dels ændrer det religiøse landskab sig dramatisk i disse år, hvilket fører til spændinger i kulturen. Og kulturens spændinger viser sig altid stærkest i 7. kartoffelrække. Det handler om bygningerne, vores ufattelige skat af middelalder kirker, der ligger ud over landet spredt. En umistel…
Read more
  • 0

Domkirke med englelyd

Domkirke med englelyd Endnu en domkirke har fået englelyd af NorthStar I påsken lød præsten i Aarhus Domkirke anderledes. Talens rungende efterklang var reduceret betragteligt, og ordene var nu lettere at høre. Forklaringen på den klare lyd og forbedrede taleforståelighed i kirkerummet er et helt nyt lydanlæg skræddersyet og installeret af AV-virksomheden NorthStar. Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke, og 20 meter under hvælvingerne er menigheden udsat for en efterklangstid på ca. 6 sekunder. Den meget lange efterklangstid er god til orgelmusik, men udfordrer præstens tale, så mange af tilhørerne på de 1.200 siddepladser har svært ved at høre ordene ordentligt. Flerårig proces Menighedsrådet for Aarhus Domkirke havde gennem en årrække ønsket et nyt lydanlæg, og efter en flerårig proces med markedsvurdering, indhentning af tilbud, ansøgning om penge, godkendelse hos myndigheder, Nationalmuseet m.fl. lykkedes det endeligt i januar at få accept t…
Read more
  • 0

Skørping Nykirke renovering

Skørping Nykirke renoveret med glasmosaik og ny lyd Skørping Nykirke har fået en gennemgående restaurering med glasmosaik og glaskunst af den færøske kunstner  Tróndur Patersson.  Der er 23 m2 glaskunst som ændrer kirkerummet med mere lys og farver.   I kirkerummet er alt udskiftet med undtagelse af prædikestol, orgel og døbefont. Se billedreportage her - Det er noget af det smukkeste, jeg har set. Det er blevet så fint, og det overgår alle forventninger, siger sognepræst Lise Nedergaard. Ny lyd og billeder i kirken Der er installeret et helt nyt Bose lydanlæg i kirkerummet. Med en iPad betjenes hele anlægget.  Et par fastmonterede kameraer sender direkte billeder til en skærm på pulpituret fra henholdsvis kor og prædikestol, alt efter hvor præsten står. Det har været spændende at være en del af en så omfattende kirkerenovering lige fra de første samtaler med arkitekt Søren Kibsgaard og menighedsformand Finn Munk – til at se det endelige resultat, som er blevet fr…
Read more
  • 0

Den Jyske Gørtler forgylder Svendborg

Torvepladsen i Svendborg skal renoveres i forbindelse med en byforskønnelse. Det gamle springvandsystem med havfruer og løvehoveder skal igen stå på torvet. Der skal nyt bronze på og det sørger Den Jyske Gørtler for. To tons bronze i plader af 5x6 meter skal der til. Her ses et billede af karret som det ser ud i august. To tons bronze i plader af 5×6 meter skal der bruges hertil. - Det er en opgave der kræver erfaring med at svejse i bronze og værkstedskapacitet til at håndtere de store tunge plader. Der var 5 der var med i licitationen, der altså blev vundet af det jyske firma. Den Jyske Gørtler er specialiseret i renoveringsopgaver og har lavet arbejder i bl.a. Hover, Balslev og Skibet kirker.
Read more
  • 0