Mere grøn viden og rådgivning til kirkegårde

Webinar om biodiversitet på kirkegården

Kirkegårdene spiller en vigtig rolle i at fremme biodiversiteten – både lokalt og på landsplan. Styrker vi indsatsen i fællesskab, så er det er en gevinst for både naturen, kirken og alle de besøgende, som kommer på kirkegården og går inspireret derfra.

 

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Praktiske informationer

Tidspunkt: Onsdag den 1. marts klokken 16:30

Tilmeld dig her: LINK TIL TILMELDING

Mere grøn viden til kirkegårde. Kirkegårdene står over for store udfordringer, blandt andet en strammere økonomi og krav om mere effektiv drift. Der er hjælp at hente hos Skov & Landskab, som igen i år tilbyder kirkegårdene særlige Videnblade og abonnement på Videntjeneste.

 

Der er mange interesser at tage hensyn til, når man driver en kirkegård. Den skal først og fremmest være en værdig ramme om begravelser og fungere som støttende rum for sorg og minder. Kirkegården skal også være sikker at færdes på og tilgængelig for alle i al slags vejr, uanset alder og eventuelle handicap.

Wad stendiger
Wad stendiger

Kirkegårdens herligheder

 

Store udfordringer

Kirkegårdene står over for store udfordringer, der har konsekvenser langt frem i tiden. En af udfordringerne er det ændrede begravelsesmønster og behovet for udviklingsplaner. En anden er nye myndighedskrav og det faktum, at brugernes ønsker er mere forskellige end tidligere. En tredje stor udfordring er de stigende krav om økonomisk effektivitet og bæredygtige løsninger i driften.

Folkekirkens grønne omstilling

Formidling af mere grøn viden via Videntjeneste

Skov & Landskab formidler viden til fagfolk via Videntjenesten for Park og Landskab . Kernen er korte artikler – Videnblade, der beskriver hvert emne kort og overskueligt. Mere grøn viden kort sagt.

Læs f.eks. om nye kneb mod ukrudtsbekæmpelse eller hvilke planter der kan afløse de mange syge buksbom rundt omkring på kirkegårdene.

 

Herudover følger rådgivning via mail og telefon fra vores eksperter i f.eks. plantesygdomme, pleje og etablering af plantninger samt ukrudtsbekæmpelse.