Kort over folkekirkens jorder

Kort over folkekirkens jorder

Nyt kort over folkekirkens jorder

Velkommen til det interaktive værktøj, der giver dig detaljer om alle folkekirkens jorder. Dette åbne kort viser placeringen af disse jorder, hvordan de i øjeblikket drives, samt lokale muligheder og begrænsninger for anden anvendelse. Her er nogle nøglepunkter:

  1. Placering af jorder: Du kan finde din kirkes jord på kortet og få en visuel oversigt over, hvor de ligger.
  2. Driftsinformation: Kortet viser, hvordan jorderne forvaltes i dag. Det inkluderer oplysninger om økologiske nabojorder, drikkevandsboringer, kulstofrige lavbundsjorder og mere.
  3. Lokale muligheder og begrænsninger: Du kan også se, hvilke områder der har lavt tilslutningsbidrag for vedvarende energi, hvor skovrejsning er uønsket ifølge lokalplanen, og eventuelle særlige fredninger omkring kirker.

Værktøjet er et nyttigt redskab for menighedsråd, naboer, kommuner og andre interessenter. Det giver indsigt i, hvordan vi bedst kan forvalte folkekirkens jorder med fokus på miljø og klima. Husk at dykke ned i vejledningerne og guides for at få mest muligt ud af kortet12

Folkekirkens klimakortlægning

OBS! I den nuværende version af kortet mangler desværre data om kirkebeskyttelseszoner for det område, der dækker det gamle Viborg Amt. Der arbejdes i øjeblikket på at lokalisere og opdatere data, så alle områder i landet er inddækket. Vi gør opmærksom på, at data i kortet er vejledende.

https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/jorder/kort-over-alle-folkekirkens-jorder

Folkekirken får et stærkt redskab til at nå klimamål skriver folkekirken.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *