View More Listings

Nyt og nyttigt

Læs de nyeste artikler

Det reformatoriske gennembrud i kort udgave

Det reformatoriske gennembrud i kort udgave

Lærd og lødig læsning af Luther fra Asger Chr. Højlund, der er professor på Menighedsfakultetet i Aarhus

The Weekly Standard oplyste forleden, at Martin Luther efter Jesus er den person, der er skrevet mest om.

Professor på Menighedsfakultetet i Aarhus Asger Chr. Højlunds bidrag til den omfattende Luther-litteratur er dog ingenlunde at kimse ad. ”Urimeligt godt nyt” rummer en fortrinlig udlægning af det reformatoriske gennembrud, og bogens mange rammende citater vidner om, at forfatterskabets format baner sig vej igennem de spærrebomme af forvanskninger, som reformationsjubilæet også har udsat Luthers navn for.

Han hed i øvrigt oprindeligt Luder til efternavn, og Højlund gør opmærksom på, at når det blev ændret til Luther i 1517, kan det meget vel hænge sammen med, at ”fri” på græsk hedder ”eleutheros”. Med just dette græske ord underskrev Luther sig jævnligt lige efter den reformatoriske opdagelse, hvor han læ…

Read more
  • 0

Kirkepartner er grøn

Kirkepartner er grøn kirkelige organisation Kirkepartners hjemmesider er grønne. Produktionen foregår på PC'er som får el fra solceller og vindmøller. Vi har solceller på taget. Hvis der ikke er sol nok, så køber vi el fra vindmøller gennem Naturenergi. En del af elprisen går til Nødstrøm, der hjælper med elanlæg i Afrika.Du kan med klima sindsro bevæge dig rundt på www.kirkepartner.dk og www.kirkepartner.dk/blog.Kirkepartner har modtaget et certifikat fra Grøn Kirke. Det viser at Kirkepartner er grøn, fordi organisationen opfylder en række kriterier. Grønne kirkelige organisationer.  Fakta: GRØN KIRKELIG ORGANISATIONFor at blive Grøn Kirkelig organisation, skal organisationen gennemgå en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier. Når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirkelig Organisation. Tjeklisten indeholder en vejledning, som uddyber punkterne og hjælpe…
Read more
  • 0

Marianne Gaarden ny biskop i Lolland-Falsters stift

Marianne Gaarden ny biskop i Lolland-Falsters stift  Marianne Gaarden fik i bispevalgets anden runde 206 stemmer mod modkandidaten Christina Rygaard Kristiansens 201 stemmer. Der blev i alt afgivet 415 stemmer ved valget – otte af dem var blanke.Marianne Gaarden er født i 1964. Hun blev uddannet som teolog ved Københavns Universitet i 2005, og i perioden 2007-2010 var hun sognepræst i Præstø-Skibinge pastorat, Roskilde Stift.I 2006-2007 var hun desuden sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, Helsingør Stift.I perioden 2006-2010 arbejdede hun ved siden af præstegerningen som kursusleder, lektor og censor ved Hillerød Provsti, pastoralseminarierne og Undervisningsministeriet.I 2014 blev hun ph.d. med en interviewundersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og gudstjeneste.Marianne Gaarden har to voksne sønner og er gift med leder af Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, Michael Schelde.
Read more
  • 0