View More Listings

Nyt og nyttigt

Læs de nyeste artikler

Marianne Gaarden ny biskop i Lolland-Falsters stift

Marianne Gaarden ny biskop i Lolland-Falsters stift  Marianne Gaarden fik i bispevalgets anden runde 206 stemmer mod modkandidaten Christina Rygaard Kristiansens 201 stemmer. Der blev i alt afgivet 415 stemmer ved valget – otte af dem var blanke.Marianne Gaarden er født i 1964. Hun blev uddannet som teolog ved Københavns Universitet i 2005, og i perioden 2007-2010 var hun sognepræst i Præstø-Skibinge pastorat, Roskilde Stift.I 2006-2007 var hun desuden sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, Helsingør Stift.I perioden 2006-2010 arbejdede hun ved siden af præstegerningen som kursusleder, lektor og censor ved Hillerød Provsti, pastoralseminarierne og Undervisningsministeriet.I 2014 blev hun ph.d. med en interviewundersøgelse af menighedens oplevelse af prædiken og gudstjeneste.Marianne Gaarden har to voksne sønner og er gift med leder af Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, Michael Schelde.
Read more
  • 0

Samarbejde mellem kommune og kirke styrker lokalområdet

Samarbejde mellem kommune og kirke styrker lokalområdetMarianne Luna RøndalI Hillerød bliver der hvert år i slutningen af juni klippet ekstra meget hæk, malet lejligheder og gjort rent hos mennesker, der har brugt for hjælp. Her kommer unge kristne studerende til byen, og sammen med lokale muslimske unge hjælper de ældre og andre, der har brug for hjælp til det ugelange arrangement Assist.Sognepræst i Grønnevang Kirke, Thyge Enevoldsen, står bag arrangementet, som er et samarbejde mellem boligforeningen i Kongevænget, Grønnevang Kirke og Kristeligt Forbund for Studerende.- Det er et fælles projekt, der er meget synligt og som sender et stærkt signal om fællesskab til alle, der bor i området, siger Thyge Enevoldsen.LÆS MERE: Kirken og kommunen arbejder tættere end nogensinde Kirke og kommune har ikke altid opdaget hinanden  Assist-arrangementet er blot er af mange samarbejder mellem blandt andet Hillerød Kommune og Grønnevang Kirke. Og Hillerød er ikke det …
Read more
  • 0

Arrogance er slangens hoved

Arrogance er slangens hoved

Alle de flotte kort med Luther-citater havde jeg lagt ud på gulvet, så konfirmanderne kunne vælge et hver. En af pigerne valgte: ”Arrogance er slangens hoved”.                

Da jeg spurgte, om de ville sige lidt om deres valgte citat, sagde denne pige:                         

” Arrogance,- det kender jeg fra mig selv. F.eks. når jeg har nogle sjove, men grimme bemærkninger eller tanker inde i hovedet om en bestemt lærer, som jeg bare ikke kan tage, så er jeg arrogant”. Lidt i sjov spurgte jeg så, om andre kendte til det samme? Og vi rakte alle sammen fingeren i vejret.

Arrogance eller hovmod fører mange grimme ting med sig. Derfor sagde man i middelalderen om de 7 dødsynder, at hovmod er den primære hovedsynd, fordi den trækker de andre 6 med sig i kølvandet. Og det gør den, fordi man af hovmod eller arrogance tror sig bedre eller mere værd end andre. Det kan så medføre, at man tillader sig diverse foreteelser, som ødelægg…

Read more
  • 0