Plastikaffald i kirken

Plastikaffald i kirken

Plastikaffald i kirken.

Plastikaffald er en udfordring, og det er fantastisk, at du ønsker at gøre en forskel i kirken! Her er nogle måder, hvorpå I kan reducere plastikaffaldet:

  1. Affaldssortering: Følg de nye krav fra januar 2023, hvor kirker skal sortere husholdningslignende affald efter de samme kriterier som private husholdninger. Sorter affaldet i 10 kategorier, herunder plast1.
  2. Prioriter genbrug: Forstå værdien af dit plastikaffald. Når I sorterer, bliver det tydeligt, hvor meget affald I genererer. Mange engangsplastikprodukter har en kort levetid, og det er vigtigt at forstå, at affald skal blive en ressource, der genbruges, og ikke blot ende som affald. Ved at reducere forbruget kan I bremse den stigende plastikproduktion.
  3. Send et signal: Ved at fortsætte med at sortere plastikaffaldet sender I et vigtigt signal til kommuner og politikere. Det viser, at der er en velvilje fra borgerne, og at plastikaffald har en værdi, som ikke blot skal brændes af. Sammen kan vi gøre en forskel og skabe mere bæredygtige løsninger2.
  4. Inspiration fra andre kirker: Kig på eksempler som Den Norske Kirkes katedral, der bygges af plastikaffald fra havet som et symbol på den multireligiøse klimakamp. Havforureningen er alarmerende, og vi kan alle bidrage til at gøre en forskel3.

Lad os sammen arbejde for at mindske plastikaffaldet og tage ansvar for vores miljø!

https://plasticchange.dk/videnscenter/nytter-det-at-sorter-her-er-5-ting-du-skal-vide-om-dit-plastaffald

https://www.gronkirke.dk/katedral-bygget-plastikaffald-havet-skal-give-haab-klimakrisen

Del dine erfaringer med at sortere og genbruge plastik – skriv nederst på denne side.

anonymous person with bag of plastic bottles
Sorter plastik. Photo by Sarah Chai on Pexels.com

Kreative og bæredygtige måder til genbruge plastik i kirken:

  1. Blomsterdekorationer: Lav farverige blomsterdekorationer ved at genbruge plastikflasker. Skær flaskerne i forskellige former og farver, og brug dem som blomsterblade. Det giver en unik og miljøvenlig dekoration til kirken.
  2. Plastikflasker som lysestager: Skær bunden af plastikflasker og brug dem som lysestager. Mal dem i forskellige farver eller dekorer dem med mønstre. De kan bruges til at skabe en hyggelig atmosfære i kirken.
  3. Plastik som kunst: Inviter lokale kunstnere eller kirkegængere til at lave kunstværker af genbrugsplastik. Det kan være skulpturer, malerier eller installationer. Det giver ikke kun en visuel oplevelse, men også en vigtig påmindelse om genbrug og bæredygtighed.
  4. Plastikindsamling: Organiser en plastikindsamling i kirken. Opfordr menigheden til at samle plastikflasker, poser og andre genstande. Derefter kan I sørge for, at det bliver korrekt genbrugt eller genanvendt.
  5. Plastik som byggemateriale: Hvis I har større projekter i kirken, kan I overveje at bruge genbrugsplastik som byggemateriale. Det kan være til skilte, bænke eller andre strukturer.

Husk, at selv små ændringer kan gøre en forskel. Ved at genbruge plastik reducerer I affaldsmængden og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *