Mission Afrikas generalsekretær fylder rundt

Han er “konsensussøgende på den gode måde,” men han bliver noget stram i betrækket, når medmenneskeligheden nedprioriteres i samfundet. Mission Afrikas generalsekretær fylder i dag 40 år.40 år er et skarpt hjørne for en mand, der trods en travl hverdag i spidsen for en af Danmarks største missions-organisationer, stadig holder sig godt.

Nogle vil dog mene, at 40 år faktisk stadig er ret ungt, og faktisk er de eneste tydelige tegn på, at Peter Fischer-Nielsen aldrer, sølvstænkene i hans fuldskæg.

Sammen med hans højde på 1,95 meter indgyder det i hvert fald en naturlig respekt, når han besøger partnerkirkerne i Afrika – og så er der også hans CV, der er spækket med ledelsesopgaver og eventyrlyst:

Peter Fischer-Nielsen er født 27. oktober 1976 i Vejle, hvor han voksede op og gik i skole og gymnasium. Efter gymnasietiden var han elev på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter (LTC) og tilbragte derefter et halvt år i Botswana som volontør for Promissio.

Kan han tale arabisk?

Han har studeret religionssociologi og arabisk på Københavns Universitet, hvilket blandt andet bragte ham til Ægypten på et halvt års studieophold. Han afsluttede sine studier i 2004 og har siden været ansat som debatredaktør på Kristeligt Dagblads internetportal religion.dk, leder af Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom (KIVIK) og kommunikationschef for it-virksomheden KirkeWeb.

I 2010 afsluttede han et ph.d.-studie på Aarhus Universitet med en afhandling om folkekirkens internetkommunikation. Siden 2013 har han været ansat i Mission Afrika, først som vicegeneralsekretær og nu som generalsekretær. I fritiden har Peter Fischer-Nielsen tidligere været bestyrelsesmedlem i Dansk Europamission og i den arabiske menighed Greater Love, ligesom han også har været engageret i Bibelselskabets arbejde.

Man føler sig hørt

Peter Fischer-Nielsen taler eftertænksomt og med autoritet, han gør en dyd ud af sin faglighed. Som leder er han ”konsensussøgende på den gode måde,” siger folk, der har arbejdet sammen med ham. Man føler sig hørt, når man taler til ham, og mild er han også.

Dog bliver han noget stram i betrækket, når medmenneskeligheden nedprioriteres i samfundet. Da regeringen bebudede, at den ville skære i udviklingsbistanden og tage penge fra de nærområder, som det ellers ligger i tidens retorik, at vi bør hjælpe, farede han straks til tasterne for at argumentere for det modsatte.

For Peter Fischer-Nielsen er utrætteligt på banen med det budskab, at kristentroen gør en forskel, og at de lokale kirker og medarbejdere i Afrika er nøgler til forandring og lokal forankring.

”Jeg kunne ønske mig er større accept og anerkendelse af danske NGO’ers og missionsorganisationers arbejde. For vi gør faktisk stor nytte. Vi giver folk redskaber til at løfte sig ud af fattigdom, vi uddanner, vi opmuntrer og står sammen med dem, der har det sværest – alt sammen noget, der kan være med til at forebygge flygtningekriser, som vi bruger så mange penge på at symptombehandle her i Europa,” siger Peter Fischer-Nielsen.

Navnebrødre

I den lidt mindre alvorlige del af skalaen, så bemærker kollegerne på Mission Afrikas kontor, at der sker sjove navnesammenfald med generalsekretæren. Han er nemlig ikke den eneste Peter Fischer- her i landet.

Ét er, at lægen Peter Fischer-Nielsen fra Bindslev tæt på Skagen dukker først op på Google.

Noget andet og meget mere fagligt forvirrende er, at han i læserbreve og foredragsomtaler af og til forveksles med biskoppen i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, der er formand for søsterorganisationen Danmission. Kan du finde fejlen i dette udklip fra et læserbrev i Kristeligt Dagblad?

Peter Fischer-Nielsen bor med sin hustru Bente i Ans tæt på Silkeborg. De har tre børn i folkeskolealderen. Han prioriterer hyggelige familieoplevelser, en god bog eller film og løbe- og cykelture ud i det blå, når han har fri.


Ebola-nyheder fra BBCForrige


Find flere

YouTubehttps://www.youtube.com/user/MissionAfrika
Facebookhttp://facebook.com/missionafrika

Mission AfrikaMission Afrika