Danmission får millioner fra EU

DANMISSION FÅR 12 MIO. KR. FRA EU TIL FREDSARBEJDE I MELLEMØSTEN

EU anerkender,  at religion og religiøse aktører er  afgørende, hvis freden skal genvindes i Mellemøsten. Og at det kræver langsigtet indsats at stoppe hadet og forebygge ekstremismen.  Det er første gang, Danmission får en stor EU-bevilling.

Militante islamister har på det seneste lidt store nederlag i Mellemøsten. Nu skal freden, sikkerheden og stabiliteten vindes. Og her er der ingen hurtige og lette løsninger.

Fotoet er taget i Libanon, hvor den danske sognepræst Johan Hermann Rump sammen med andre danske kirkefolk i efteråret deltog i en dialogkonference sammen med kristne og muslimske ledere fra Mellemøsten.
Danmission får millioner fra EU. Fotoet er taget i Libanon, hvor den danske sognepræst Johan Hermann Rump sammen med andre danske kirkefolk i efteråret deltog i en dialogkonference sammen med kristne og muslimske ledere fra Mellemøsten. Foto: Hans Wendelboe Bøcher

Det anerkender EU, som derfor netop har bevilget næsten 12 millioner kroner til Danmission. Pengene skal bruges i Syrien, Irak og Libanon over de kommende tre år til at videreudvikle vores arbejde for tolerance, dialog, forsoning og fred mellem stridende religiøse og etniske grupper i regionen.

Bevillingen kommer i forlængelse af EUs strategi for internationale, kulturelle relationer, hvor det fremhæves, at “interkulturel dialog – herunder interreligiøs dialog – spiller en vigtig rolle i opbygningen af retfærdige, fredelige og inkluderende samfund”.

”Med Danmissions nye bevilling anerkender EU, at det langsigtede arbejde med dialog og forsoning er en forudsætning både for, at man kan forebygge radikalisering og for, at mennesker i Mellemøsten kan leve sammen i fred,” siger Danmissions generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, og pointerer, at der skal et langt og sejt træk til for at dæmme op for hadet og volden, som driver millioner af mennesker på flugt og rammer de i forvejen trængte religiøse mindretal – ikke mindst de kristne – ekstremt hårdt.

Ikke nok at tale sammen

Det betyder bl.a., at religiøse ledere og andre med gennemslagskraft skal bringes sammen, så de i fællesskab kan være med til at ændre synet på hinanden og bygge bro på tværs af religion og kultur. Der er også i bevillingen afsat midler til at uddanne lærere, frivillige ledere og andre i konfliktløsning og dialog.

Danmission 2018

Men det er ikke nok at tale sammen. Folk skal også involveres i fælles opgaver i deres lokalsamfund – som f.eks. at genopbygge bombede kirker eller skabe fritidstilbud for udsatte børn og unge – ud fra forventningen om, at gode naboer ikke slår hinanden ihjel, men hjælper hinanden.

Første store EU-bevilling

Danmission har som en af Danmarks største trosbaserede organisationer en solid folkelig opbakning med mange private bidragydere. Dét er fundamentet for, at vi kan gøre en forskel i Mellemøsten og de andre områder, hvor vi arbejder. Danmission får tilskud til dialogarbejdet i Mellemøsten fra både Danida og Udenrigsministeriets Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) og nu så også fra EU, som på den måde erkender, at man er nødt til at satse på de religiøse aktører, hvis man skal have fred i Mellemøsten.

”Religion er en del af konflikterne i Mellemøsten, og derfor er det nødvendigt, at religion og religiøse aktører også bliver en del af løsningen. Som en kristen organisation med stærke lokale partnere og mere end 100 års erfaring fra arbejde i regionen har Danmission meget at byde ind med. Vi er glade for, at EU med sin bevilling anerkender vores indsats i regionen, og vi ser frem til at bidrage med vores og vores partneres særlige tilgang,” siger Jørgen Skov Sørensen.

Vi oversætter udviklingssproget

Ifølge Marie Juul Petersen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, er den øgede forståelse for tro og religion en tendens, man har kunnet se vokse sig stadig stærkere over årene hos en lang række af de store donorer ved udviklingsarbejde. Hun har netop forsket i sammenhængen mellem religion og udvikling og siger, at trosbaserede organisationer aldrig har været i højere kurs inden for udviklingsarbejde, skriver Kristeligt Dagblad i sin omtale af Danmissions EU-bevilling.

”Det reflekterer selvfølgelig en større opmærksomhed på religion i den offentlige sfære mere generelt, men det har også noget at gøre med en skuffelse over de sekulære NGO’er (ikke-statslige-organisationer, red.) tilbage i 1990’erne. Herefter opstod forestillingen om, at trosbaserede organisationer kunne levere bedre, fordi de havde gode netværk, en lang historie og kunne oversætte det sekulære udviklingssprog til noget, man kunne forstå i lokalområderne,” siger Marie Juul Petersen.

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad her:

Danmissions partnere i det nye EU-finansierede projekt er FDCD fra Syrien/Libanon og Al Amal fra Irak.

FAKTA:

EuropeAid støtter programmet ”Interreligiøs og Interkulturel Dialog”

 • 1,55 mio. euro – næsten 12 mio. kr. over tre år.
 • I Syrien, Irak og Libanon.
 • Partnere: Danmission, Forum for Development Culture and Dialogue (FDCD) i Libanon/Syrien og Al Amal Association i Irak.
 • Pengene går til:
  – Dialog mellem religiøse ledere og andre med gennemslagskraft
  – Dialog gennem handling (diapraksis) med konkrete initiativer i lokalsamfundet.
  – Kapacitetsopbygning hvor lærere, frivillige ledere og andre undervises i konfliktløsning og dialog.
  – Irakiske universiteter hjælpes i gang med at udbyde akademiske freds- og konfliktstudier.

Fotoet er taget i Libanon, hvor den danske sognepræst Johan Hermann Rump sammen med andre danske kirkefolk i efteråret deltog i en dialogkonference sammen med kristne og muslimske ledere fra Mellemøsten.

Foto: Hans Wendelboe Bøcher