Danmission 2018

Gamle fotos fra missionshistorien er reddet af ildsjæl

Jørgen Nørgaard Pedersen har sammen med frivillige lavet et stort arbejde med at digitalisere gamle fotos. De 200 års missionshistorie kan nu ses i et online fotoarkiv af alle.

“Ildsjæle, det har vi været hele tiden. Det har været et bøvl engang imellem! Men vi har fået et flot resultat. Tak til alle dem, der har været med – tak til alle Danmissions venner. Det har været en glæde og en velsignelse igennem alle disse år. Tak”, sagde en rørt Jørgen Nørgaard Pedersen, da han modtog prisen.

Formanden biskop Peter Fischer-Møller holdt en mundtlig årsberetning.

Økonomi

På trods af øget konkurrence fik Danmissions genbrugsbutikker en øget indtægt og overskud i 2017. De personlige gaver har givet mindre indtægt end tidligere. Pga for sent indkomne midler fra arv og Danida (tekniske problemer) fik missionsorganisationen et underskud i 2017. Det betyder besparelser og reduktion i budgettet i 2018. Men Danmission har en god konsolidering med cirka 50 millioner kroner i egenkapital.

Nej til bank der hvidvasker

Danmission overvejer om man skal skifte bank. Hvis Danske bank er skyldig i omfattende hvidvaskning, så er det spørgsmålet om vi kan være engageret med dem. Vi må gøre opmærksom på, at der er etiske standarder – også indenfor bankdrift.

Samarbejdspartnere

Danmission havde gæster fra Tanzania på Årsmødet. Og selskabet har mange samarbejdspartnere rundt om i verden. Det skal være et ligeværdigt samarbejde.

”Ingen kirke er så rig, at den ikke har brug for hjælp, ingen kirke er så fattig, at den ikke har noget at give.” Biskop Kibira & Biskop Fischer-Møller

Skaberværk og klima

Vi mennesker er forvaltere af skaberværket. Gud skabte verden, og så at det var godt. Det betyder, at vi har ansvar for skaberværket. Kloden er under pres – særligt fra os, de rige, der forbruger mest. At genbruge er en måde at leve bæredygtigt. På den måde er Danmissions genbrugsforretninger med til at passe på resourcerne. Vi kan også forestille os nye projekter for at bekæmpe fattigdom og flugt, som klimaforandringer mere og mere er skyld i.

Studiorlov til biskoppen

Peter Fischer-Møller begyndte sin studieorlov 1. september. Han skal arbejde med grøn teologi i treenighedsmodellen Fader, Søn og Helligånd.