Grandækning og arbejdsmiljø

Grandækning og arbejdsmiljø

Grandækning og arbejdsmiljø – Ergonomi i forbindelse med grandækning

Grandækning og arbejdsmiljø. Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning har kurser om Ergonomi og gode arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning.

Ergonomi ved grandækning – fire film

Formålet med kurserne er at styrke kursisternes kompetencer inden for forståelse, forebyggelse og håndtering af de ergonomiske belastninger i forbindelse med grandækning.

Læs mere om kurserne på hjemmesiden kirketrivsel.dk

Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

Kirkegård arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøvejviseren omhandler følgende arbejdsfunktioner:

  • Klipning af hække og anden vedligeholdelse af kirkegårde
  • Ringning og kimning
  • Gravning af grave
  • Pudsning af vinduer og anden rengøring
  • Kontorarbejde
  • Håndtering af kister mv.
  • Flytning af afdøde, iklædning af afdøde samt ilægning i kiste
  • Kontakt til pårørende, myndigheder og andre.
Ergonomi for gravere ved grandækning

Danmarksmesterskab i grandækning

Kirkegårdskonference 2015
Kirkegårdskonference. Foto: Institut for geovidenskab og naturforvaltning

Vidste du dette om kirkegårde?

Landskabsarkitekter, fremtidsforskere og miljøkonsulenter skriver om kirkegårde.

Klik her og få den gratis e-bog.

Kister og arbejdsmiljø