Kirke skovplantning

Kirke skovplantning

Kirke skovplantning er en god ide for kirker, der vil bruge kirkens jord bæredygtigt.

Hvis kirken ejer jorden og tillader det, kan det være en god idé at plante skov på jorden. Skovplantning kan have mange positive effekter. For eksempel at reducere CO2-udledninger, øge biodiversitet og forbedre jordens kvalitet.

Brug for hjælp til skovplantning

Virksomheder der kan hjælpe med vild skov på kirkens jord. Klik og få kontakt med partnere.

Virksomheder der kan hjælpe med vild skov på kirkens jord

Kirke skovplantning er en god måde at bruge kirkens jord bæredygtigt. Gennem skovplantning kan kirken opnå mange positive effekter:

 • reducere CO2-udledning,
 • øge biodiversitet
 • og forbedre jordens kvalitet.
Få tilbud
Menighedsråd, kirkegårdsleder, kirkeværge, byggeudvalg mfl. kan let bestille tilbud fra leverandører til folkekirken
Skriv dit navn
Skriv din kirke eller kirkegårds navn
Skriv din e-mail adresse
Skriv dit telefonnummer
Find relevant kategori. Klik på den med musen for at vælge den. (Læs mere om kategorier på forsiden af kirker.dk)
Skriv hvilket tilbud du ønsker. Jo mere detaljeret du beskriver din opgave, jo bedre tilbud vil du få.

Viden og inspiration til skov og skovrejsning på kirkens jord

Webinar om skovrejsning fra Folkekirkens grønne omstilling

Inden plantning er det altid en god idé at foretage en jordbundsanalyse for at sikre, at jorden er egnet til skovplantning, og for at kunne vælge de rette skovtræarter. Det anbefales også at etablere en plan for regelmæssig vedligeholdelse. Planen kan omfatte beskæring, fjernelse af døde eller syge træer og ukrudtsbekæmpelse, for at sikre, at skoven fortsat kan opretholde sine økologiske fordele i fremtiden.

Penge til skovrejsning

Liste med finansieringsmuligheder:

 • Klimaskovfonden er en uafhængig forvaltningsenhed, hvor lodsejere kan søge om finansiering af skovrejsningsprojekter. Fondens fokus er på skov, der kan sikre et godt CO2-optag, men andre værdier som f.eks. biodiversitet og rekreative muligheder indgår også.
   
 • Nyskovfonden er en almennyttig fond, hvis formål er at arbejde for et bedre klima og rigere natur, især ved at rejse skov i Danmark. Derfor yder de økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter.
  Nyskovfonden betaler for skovrejsning og pleje af arealet i tre år på betingelse af, at skoven opnår status som fredskov.
   
 • Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet. 

Søg støttekroner for at plante skov

Kilde: Folkekirkens grønne omstilling

Undersøg jordens beskaffenhed

Det er dog vigtigt at undersøge jordens beskaffenhed og sikre, at det er en egnet placering for skovplantning, inden man går i gang med projektet.

Det er altid en god idé at undersøge jordens beskaffenhed, inden man planter skov på en kirkes jord.

En jordbundsanalyse vil give information om:

 • jordens mineralindhold,
 • pH-værdi,
 • overflade- og grundvand,
 • struktur og tekstur,
 • organisk stof- og næringsstofindhold.

Disse oplysninger vil hjælpe med at afgøre, om jorden er egnet til skovplantning, og i bekræfte valget af skovtræarter. Det er vigtigt at vælge træarter, der ikke kun vil trives på jorden, men også give nogle af de økologiske fordele ved skovene.

Passe og pleje skoven

Når der plantes skov, kan det også være en god idé at have et langsigtet perspektiv på projektet. Sørg for, at skoven bliver passet og plejet efter plantningen.

Dette sikrer, at skoven kan fortsætte med at opretholde de positive effekter, den har på området.

Det kan være en god idé at etablere en plan for regelmæssig vedligeholdelse, som omfatter beskæring af træer og buske, fjernelse af døde eller syge træer og ukrudtsbekæmpelse.

Nogle kirker arbejder sammen med lokale frivillige grupper eller organisationer for at sikre, at skoven bliver ordentligt passet og plejet.

Plant skov på kirkens jord

2 tanker om "Kirke skovplantning"

 1. Ikke så tosset, men CO2 reduktionen vil være større, hvis der dyrkes landbrugsafgrøder. De opsamler mere CO2. Det forbigås

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *