Haslev Kirkegård får nye pladser

Haslev Kirkegård får nye pladser

Haslev Kirkegård bliver fornyet med nye pladser og rum.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet 3 nye uderum til Haslev Kirkegård.

Tre nye uderum til Haslev Kirkegård

Haslev Kirkegård har flere ældre gravminder. De findes spredt ud over kirkegården. Haslev menighedsråd ønsker at samle gravminderne på et sted – i et såkaldt lapidarium

Det nye lapidarium vil få plads til cirka hundrede gravminder. Lapidariets placering skaber en bedre sammenhæng med den øvrige kirkegård.

Lettere adgang til kapellet

Der bliver anlagt en mere tilgængelig adgangsvej til kapellet. Det sker ved at ændre vejen fra p-pladsen hen til kapellet. Så bliver adgangsvejen lettere for brugere, samtidig med at det gør det lettere at anvende kistevogne (katafalker). Belægningen bliver gang- og kørevenlig ved anvendelse af granitbordursten.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter er kirkepartner

En plads ved kirkens gamle hovedindgang

Haslev kirke er udvidet i flere omgange. På kirkens hjemmeside kan man se en spændende illustration af dette. Da den gamle landsbykirke blev udvidet med en tilbygning, blev den gamle hovedindgang til en sekundær adgang. Nu kommer den gamle indgangsplads til ære og værdighed igen med en ny plads.

Haslev Kirkegård. Forslag til plads. Anne Stausholm Landskabsarkitekter
Haslev Kirkegård. Forslag til plads. Anne Stausholm Landskabsarkitekter

En plads ved den tidligere hovedindgang til kirken, der kan understrege rummets funktion som sekundær adgang.