Oplad elbil ved kirken

Oplad elbil ved kirken

Oplad elbil ved kirken på Fyn. Ladestandere ved fynske kirker.

På parkeringspladsen ved Mesinge kirke er der opstillet en ladestander, hvor du kan lade din bil op medens du lader op i kirken. Eller du kan handle hos Min Købmand og spise i Kirkeladen og samtidigt få el på din bil.

Oplad elbil ved kirken juleaften 2024

Når klokkerne kimer juleaften i 2024, så kan du oplade din elbil på kirkens P-plads, mens du hører juleevangeliet. Og sådan vil det være ved mange kirker på Fyn.

Ladestandere på vej ved fynske kirker

Oplad elbil ved kirken
Oplad elbil ved Mesinge kirke Foto: Carsten Dybkjær

De fynske kirker har i gangsat et arbejde med at få ladestandere ved kirker på kirkens P-plads. På Fyn er alle ti provstier i fuld gang med at finde ud af, hvor ladestanderne skal stå.

Det er et direktiv fra EU, der kommer med denne målsætning. Den 1. januar 2025 skal alle kirker, der har en p-plads med flere end 20 p-pladser have mindst én ladestander.

Inden 2025 skal der opstilles flere hundrede ladestandere til elbiler ved landets kirker. Dette initiativ stammer fra en dansk bekendtgørelse, der tager afsæt i et EU-direktiv om ladestandere. Dog er det en kompliceret og dyr opgave for folkekirken. Lad os udforske dette nærmere:

Selvom det kan være en udfordrende opgave, kan ladestandere ved kirker bidrage til den grønne omstilling og give muligheder for elbilopladning i mere afsides områder12. 🌿🚗

Bemærkning til forslag om at fritage kirker for ladestanderbekendtgørelsen

Kommentar fra provst Vincent Lind. Jeg skal understrege, at den udelukkende sker på baggrund af overskriften på Kirke.dk, da jeg ikke har adgang til resten af artiklen. Men med det betydelige forbehold skal jeg bemærke, at EU-direktivet, som ligger til grund for den såkaldte ladestanderbekendtgørelse, stammer fra d. 30. maj 2018. Ladestanderbekendtgørelsen fra d. 5. marts 2020.

Offentlige myndigheder kan ikke fritages

De deraf følgende krav til bygninger og dertil knyttede parkeringspladser har været særdeles højt på dagsordenen blandt de fynske provster siden det tidlige forår 2021, hvor jeg ved en ren tilfældighed blev gjort opmærksom på Ladestanderbekendtgørelsen og efterfølgende orienterede daværende stiftskontorchef i Fyens stift, Asger Gewecke, om det, og han d. 16. 2. 2021 per mail orienterer bl.a. kirkeministeriet, alle stifter, Landsforeningen og præsteforeningen om Ladestanderbekendtgørelsen og bl.a. til sidst i mailen skriver: ”Bemærk i øvrigt at offentlige myndigheder ikke kan omfattes af reglen om fritagelsen for små og mindre virksomheder,…”.

Hvorfor udmelding nu?

Så først og fremmest undrer det mig, at denne udmelding kommer nu i foråret 2023…

Så udover at jeg stiller mig uhyre tvivlende overfor det realistiske i at gå imod et EU-direktiv, finder jeg det ikke alene utidigt, men også som et udtryk for en meget nedladende holdning overfor vores arbejde og ansvar rundt omkring i stifter, provstier og sogne, at man på dette sene tidspunkt, hvor vi såvel i fynske som mange andre provstier har brugt mange ressourcer på at løse denne opgave ordentligt, fra de pågældende partiers side blander sig i, at vi fra folkekirkens side faktisk på flere måder gerne vil tage et medansvar for den grønne omstilling og blandt det støtte overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til eldreven biler ved f.eks. med opstillingen af ladestandere også på steder som formodentlig ellers ikke umiddelbart ville få opstillet en offentligt tilgængelig ladestander.

fra folkekirkens side faktisk på flere måder gerne vil tage et medansvar for den grønne omstilling og blandt det støtte overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til eldreven biler ved f.eks. med opstillingen af ladestandere

Peter Lind provst i Middelfart

Hvorfor denne protest?

På mig virker den pågældende udmelding derfor som et sølle forsøg på at tækkes nogle personer, der uanset hvad bare protesterer mod diverse miljøtiltag og især når de kommer fra EU. Det undrer mig at SF er med på den galej. Det kan da kun være fordi de heller ikke har sat sig ordentligt ind i tingene.


Webinar om ladestandere

Rambøll finder frem til placering for ladestandere

Peter Lind, provst i Middelfart Provsti, er tovholder på projektet. Han fortæller, at de fynske provstier har indgået et samarbejde med Rambøll. Virksomheden skal bearbejde oplysninger om sognenes parkeringsforhold, og finde de rette ladestandere.

“Vi er nødt til at trække på viden udefra for at finde frem til de ladestandere, der skal stilIes op. I første omgang sender vi alle de nødvendige informationer til Rambøll. F.eks. adresser på alle kirker og sognehuse i de 234 sogne på Fyn. Rambøll ser herefter på hvilke kirker og sognehuse, der er omfattet af reglen Og kommer med forslag til, hvordan det kan løses,”

siger Peter Lind.

Fyens stift støtter ladestandere og grøn omstilling

Alle fynske provstier arbejder på at sætte ladestandere op på de parkeringspladser, der ejes af kirken.

Lad din bil op, mens du lader op i kirken

“Vi skal i første omgang sørge for, at vi opfylder de nye krav, men vi kommer helt sikkert også i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at kirken stiller en ladestander op i et mindre sogn. Vi vil gerne være med til at støtte den grønne omstilling, og vi kan lige så godt arbejde sammen med kommunerne og finde frem til, at det vil være en fornuftig løsning for alle parter, at vi i et lokalsamfund stiller en ladestander op ved kirken. Kirken er som regel meget synlig og nem at finde.”

Gengivet efter artikel på Fyens Stifts hjemmeside af Anette Jorsal

Nationalmuseet og fredningsmyndigheder skal høres

Han håber, at rapporten med oplysninger om, hvor ladestanderne skal placeres, kan være klar i løbet af foråret. Herefter kan provstierne sende udbudsmateriale ud.

Oplad elbil ved Roskilde Domkirke. 4 ladestandere optaget. Elbiler holder i kø ved Himmelske Dage 2022

Men han er også bevidst om, at det kan tage lidt længere tid. For såvel Nationalmuseet, kongelig bygningsinspektør som fredningsmyndigheder skal involveres i forhold til den rette placering.

“Sådan er systemet, og det er ganske udmærket, for jeg kan også sagtens forestille mig en stander, der ikke ser særlig pæn ud op mod en middelalderkirke,” siger Peter Lind.

Det er endnu ikke afklaret hvem, der skal betale, når det kommer til selve etableringen af ladestanderne. Men Peter Lind har fået mange positive tilbagemeldinger fra menighedsråd. De synes, det er en god ide med ladestandere på kirkens p-plads. Det kan sikre, at kirken kan yde sit bidrag til den grønne omstilling.

Oplad elbil ved kirken Clever
Oplad elbil ved kirken på landet og ikke kun i storbyer

Oplad elbil ved Haderslev stift

Nu kan du oplade din elbil, når du er til møde i Haderslev stift.

Ladestanderne er offentligt tilgængelige.

Haderslev Stift har opsat 4 ladestandere på parkeringspladsen ved Ribe Landevej nr. 35 i Haderslev.

Ladestanderne er offentligt tilgængelige og kan benyttes af både gæster, medarbejdere og beboere og besøgende. Ladestanderne drives af Clever, men er tilgængelige for enhver uanset om man har abonnement hos Clever eller ej. 

Kritik af kravet om ladestandere

Kirke.dk skriver i marts 2023 Oppositionspartier vil fritage kirker fra omstridt klimakrav

Det sker på baggrund af kritik fra nogle præster og menighedsråd.

Menighedsrådsformænd ved fynske kirker protesterer mod ladestandere, skriver Fyens Stiftstidende i november 2023. Snart bliver det muligt at lade elbilen ved 81 fynske kirker. Mange af dem langt ude på landet med få kirkegængere og beboere. Det er helt gak-gak, mener formænd for menighedsråd, mens provst glæder sig over det nye tilbud.

DR skriver om problematikken Galt eller genialt? Selv helt små kirker skal snart stå klar med el-ladestandere på p-pladsen.

Oplad bil og sjæl ved kirken i USA

Kirker i USA tilbyder nu opladning til elbiler. Det skriver Kristeligt Dagblad

Pressemeddelelse fra United Metodist Church

Kirker kan blive vigtige som opladningssteder

Kirkepartner Klima Tour med elbil

2 tanker om "Oplad elbil ved kirken"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *