Kirken er grøn og ikke sort

Kirken er grøn og ikke sort

Med Skovby Kirke som nyest tilkomne er 175 danske kirker nu med i Grøn Kirke-ordningen, der handler om at arbejde for den grønne omstilling i kirkerne og kirkelige organisationer.
– Nyheder

175 kirker er nu grønne

Med Skovby Kirke som nyest tilkomne er 175 danske kirker nu med i Grøn Kirke-ordningen, der handler om at arbejde for den grønne omstilling i kirkerne og kirkelige organisationer.

Grøn Kirke handler ikke om farven på taget, men alt det, der gemmer sig under. For at blive Grøn Kirke skal man arbejde med miljøvenligt forbrug, bæredygtigt indkøb og tænke klimaet med i kirkens arbejde.

Marianne Luna Røndal

I Skovby Kirke i Midtjylland havde de ansatte og menighedsrådet i flere år tænkt grønt, når de handlede. De købte så vidt muligt lokalt og økologisk og var opmærksomme på elforbruget.

På et møde i Skanderborg Provsti blev menighedsrådsformand Anders Lindberg opmærksom på, at kirken allerede var tæt på at være Grøn Kirke.

Grøn Kirke er en ordning for kirker og kirkelige organisationer, der vil arbejde for grøn omstilling.

– Da jeg bragte forslaget om at blive Grøn Kirke op for et års tid siden, sagde nogle af rådets medlemmer ’Hvad har formanden nu fundet på?’. Men efterhånden som idéen modnede, blev de opmærksomme på, at vi jo allerede var en grøn kirke, og ville gerne være med i ordningen. Siden er der gået lidt sport i at lave grønne tiltag, siger Anders Lindberg.

Han og graveren regnede på, hvor mange kWh de kunne spare ved at skifte glødepærerne i kirken til LED-pærer. I løbet af et par år ville udgifterne på at købe nye pærer være tjent ind på en besparelse i strøm. Nu er glødepærerne skiftet ud, ligesom affaldssorteringen er sat i system.

LÆS MERE: Nu skal kirkens jord udnyttes

Kirken har også ansvar for klimaet

Flere initiativer er på vej i Skovby Kirke, der i denne måned er blevet en del af Grøn Kirke-ordningen. Dermed er 175 kirker i Danmark nu grønne, og flere nye er på vej.

Grøn Kirke begyndte, fordi vi står midt i en klimakrise, siger koordinator for Grøn Kirke, Hanna Smidt:

– Vi står over for enorme udfordringer, som vi alle har ansvar for at gøre noget ved. Kirkerne kan også være med til at lette aftrykket på jorden. Kirkernes bidrag er både praktisk og åndeligt. Når vi i en kristen sammenhæng taler om skaberværket, er det ikke kun som en ressource til vores forbrug; det er Gud, der ejer det og vi må være ansvarlige forvaltere.

For at blive Grøn Kirke, skal man arbejde på to spor: Et praktisk og et kirkeligt. Det praktiske kan for eksempel at skifte fra glødepærer til LED-pærer, at sortere affald og at købe lokalt og økologisk.

Det kirkelige kan for eksempel være at tale om skaberværket til gudstjenester, at integrere klima og retfærdighed i kirkens undervisning og at arrangere loppemarked, byttemarked eller indsamlinger til fordel for klima- og miljøprojekter.

LÆS MERE: Roskildes biskop er ny klimaambassadør

Grøn Kirke for alle kirker

Projektet Grøn Kirke startede i 2009 og er under Danske Kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. Grøn Kirke-gruppen er en økumenisk arbejdsgruppe, der består af både folkekirkelige og repræsentanter fra andre kirker.

Grøn Kirke handler ikke om at pege fingre, pointerer Hanna Smidt:

– Vi får kritik for, om kirkerne er en moralsk pegefinger, men det er ikke det, vi er ude på. Det handler om at sætte fokus på den grønne omstilling, som kirker også kan bidrage til.

Hendes erfaring er, at mange menighedsråd oplever, at de er godt på vej til at blive Grøn Kirke, fordi de allerede sorterer affald, køber Fairtrade-mærket kaffe og samler ind til organisationer, der arbejder med klimakatastrofer.

– På en måde er 175 grønne kirker mange, på en måde er det få, siger Hanna Smidt.

Om lidt stiger antallet af grønne kirker igen. På Ærø har alle kirkerne i pastoratet samarbejdet med Grøn Kirke, så snart kan alle øens syv kirker kalde sig grønne.

Grøn Kirke

  • Formålet med Grøn Kirke er at styrke og inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres praksis og tænkning.
  • 175 kirker er med i Grøn Kirke, de fleste er folkekirker.
  • For at blive Grøn Kirke skal man opfylde mindst 25 af de 48 tiltag på denne liste og have nedsat et grønt udvalg.

Læs mere om Grøn Kirke her.