Stenløse Kirke genåbner

Palmesøndag d. 29.marts kl. 11 genåbner Stenløse Kirke efter en omfattende renovering. Det sker med en festgudstjeneste, hvor biskop Tine Lindhardt og provst Paw Kingo Andersen deltager. Menighedsrådets har ønsket at give middelalderkirken sine gamle dimensioner og lyset tilbage. Derfor er altertavlen fjernet, og et lille apsisvindue er genåbnet, så Guds lys igen kommer ind fra øst.Desuden har kirken fået et nyt alter af bornholmsk granit, et nyt kors samt et nyt knæfald. ”Mottoet for istandsættelsen her været enkelhed, for menighedsrådet mener, at det holder bedst i det lange løb. Vi er meget glade for resultatet, og vi glæder os til komme i kirken igen,” siger menighedsrådsformand Lisbeth Knudsen.Hele kirkerummet trængte til en kærlig hånd, og det har fået en gennemgribende istandsættelse. Blandt andet er gulvteglene blevet skiftet, el- og varmeanlæg er nyt, der er kalket indvendigt, alt er malet, og der er kommet nye hynder. På loftet er der gennemført en omfattend…
Read more
  • 0

Fynsk kirke har fået venskabsmenighed i Egypten

Vor Frue Kirke i Svendborg greb chancen, da Danmission tilbød at hjælpe med at etablere kontakt med en venskabsmenighed i Egypten, og nu er venskabsmenigheden en realitet. ”Det er en chance for at få venskab med kristne i andre lande, og samtidig er det en mulighed for at skabe et meningsfyldt projekt for vores egen menighed,” siger menighedsrådsmedlem Lars Kierulf Larsen. Han besøgte sammen med Danmission den nye venskabsmenighed i efteråret 2014, og det blev en uforglemmelig oplevelse. ”Det er folk, der virkelig trænger til hjælp. Deres kirke blev brændt ned i forbindelse med muslimske ekstremisters optøjer i august 2013, og her over et år efter angrebet virker det stadig som en meget stor opgave at skaffe penge til at genopføre kirken,” fortæller han. Kontakt på FacebookLars Kierulf Larsen deltog under besøget i en gudstjeneste i menigheden, og han fik snakket med præsten, og det der svarer til vores menighedsrådsformand. ”Nu skriver jeg med præsten på Fa…
Read more
  • 0

Julens ABC – En levende julekalender i Gamborg Kirke

Her åbnes lågen i en såkaldt levende julekalender. Temaet for årets julekalender er julens ABC. Dagens bogstaves fortolkes, mindes eller forklares af forskellige mennesker hver dag, og der synges en sang, læses et digt og bedes en bøn.  Mellem 10 og 40 mennesker kommer dagligt i kirken og nyder den stemningsfulde lågeåbning. Se julekalenderen - klik herLæs her hvad sognepræst Jette Rosendal skriver om julekalenderen - klik her   http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0

Freds- og Forsoningsgudstjeneste i Skt. Knuds Kirke

Af Jesper Hougaard Larsen, flygtninge-indvandrerpræst ved Skt. Knuds Kirke, OdenseOnsdag den 20. august 2014 samledes ca. 100 mennesker til en aften, hvor vi i salmer, bibellæsninger, bøn og lystænding havde fokus på kristne, yazzidier og andre internt fordrevne i Mellemøsten og i særlig grad i det nordlige Irak. Gudstjenesten foregik primært på dansk, men nogle af bønnerne og læsningerne var på engelsk og arabisk. Habeb Hana, der har boet 20 år i Odense og gennem de sidste mange år har været aktiv i den internationale menighed ved Skt. Knuds Kirke, gav os et indblik de nyeste udviklinger for kristne og yazzidier. Habeb er oprindelig fra det nordlige Irak fra en kristen landsby. Hans familie og venner er nu i rimelig sikkerhed i det kurdiske selvstyreområde i Irak, men situationen er stadig kritisk for de kristne flygtninge og i særdeleshed for yazzidier i Nordirak. Derfor er der akut brug for nødhjælp, og det var derfor en stor glæde at der ved gudstjenesten blev samlet k…
Read more
  • 0

Indvielse af fornemt kirkeskib i Sdr. Nærå Kirke

Det er langt fra hverdagskost, at der kommer nye kirkeskibe i de fynske kirker, men søndag den 24. august kl. 14.00 indvies Kirkeskibet ”Patientia” i Sdr. Nærå Kirke.  Indvielsen foretages officielt af Susanne og Erik Vind, Sanderumgaard, som er hhv. gudmor og protektor for skibet, og gudstjenesten holdes af biskop Tine Lindhardt. Et af menighedsrådets medlemmer, Kjeld Hansen har bygget skibet, der nu er klar til ophængning i kirken. Orlogsmuseet har leveret tegningerne til skibet, som er en nøjagtig kopi Chr. IV's krigsskib, "Patientia". Se program for indvielsen - klik her Se mere om kirkeskibet - klik her http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0