Freds- og Forsoningsgudstjeneste i Skt. Knuds KirkeAf Jesper Hougaard Larsen, flygtninge-indvandrerpræst ved Skt. Knuds Kirke, Odense

Onsdag den 20. august 2014 samledes ca. 100 mennesker til en aften, hvor vi i salmer, bibellæsninger, bøn og lystænding havde fokus på kristne, yazzidier og andre internt fordrevne i Mellemøsten og i særlig grad i det nordlige Irak.

Gudstjenesten foregik primært på dansk, men nogle af bønnerne og læsningerne var på engelsk og arabisk. Habeb Hana, der har boet 20 år i Odense og gennem de sidste mange år har været aktiv i den internationale menighed ved Skt. Knuds Kirke, gav os et indblik de nyeste udviklinger for kristne og yazzidier. Habeb er oprindelig fra det nordlige Irak fra en kristen landsby. Hans familie og venner er nu i rimelig sikkerhed i det kurdiske selvstyreområde i Irak, men situationen er stadig kritisk for de kristne flygtninge og i særdeleshed for yazzidier i Nordirak.

Derfor er der akut brug for nødhjælp, og det var derfor en stor glæde at der ved gudstjenesten blev samlet kr. 5.720 ind til Danmission, der via deres kirkelige samarbejdspartnere i det nordlige Irak vil sørge for at pengene kommer de internt fordrevne til gavn.
http://www.fyensstift.dk/ – Seneste nyt