Lovforslag om biskopper udskydes

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen har besluttet at udskyde den videre behandling af et lovforslag om tidsbegrænset ansættelse af biskopper. Lovforslaget betyder, at fremtidige biskopper kun må sidde i 10 år. I dag kan de sidde, indtil de bliver 70 år. Manu Sareen har gennem længere tid drøftet spørgsmålet om tidsbegrænset ansættelse med biskopper og med kirkeordførere. Efter de drøftelser er det vurderingen, at det bedste er at afvente arbejdet i udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur. Det udvalg, hvor Hans Gammeltoft-Hansen er formand, kommer med en betænkning til foråret. "Jeg tror, at vi får den bedste proces, hvis vi tænker biskoppernes ansættelsesforhold sammen med en ny styringsstruktur for hele folkekirken. Jeg forstår godt det synspunkt, at vi skal kende biskoppernes præcise plads i en ny moderne folkekirke, før ansættelsesforholdene endelig lægges fast. Det ændrer ikke på, at regeringens holdning er, at biskopper fremover skal…
Read more
  • 0

Tomme kirker

Biskopperne vil nu tælle hvor mange, der går i kirke. Tidligere har de været modstandere af kirketælling. Men den megen snak om kirkelukninger har medvirket til at biskopperne nu vil skaffe dokumentation som skal bruges i bedømmelsen af om en kirke evt. skal lukkes. Tomme kirker Og man vil også gerne se, hvorvidt det er rigtigt at kirker rundt om står tomme. - Der er jævnligt historier om, at kirkerne står tomme. Derfor vil vi gerne være med til at få fakta frem. Min fornemmelse er, at der er flere og flere, der bruger kirken i løbet af ugen, siger Karsten Nissen, biskop i Viborg Stift, til Jyllands-Posten.
Read more
  • 0

Biskopper ønsker lovgivning om kirkelukninger

Det skriver biskopperne på foranledning af spørgsmål fra Kristeligt Dagblad. I det følgende bringer vi biskoppernes svar:Er du generelt for eller imod, at kirker eventuelt lukkes/tages ud af brug?Det er folkekirkens første og vigtigste opgave at forkynde evangeliet, forvalte dåb og nadver, undervise i kristendommen og øve sjælesorg i landets ca. 2.200 sogne. Derfor skal vi kunne være til stede overalt. Naturligvis skal folkekirken kunne foretage nødvendige strukturelle tilpasninger, men dette bør ikke ske på bekostning af vores egentlige formål.Men det er ikke muligt at svare generelt på spørgsmålet. Dertil er sognenes situationer for forskellige. Man kan ikke blot sige, at alle kirker med under et vist antal folkekirkemedlemmer skal lukkes, for der er mange andre forhold end folketal, der er afgørende, for eksempel brugen af kirken, lokale forhold i øvrigt og afstanden til nabokirkerne. Men før vi overhovedet går videre i denne diskussion må lovgiverne sørge for klare regle…

Read more
  • 0

Biskopper: Send penge og bed for ofrene i Syrien

Biskopper opfordrer  danskerne til at sende penge og bønner til Syrien. Vi bringer her brevet i fuld længde. Åbent brev fra folkekirkens biskopper til den danske befolkning og folkekirkens menigheder: En af den nyere tids største humanitære katastrofer udfolder sig i Syrien lige nu. Millioner af civile og uskyldige er drevet på flugt. De mangler mad, medicin, brændstof til opvarmning og andre basale fornødenheder. Ofrene har brug for vores hjælp og forbøn. Medierne og vores internationale kirkelige netværk fortæller om en ekstraordinær situation, som kræver en ekstraordinær handling.  Klik her for at hjælpe Derfor går vi nu fælles ud til den danske befolkning og folkekirkens menigheder med en stærk opfordring til at støtte det igangværende arbejde med at hjælpe ofrene for konflikten i Syrien. Danmission, Caritas, Folkekirkens Nødhjælp og Bibelselskabet er blandt de danske kirkelige organisationer, som hjælper ofrene inde i selve Syrien og i flygtninge lejrene. Nødhjæ…
Read more
  • 0

Høring om tidsbegrænset ansættelse af biskopper bliver udvidet

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen har besluttet at udvide og forlænge den igangværende høring om at indføre tidsbegrænset ansættelse af fremtidens biskopper. Lovforslaget om, at biskopper i fremtiden højest skal kunne sidde i embedet i 10 år, blev sendt i høring den 26. juni. Oprindeligt var fristen for høringssvar den 6. september Udvidelsen og forlængelsen betyder, at alle menighedsråd den 8. juli er blevet inviteret til at afgive høringssvar, og at fristen for høringssvar bliver forlænget til den 31. oktober. Med udvidelsen og forlængelsen imødekommes et ønske fra blandt andre biskopperne. "Jeg vil gerne gøre mit til, at debatten bliver så bred og så nuanceret som mulig - og jeg lytter meget gerne til biskopperne. Derfor udvider og forlænger jeg høringen om lovforslaget," siger Manu Sareen. Med den nye høringsfrist vil det fortsat være muligt at fremsætte lovforslag om en tidsbegrænset ansættelse af biskopper i den kommende folketingssamling. Se udkastet til …
Read more
  • 0