Lovforslag om biskopper udskydes

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen har besluttet at udskyde den videre behandling af et lovforslag om tidsbegrænset ansættelse af biskopper. Lovforslaget betyder, at fremtidige biskopper kun må sidde i 10 år. I dag kan de sidde, indtil de bliver 70 år. Manu Sareen har gennem længere tid drøftet spørgsmålet om tidsbegrænset ansættelse med biskopper og med kirkeordførere. Efter de drøftelser er det vurderingen, at det bedste er at afvente arbejdet i udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur. Det udvalg, hvor Hans Gammeltoft-Hansen er formand, kommer med en betænkning til foråret. "Jeg tror, at vi får den bedste proces, hvis vi tænker biskoppernes ansættelsesforhold sammen med en ny styringsstruktur for hele folkekirken. Jeg forstår godt det synspunkt, at vi skal kende biskoppernes præcise plads i en ny moderne folkekirke, før ansættelsesforholdene endelig lægges fast. Det ændrer ikke på, at regeringens holdning er, at biskopper fremover skal have en tidsbegrænset ansættelse, og at vores udgangspunkt er, at den periode skal være 10 år", siger Manu Sareen.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke RSS feeds

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *