Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø

Gæsteblog af Kathrine Arenstorff

Snart er der valg til menighedsråd. Det er ikke uden en del bekymring nogle steder. Det er et vilkår for de ansatte i folkekirken, at de hvert fjerde år får ny arbejdsgivergruppe med nye ideer, ønsker og krav.

Som bekendt er menighedsrådet er frivillige. De ønsker at indgå i menighedsarbejdet og samtidig bliver de også arbejdsgivere for de ansatte ved kirken. Mange nyvalgte går tilsyneladende ind i arbejdet med helt andre forestillinger end det, som realiteterne indebærer. Der bliver masser af arbejde, og det er bare at komme godt i gang. En god overlevering af vedtagne og gældende aftaler kan give en bedre og lettere start. Det sikrer også kontinuitet.

Arbejdsmiljøloven og menighedsrådets ansvar

Som arbejdsgiver har man et stort ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. Der ligger mange hundrede siders lovgivning, som skal overholdes. Kan menighedsrådet ikke leve op til det ansvar, så vil det i sidste ende kunne koste mange penge.

Nogle menighedsråd ved ikke, at de har dette ansvar. Det ansvar lægges rent praktisk på en kontaktperson, og denne er på valg hvert år. Miljøhuset anbefaler, at man bruger og tilretter kontaktpersonens vedtægt. Her er arbejdsredskabet for samarbejdet mellem menighedsråd og ansatte. Vedtægten beskriver kommandoveje og kompetencer, og den skal gennemgås med de ansatte.

Heldigvis er der kirker, hvor der er styr på arbejdsmiljøarbejdet. De har ofte en engageret kontaktperson og dygtige ansatte samt måske en arbejdsmiljørepræsentant, som kender reglerne.

Læs også Kirkegård arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet

Der er også kirker, hvor der slet ikke bliver arbejdet med arbejdet med arbejdsmiljøet. Miljøhuset får jævnligt opgaver i sogne, hvor der er kommet et eller flere påbud fra Arbejdstilsynet. Det får på et tidspunkt konsekvenser. Arbejdstilsynet er ind i mellem meget tålmodigt. Der kan komme flere påbud på næsten samme problemstillinger. Det er reelt spild af myndighedens tid og ressourcer, at de menighedsråd ikke handler og forbedrer forholdene og sikrer forebyggelse. I sidste ende kan det blive et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgive og måske en politianmeldelse. Så kommer de til at bruge mange penge, som lige så godt kunne være brugt til at have styr på tingene og behandle sine ansatte godt.

Det psykiske arbejdsmiljø

Trivsel betaler sig

Studier har længe vist, at det betaler sig, at ansatte trives. Trivsel giver langt flere tilfredse kunder, højere produktivitet samt forhåbentlig færre arbejdsulykker. Det er en sær tanke, at man kan tror, at man kan skælde ud og handle hen over hovedet på andre voksne mennesker og samtidig forvente loyalitet og godt arbejde gennem mange år. Der er flere gode måder at sikre en god arbejdskraft på. Det er en god start at have styr på den daglige drift. Dertil en god omgangstone, måske en anerkendende tilgang. Det kan være en af vejene til at sikre folkekirkens fremtid.

Introduktion til de nye menighedsråd

Miljøhuset – din arbejdsmiljøpartner tilbyder introduktion til de nye menighedsråd efter valget december 2016. Vi ved, hvilket ansvar og opgaver, de er gået ind til og kan hjælpe med, hvordan de håndterer det korrekt fra starten af.

3 tanker om "Menighedsrådsvalg og arbejdsmiljø"

Kommentarer er lukket.