Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 med – ca. 12.400 på vej ind i folkekirkens menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020. Landet rundt var tirsdag aften den 15. september en historisk aften i de 1.670 menighedsråd.

For første gang skulle menighedsrådene nemlig sammensættes efter den nye lov om valg til menighedsråd, som Folketinget vedtog i 2018.

Menighedsrådsvalg 2024

Menighedsrådsvalg 2020 med valgforsamling

Den nye lov med en helt ny valgform betyder, at folkekirkemedlemmerne tirsdag aften holdt valgforsamling, hvor de efter en åben debat mellem kandidaterne valgte de nye menighedsrådsmedlemmer.

Kirkeminister Joy Mogensen anerkender, at det har været en krævende proces for menighedsrådene at forberede processen frem til valgforsamlingen:

– At indføre en helt ny valgform kræver meget forarbejde, og man kan umuligt forudse alle de problemer, som må vise sig. Men det er mit indtryk, at det er gået godt – takket være omhyggelige forberedelser i menighedsrådene.

Joy Mogensen gør opmærksom på, at selv om valgforsamlingerne er afviklet, kan de endelige, samlede tal for menighedsrådsvalget 2020 ikke opgøres endnu.

– Der er en uges frist til at indtaste de lokale resultater i valgsystemet. Nogle steder skal der efterfølgende være udfyldningsvalg, fordi man mangler kandidater – andre steder skal der være traditionelt afstemningsvalg mellem to eller flere lister. Men første søndag i advent, når et nyt kirkeår begynder, vil de nye råd være klar til arbejdet, siger Joy Mogensen.

Menighedsrådsvalget 2020 datoer

Tirsdag den 22. september: Frist for indtastning af valgresultat i valgsystemet

Tirsdag den 6. oktober: Ekstraordinær valgforsamling om ledige pladser i menighedsrådet

Tirsdag den 13. oktober: Frist for indlevering af kandidatlister med stillere

Tirsdag den 17. november: Evt. afstemningsvalg mellem to eller flere lister

Hvornår er valget? – fra stifternes hjemmeside

Den 12. maj skulle der ifølge den nye lov om menighedsrådsvalg have været afholdt offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. 

På grund af situationen med coronavirus i foråret 2020 er orienteringsmødet dog flyttet. Man kan lokalt selv bestemme, hvornår det skal holdes i perioden 9. juni – 22. august 2020. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020. Mødet hedder “valgforsamlingen”, og det er den officielle dato for menighedsrådsvalget. 

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut efter valgforsamlingen. Fra den 15. september og frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis det er tilfældet, vil et eventuelt afstemningsvalg blive afholdt tirsdag den 17. november. 

Baggrunden for den nye valgforsamlingsmodel er for en større grad af demokratisk legitimitet. Det vil sige, at det skal være lettere og mere ligetil for alle, der har lyst, at komme med i menighedsrådet i deres sogn.

Find Kirkeministeriets officielle retningslinjer for valget her

Tidslinje for valget:
 

 1. April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.
   
 2. 9. juni – 22. august 2020: I denne periode afholdes i hvert sogn offentligt orienteringsmøde om valg.
  På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
   
 3. 15. september 2020: Valgforsamling
  På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
   
 4. 17. november 2020: Eventuelt afstemningsvalg
  I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. 
  I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. 
  Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november. 
   
 5. 1. søndag i advent, den 29. november 2020: Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

Kilde: Kirkeministeriet

Menighedsrådsvalg 2020 foregår ved at menighedsrådene bliver valgt på en valgforsamling. Her bliver kandidater opstillet og valgt.
Først afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.

Menighedsrådsvalg 2020 video i Nørrelandskirken

Menighedsrådsvalg 2020 datoer

Valgdatoen er den 15. september 2020. Før denne dato er der flere vigtige datoer.

Orienteringsmøde

I dette forår, nærmere bestemt den 12. maj, skulle der være afholdt orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalgvalg 2020 landet rundt. På møderne skulle menighedsrådene orientere om rådenes arbejde og tidligt få en fornemmelse af interessen i lokalområdet for at stille op til menighedsrådsvalget den 15 september. Men corona-krisen betyder, at orienteringsmøderne må udskydes. En ny bekendtgørelse betyder, at de  flyttes til tirsdag den 9. juni 2020.

 • Offentligt orienteringsmøde 9.juni 2020. 
 • Sognets menighedsråd fortæller, hvad de har udførti deres valgperiode de sidste fire år. Hvilke opgaver skal løses i de kommende år.
 • Hvor mange kandidater skal vælges til menighedsrådet.
  Datoer og regler for valgforsamlingen, hvor medlemmer til det nye menighedsråd skal vælges. 

Valgforsamling

På valgforsamling 15. september 2020

 • Præsentation af kandidater
 • Debat.
 • Valget af menighedsråd foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidater

Nyt menighedsråd

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Hvem vil i menighedsrådet?

Hvordan finder vi personer, som vil sidde i menighedsrådet. Hvordan griber vi rekruttering an?

Læs om menighedsrådsvalg 2016

Kirkeministeriets præsentation af de nye valgformer

Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovforslaget blev vedtaget i april 2018, og det kan ses her. 

Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis. :

I dag er der i 97 procent af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.

Menighedsrådsvalg 2020 i tre trin

Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn. I 2020 er det tirsdag den 15. september.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.

Nærmere informationer om regler og vilkår vil fremgå af hjemmesiden.

Læs Betænkning 1567 om Menighedsrådsvalg i fremtiden her. 

En tanke om "Menighedsrådsvalg 2020"

Kommentarer er lukket.