Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 foregår ved at menighedsrådene bliver valgt på en valgforsamling. Her bliver kandidater opstillet og valgt.
Først afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.

Brug din stemme

Menighedsrådsvalg 2020 datoer

Valgdatoen er den 15. september 2020. Før denne dato er der flere vigtige datoer.

Læs alle artikler om menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde

  • Offentligt orienteringsmøde 12. maj 2020. 
  • Sognets menighedsråd fortæller, hvad de har udførti deres valgperiode de sidste fire år. Hvilke opgaver skal løses i de kommende år.
  • Hvor mange kandidater skal vælges til menighedsrådet.
    Datoer og regler for valgforsamlingen, hvor medlemmer til det nye menighedsråd skal vælges. 

Valgforsamling

På valgforsamling 15. september 2020

  • Præsentation af kandidater
  • Debat.
  • Valget af menighedsråd foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidater

Nyt menighedsråd

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Hvem vil i menighedsrådet?

Hvordan finder vi personer, som vil sidde i menighedsrådet. Hvordan griber vi rekruttering an?

Læs om menighedsrådsvalg 2016

Kirkeministeriets præsentation af de nye valgformer

Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovforslaget blev vedtaget i april 2018, og det kan ses her. 

Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis. :

I dag er der i 97 procent af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.

Ny valgform hvad betyder det?

Menighedsrådsvalg i tre trin

Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn. I 2020 er det tirsdag den 15. september.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.

Nærmere informationer om regler og vilkår vil fremgå af hjemmesiden.

Læs Betænkning 1567 om Menighedsrådsvalg i fremtiden her.