Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Birger Nygaard
Birger Nygaard

Birger Nygaard ny sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd april 2015.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) valgte blandt mange kvalificerede ansøgere en kandidat, som Rådet kender rigtig godt i forvejen, da den kommende sekretariatschef skulle udpeges. Birger Nygaard har de seneste tre år været ansat i MKR med folkekirkens mission som ansvarsområde. Nu overtager han den samlede, daglige ledelse af MKR, når Jørgen Skov Sørensens åremålsansættelse udløber d. 31. marts 2015.

“Det var vigtigt for os i Rådet at finde en ny chef, der kombinerer de nødvendige lederevner med kvalifikati-onerne til at sætte handling ind på de felter, som Rådet har besluttet skal være fokusområder for det mellem-kirkelige arbejde de kommende år”, siger Mogens S. Mogensen, der er formand for Rådet. Mogensen fort-sætter: “Det vil især sige trosfrihed, forfølgelse af kristne samt folkekirkens arbejde for og blandt de mange kristne såvel som konvertitter, der søger i sikkerhed i Danmark i disse år. Dertil kommer Birger Nygaards store internationale indsigt, som er særdeles vigtig, fordi Folkekirkens mellemkirkelig Råd er det organisato-riske og teologiske bindeled til de internationale kirkelige netværk.”

55-årige Birger Nygaard er cand.teol. og MA i interkulturelle studier. Han har tidligere været generalsekretær for Dansk Missionsråd, haft forskellige poster i Areopagos-stiftelsen og er formand for Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. I disse frie, kirkelige organisationer har Birger Nygaards natur som ideskaber og projektmager naturligt været nødvendig og værdsat. Selv om Folkekirkens mellemkirkelig Råd derimod er et formelt organ i folkekirken med lovbestemte pligter og rammer, er Mogens S. Mogensen dog ikke i tvivl om et godt match: “Birger Nygaard har mange års rutine i samspillet med ministerier og myndigheder og en god fornemmelse for politiske muligheder og strategiske partnerskaber. At han så kombinerer dette med drive og handlingsorientering vil blot bidrage til at g

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *