dagens vers 27. februar 2017

Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. - Andet Korintherbrev 5,19 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 26. februar 2017

Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. - Første Korintherbrev 15,20 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 25. februar 2017

For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger - Første Korintherbrev 1,22-23 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 23. februar 2017

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! - Første Korintherbrev 1,3 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 22. februar 2017

Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. - Romerbrevet 13,10 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 21. februar 2017

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt - Romerbrevet 8,31-32 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 19. februar 2017

Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. - Romerbrevet 6,11 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 18. februar 2017

For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. - Romerbrevet 5,10 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 17. februar 2017

Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. - Apostlenes Gerninger 2,36 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0

dagens vers 15. februar 2017

Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. - Johannesevangeliet 20,31 www.bibelselskabet.dk Bibelselskabet
Read more
  • 0