Klima og paven

Klima og paven – en nådesløs kamp

Laudate si
Laudate si

Laudato si hedder pavens rundskrivelse om  Guds skaberværk. Skrivelsen advarer også om at klimaforandringer er krise for jorden , som truer menneskehedens fremtid.  En krise, der allerede rammer verdens fattigste hårdt med tørke og oversvømmelser.

Pave Frans siger i direkte vendinger,  at vi rige bærer et stort moralsk ansvar:

–  Mange af dem, der besidder flere ressourcer og økonomisk eller politisk magt ser ud til hovedsagelig at være optaget af at sløre eller skjule symptomerne.

Pave Frans og Frans af Assisi

Titlen  på skrivelsen ”Lovet være du, min Herre” har paven lånt fra Frans af Assisis bön i solsangen, Almægtige og kære Gud (Den danske salmebog nr 17) . Nu kan vi se en forklaring på, at paven tog navnet Frans.

Frans af Assisis solsang minder os om,  at jorden ”er som en søster, som vi deler vort liv med, og en smuk moder, som åbner sine arme for at omfavne os” (1).

Mennesker har glemt at ”vi selv er muld” (jf. 1 Mos2,7); vore kroppe består af jordens elementer, vi indånder dens luft og dens vand giver os liv og gendanner os” (2).

Pavens rundskrivelse (encyklika) består af 6 kapitler. Kapitel 1 beskriver nutidens situation ud fra videnskabelige resultater. Kapitel 2 er en bibelsk indgang og relateren til den jødisk-kristne tradition. I kapitel 3 forklarer at årsagen til problemerne ligger i teknokrati og i menneskets overdrevne selvcentrering. I kapitel 3 foreslår rundskrivelsen ”en integreret økologi, som tydeligt respekterer de menneskelige og sociale dimensioner” (137), uløseligt forbundet med miljøspørgsmål.

Pave Frans opfordrer nu i kapitel 5 til at vi indledee en dialog på alle niveauer i det sociale, økonomiske og politiske liv, med transparente beslutningsprocesser.

I kapitel 6 minder Frans om, at intet projekt kan være effektivt,  hvis ikke det anspores af en formet og ansvarsfuld samvittighed, og han kommer med forslag på samvittighedens vækst på forskellige niveauer: inden for uddannelse, åndelighed, kirke, politik og teologi. (Introduktion på katolsk.dk). 

Læs rundskrivelsen

Den engelske tekst til rundskrivelsen “Laudato Si’” kan findes på Vatikanets hjemmeside

Se en dramatisk video om klima og paven, der viser pavens kamp med stærke økonomiske kræfter i karikatur.