Samuels Kirke bliver ombygget til ungdomsboliger

Samuels kirke
Samuels kirke. foto: Kirkenikbh.dk

Fra Samuels kirke til ungdomsboliger 

Kirkefondet sælger Samuels Kirke på Nørrebro til boligselskabet VIBO, som vil omdanne kirkebygningen til 53 ungdomsboliger.

Peter Lassen, COO & Partner i Colliers, som står for salget af kirkerne siger:  ”Vi glæder os til at se, hvordan Samuels Kirkes nye funktion kommer til at bidrage til byen og lokalområdet. Med salget til VIBO vil ejendommen fortsat være til gavn for mange mennesker og vil fortsat kunne opretholde en funktion som et sted, hvor der er plads til dem, der kommer til byen.”

Samuels Kirke på Nørrebro blev opført i 1924, men blev med udgangen af 2013 taget ud af folkekirkelig brug. Sælger af kirken er Kirkefondet, som blev etableret i 1890, da befolkningstilvæksten i København var så stor, at der ikke var nok kirker til at dække befolkningens behov. Det blev Kirkefondets opgave at rejse midler rundt i landet til at bygge nye kirker i hovedstaden.

”Omdannelsen af Samuels Kirke til ungdomsboliger falder fint i tråd med de overvejelser, der er gjort i Kirkefondet om den fremtidige anvendelse af de lukkede kirker, som er hjemfaldet fra Folkekirken til Kirkefondet og efterfølgende sat til salg. Omdannelsen til ungdomsboliger falder ind under kategorien ”sociale, kommunale, almennyttige formål”, som under hele forløbet har været en blandt flere foretrukne muligheder. Vi finder det også godt, at der med denne anvendelse af Samuels Kirke kan ske en afhjælpning af et akut problem i København – nemlig manglen på ungdomsboliger, sådan at den nye anvendelse falder godt i tråd med nogle af de behov, der er i byen”, siger Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet.

Den nye ejer af kirkebygningen – det almene boligselskab VIBO – faldt med det samme for kirken og kvarteret, den ligger i. ”Det er en unik mulighed at være med til at transformere en tidligere kirke til ungdomsboliger. Byen skal være for alle, og vi er glade for at kunne bidrage med 53 attraktive boliger i varierende størrelser på gennemsnitligt 48 m2 og en månedlig boligafgift på ca. kr. 3.500 ekskl. forbrugsafgifter”, fortæller administrerende direktør Kaare Vestermann. VIBO forventer at få de endelige godkendelser fra Københavns Kommune, så de kan gå i gang med byggeriet i starten af 2015 med forventet indflytning medio 2016. Salget af Samuels Kirke er betinget af kommunalt tilsagn.

Omdannelser af flere kirker på vej
Samuels Kirke er ikke den eneste kirke på markedet. For nylig blev Baunehøj Kirke på Vesterbro solgt. Kirken er pålagt en klausul om fortsat anvendelse til kirke, og køberen blev således den serbiske menighed. Blågårds Kirke på Blågårds Plads og Absalons Kirke på Sønder Boulevard er fortsat til salg.
”Hvis flere kirker på et tidspunkt skal sælges, kommer de fremtidige anvendelser, ligesom det er tilfældet med de første kirkebygninger, til at blive afgørende for de fremtidige salg. Derfor har det fra sælgers side været vigtigt, at denne første salgsproces har været så åben og transparent som muligt, og at køberne har haft spændende idéer og aktiviteter til kirkebygningerne”, forsætter Peter Lassen, som igennem hele forløbet har været i tæt dialog med Kirkefondet.
Det forventes, at køberne af Blågårds Kirke og Absalons Kirke bliver fundet i løbet af sommeren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *