Flygtninge – bøn og medmenneskelighed

Biskop Henning Toft Bro opfordrer præster til at bede for flygtninge og vise medmenneskelighed “Flygtningestrømmene nær og fjern bevæger os alle. Vi står i en exceptionel situation. Ikke siden Anden Verdenskrig har så mange mennesker været på flugt.” Sådan lyder et i et brev fra biskop Henning Toft Bro til samtlige præster i Aalborg Stift. Biskoppen opfordrer til at man husker flygtningene i gudstjenesternes bønner og i indsamlinger. I brevet minder biskoppen om, at “hvert menneske er skabt i Guds billede og kalder på vores omsorg” og peger på, at Jesus selv var flygtning som barn, da hans forældre flygtede til Egypten. Aalborg Stift sætter også fokus på flygtninge ved en temadag den 20. oktober Flygtninge i Nordjylland – hvordan gør vi?- mission/nyheder/flygtninge-i-nordjylland/ Læs om hvordan du kan hjælpe på noedhjaelp.dk
Read more
  • 0

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge på søndag

Steen Skovsgaard: bed for flygtninge Biskop over Lolland-Falsters Stift opfordrer stiftets præster til at bede for flygtningene ved gudstjenesten på søndag. Se bønnen her. Til inspiration har han skrevet denne bøn: Herre vor Gud himmelske far! Vi takker dig for livet, som du har givet os, og for de gode kår, som vi har fået lov til at leve under. Giv os at bruge dine gaver ret, så vi må være gode og trofaste forvaltere af alt det, som du har betroet os. I denne tid, hvor verdens nød og mange flygtninge er kommet tæt på vores dagligdag, beder vi dig: Lad os ikke bukke under i frygt, magtesløshed og bekymringer for fremtiden. Tilgiv os, både når vi tror, at vi kan vende ryggen til problemerne, og når vi tror, at vi kan løse alle verdens problemer. Vi beder for vore politikere, som har et stort ansvar og en stor opgave at løse. Vær hos dem og styrk dem midt i al rådvildhed, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Og vær med politiet, som står i forreste linje og skal håndt…
Read more
  • 0

Bøn til Freds og forsoningsgudstjeneste

Ved freds- og forsoningsgudstjenesten i Odense Domkirke den 20. august vil der blive bedt en bøn, som er skrevet af Domprovst Henrik Wigh-Poulsen. Læs bønnen - klik her http://www.fyensstift.dk/ - Seneste nyt
Read more
  • 0