Kirkegårdskonferencer

Kirkegårdskonferencer

Økologiske blandselvfrø

Kirkegårdskonference 2023

Kirkegårdskonference 2022

Kirkegårdskonference 2022 på Nyborg Strand

Få nyheder om kirkegård

* indicates required

Kirkegårdsmesse online 2021

Økologiske blandselvfrø

Danmarksmesterskab i grøn kirkegård 2021

Bæredygtig kirkegård Konference på Nyborg Strand 2020

Konference om kirkegårdssamarbejde på Nyborg Strand den 8. marts 2018 på hotel Nyborg Strand.

Skov på kirkens jord

Læs landskabsarkitekternes forslag til nye kirkegårde for mennesker i dag.

Økologiske blandselvfrø

Haslev kirkegård får nye rum  

Haslev Kirkegård bliver fornyet med nye pladser og rum.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet 3 nye uderum til Haslev Kirkegård.

Kirkegården har stilhed og ingen generende røg og os. Det skyldes elektriske maskiner med batteridrift.

Økologiske blandselvfrø

Kirkegårdskonferencen 2017

Konference om kirkegårdssamarbejde på Nyborg Strand i marts 2017 på hotel Nyborg Strand.

Se program og indlæg.

Kirkegårdskonferencen handlede om samarbejde mellem kirkegårde. Man så på rammer, muligheder og praktiske erfaringer. Deltagerne blev også klogere på træer til nye klimaforhold, arbejdsmiljø, design med stauder – og kommunikation med humor.

Program for Kirkegårdskonferencen 2017 (pdf)

Præsentationer fra Kirkegårdskonferencen 2017
Rammer for samarbejde mellem kirkegårde
Pernille Esdahl
Kirkegården arbejder også for andre
Anders Beck Larsen
Samarbejde set fra provstens synsvinkelJette Marie Bundgaard-Nielsen
Naboer hjælper hinanden med opgaverBjarne Rødkjær
Fælles drift af ni kirkegårde
Jens Olesen
Design af ny urneafdeling med stauder
Jane Schul
Arbejdsmiljø: Aktuelle udfordringer og mulige løsninger
Hans Hjerrild
Træer til nye klimaforhold
Palle Kristoffersen

Bæredygtig kirkegård – Grøn kirkegård

I marts 2016 på Hotel Nyborg Strand

Kirkegårdskonferencen fokuserer på, hvordan man skaber en grøn kirkegård, f.eks.

med nye gravstedstyper og en frodig bestand af træer. Men grøn kirkegård

handler også om at bidrage til en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten.

Eller ved at tænke i, hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer.

Økologiske blandselvfrø

Konferencen giver desuden et kig ind i fremtiden og præsenterer ny inspiration til udviklingsplaner, der gør processen

nemmere at gå i gang med. Læs mere om kirkegårdskonferencen

Kirkegård bæredygtigt mini landskab

I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. De optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt – men til glæde for hvem? Sådan spørger VEGAlandskab tegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. (Læs mere)

Kirkegårdens værdier

Kirkegårdskonferencen i 2015 havde indlæg af kirkeminister Marianne Jelved og biskop Elof Westergaard, formand for Foreningen for Kirkegårdskultur.  Der var debat om kirkegårdens værdier. Og der blev fokuseret på, hvordan man bevarer værdier igennem beskyttelse, synliggørelse. Det er også vigtigt at skabe nye værdier.  Konferencen blev arrangeret i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Landsforeningen af Menighedsråd og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Arbejdsmiljø Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning (FAR) www.kirketrivsel.dk

Alt om kirkegårde

Hjemmeside med information om kirkegårde. Værktøjer til forvaltning af kirkegårde.

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift

Plejeplansskabeloner kan downloades

Plejeplan Lav en plejeplan ved at følge en trin- for trin-vejledning

Tillige oplysninger om uddannelsesaktiviteter, og andet materiale af betydning for kirkegårdsdriften.

Love og regler for kirkegårde – links til retsregler

Vejledning om kirkegården generelt

Vejledning om driftsstyring

Vejledning til Udførelse af pleje og vedligeholdelse

Vejledning om arbejdsmiljø og tilgængelighed

Grøn viden til kirkegårdene fra Skov og landskab

Kister – pladsmangel på kapeller

Gravminder – registrering af gravminder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *